Ange eller ändra varaktigheten för en aktivitet

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du först skapar en ny aktivitet ger Project 2007 aktiviteten en uppskattad varaktighet av en dag. Du kan ändra uppskattade aktivitetens varaktighet om du vill visa den faktiska tid som aktiviteten kräver. Du kan ändra din uppskattning vid ett senare tillfälle. men är det bra att finslipa dina kunskaper om uppskattning så att din ursprungliga projektplaner är realistiskt för din organisation.

Tips: Ändra varaktigheten för en uppgift är en metod som du kan använda för att uppfyller dina slutdatum, lösa eventuella resursöverbeläggningar, minska kostnaderna, öka omfattning eller öka kvalitet.

Göra riktigare uppskattningar

Du kan göra riktigare uppskattningar av varaktigheten för aktiviteter genom att utnyttja dina egna erfarenheter och erfarenheter från andra som har gjort liknande saker i tidigare projekt. Ställ till exempel följande frågor:

 • Hur lång tid tog aktiviteten?

 • Vilka utmaningar ställdes du inför?

 • Vad skulle du göra annorlunda om du skulle göra det igen?

Notera eventuella skillnader mellan den nya aktiviteten och liknande, tidigare aktiviteter, och ta hänsyn till skillnaderna när du uppskattar aktivitetens varaktighet.

Beakta följande när du uppskattar varaktigheten för aktiviteter:

 • Varaktigheten är beroende av erfarenheten hos resursen som utför aktiviteten. En mycket erfaren resurs kan ibland bli klar med vissa aktiviteter snabbare än mindre erfarna resurser.

 • Uppskattningarna bör ses över när arbetet startar. Då vet du mer om aktiviteterna.

Du kan även räkna fram uppskattningar genom att jämföra bästa, sämsta och förväntade varaktigheter. Det här kallas ibland PERT-analys.

Ange eller ändra varaktigheten för en aktivitet

 1. Om aktiviteten som du anger varaktighet för inte ingår i projektplanen för närvarande måste du lägga till aktiviteten i aktivitetslistan. Om du anger eller ändrar varaktigheten för en befintlig aktivitet kan du hoppa över det här steget.

  Hur lägger jag till en ny aktivitet?

  1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

  2. Ange ett aktivitetsnamn i slutet av aktivitetslistan i fältet Aktivitetsnamn.

   Du kan infoga en aktivitet mellan befintliga aktiviteter genom att markera raden under den plats där du vill infoga den nya aktiviteten. Klicka på Ny aktivitetInfoga-menyn, och ange sedan aktivitetsnamnet på den infogade raden. Aktiviteterna får automatiskt nya ID-nummer när du har infogat en aktivitet.

 2. Ange den önskade varaktigheten i kolumnen Varaktighet för aktiviteten.

  Du kan ange varaktighet i minuter (m), timmar (t), dagar (d), veckor (v) eller månader (mån).

 3. Om den nya varaktigheten är en uppskattning skriver du ett frågetecken efter den.

 4. Tryck på RETUR.

Tips: Om du vill ändra en dag standardvärdet på Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och därefter på schema fliken avmarkerar du kryssrutan nya aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

Tips: Om du vill uttrycka varaktigheten för nya aktiviteter i följande enheter än dagar, på Verktyg-menyn, klicka på Alternativ och klicka sedan på fliken schema. Välj en varaktighetsenhet i rutan varaktighet.

Meddelanden: 

 • När du ändrar varaktigheten för en aktivitet för att uppfylla ett visst mål måste du tänka på att ändringen ändå måste ta hänsyn till en realistisk tidsåtgång för aktiviteten. Tänk också på att kontrollera och justera motsvarande mängd tilldelat arbete om det behövs.

 • I vissa typer av projekt kan uppskattad varaktighet inte användas. Om uppskattad varaktighet inte används i ditt projekt och du lägger till ett frågetecken i kolumnen Varaktighet för en aktivitet betraktas inte värdet som en uppskattning. Om du vill tillåta uppskattningar i projektet klickar du på AlternativVerktyg-menyn och därefter på fliken Schema. Markera kryssrutan Visa att aktiviteter har uppskattade varaktigheter.

 • Om du ändrar en varaktighet och en annan enhet används i den nya varaktighet än i den befintliga varaktigheten måste du först utföra beräkningen separat och därefter ange det nya värdet. Konverteringen utförs inte automatiskt. Om den nuvarande varaktigheten för en aktivitet t.ex. är en dag och du vill ändra varaktigheten så att den uttrycks i timmar i stället för i dagar måste du först själv beräkna antalet arbetstimmar under en dag och därefter ange det nya värdet i timmar.

 • Sammanfattande uppgifter (ibland kallas ”hammock aktiviteter”) kan inte redigeras direkt. Ändra underaktiviteter som tillsammans bildar sammanfattningsaktiviteten om du vill ändra en sammanfattningsaktivitet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×