Ange eller ändra tabellegenskaper

Du kan ange eller ändra tabellalternativ i Word eller Outlook genom att högerklicka på en tabell och välja Tabellegenskaper.

Obs!: Om du vill ange egenskaper för en viss rad, kolumn eller cell klickar du i den raden, kolumnen eller cellen innan du gör ändringar i dialogrutan Tabellegenskaper.

I den här artikeln

Tabellegenskaper

Radegenskaper

Kolumnegenskaper

Cellegenskaper

Alternativtext

Tabellegenskaper

Fliken Tabell i dialogrutan Tabellegenskaper

Klicka på fliken Tabell för att tillämpa inställningarna på hela tabellen:

 • Under Storlek anger du tabellens sammanlagda bredd genom att välja Önskad bredd och sedan välja en storlek. I rutan Mät i väljer du om du vill mäta bredden i tum eller procent av sidan.

 • Under Justering väljer du om du vill justera en tabell till vänster, i mitten eller till höger på sidan. Om du väljer Vänster, kan du välja ett indragsavstånd i rutan Indrag från vänster.

 • Under Figursättning väljer du Runt om du vill att närliggande text på sidan ska figursättas runt tabellen; du kan göra figursättningen mer exakt genom att klicka på Placering och sedan välja alternativ i dialogrutan Tabellplacering. Om du inte vill använda figursättning väljer du Ingen.

 • Klicka på Kantlinjer och skuggning för att ändra kantlinjeformat, linjefärg och linjebredd för tabellen.

 • Klicka på Alternativ för att ställa in fler tabellegenskaper, inklusive övre och undre cellmarginaler, cellavstånd och automatisk ändring av cellinnehållet.

Överst på sidan

Radegenskaper

Fliken Rad i dialogrutan Tabellegenskaper

Klicka först i raden eller markera de rader som du vill ändra, högerklicka, välj Tabellegenskaper och klicka sedan på fliken Rad.

 • Under Storlek anger du radhöjden genom att välja Önskad höjd och välja en storlek, du kan förfina höjden genom att välja ett alternativ i rutan Radhöjden är.

 • Under Alternativ väljer du alternativ för att bryta rader över sidor eller skapa rubrikrader.

 • Visa den markerade raden längst upp på fliken och navigera mellan rader utan att lämna dialogrutan Tabellegenskaper genom att klicka på Föregående rad eller Nästa rad.

Överst på sidan

Kolumnegenskaper

Fliken Kolumn i dialogrutan Tabellegenskaper

Klicka först i kolumnen eller markera de kolumner som du vill ändra, högerklicka, välj Tabellegenskaper och klicka sedan på fliken Kolumn.

 • Under Storlek anger du kolumnens bredd genom att välja Önskad bredd och sedan välja en storlek. I rutan Mät i väljer du om du vill mäta bredden i tum eller procent.

 • Visa den eller de markerade kolumnerna längst upp på fliken och navigera mellan kolumner utan att lämna dialogrutan Tabellegenskaper genom att klicka på Föregående kolumn eller Nästa kolumn.

Överst på sidan

Cellegenskaper

Fliken Cell i dialogrutan Tabellegenskaper

Klicka först i cellen som du vill ändra, högerklicka, välj Tabellegenskaper och klicka sedan på fliken Cell.

 • Under Storlek anger du cellens bredd genom att välja Önskad bredd och sedan välja en storlek. I rutan Mät i väljer du om du vill mäta bredden i tum eller procent.

 • Under Lodrät justering väljer du ett justeringsalternativ för innehållet i cellen –Upp (standardjusteringen) Center eller Ned.

 • Klicka på Alternativ för att ange fler cellegenskaper, inklusive övre och nedre cellmarginaler och figursättning och anpassa alternativen.

Överst på sidan

Alternativtext

Fliken Alternativ text i dialogrutan Tabellegenskaper

Du kan skapa alternativ text för tabellen för att hjälpa personer med skärmläsare att förstå innehållet i tabellen.

 • I rutan Beskrivning anger du en beskrivning av tabellen.

 • I rutan Rubrik du en kort sammanfattning av tabellen.

  Obs!:  Oftast räcker det med att fylla i rutan Beskrivning, såvida inte tabellen är mycket komplex. Om innehållet är avancerat kan det vara bra att även fylla i rutan Rubrik så att det inte är nödvändigt att läsa hela beskrivningen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×