Ange eller ändra tabbstopp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av tabbstopp kan du justera text till vänster, höger, centrerat eller mot ett decimaltecken. Du kan också infoga specialtecken före en tabb automatiskt, t.ex. streck, punkter eller linjer. Du kan ange olika tabbar för alla textrutor i en publikation.

När du infogar ett tabbstopp i en textruta i Microsoft Publisher 2010 visas tabbstoppet på linjalen högst upp på arbetsytan.

Tabbstoppsmarkör

I den här artikeln

Om fliken stoppa typer

Ändra standardtabbar

Skapa ett nytt tabbstopp

Ta bort ett tabbstopp

Lägga till streck, punkter eller linjer före ett tabbstopp

Ange ett eller flera tabbstopp vid givna intervall

Om typer av tabbstopp

Du kan visa alla typer av tabbstopp genom att klicka på tabbväljaren i hörnet mellan den vågräta och den lodräta linjalen. När det tabbstopp som du vill använda visas klickar du på den position på linjalen där du vill placera tabbstoppet.

Vilken typ av tabbstopp bör du använda?

Flikbild

Ett tabbstopp till vänster anger startpunkten för text som infogas åt höger när du skriver.

Knappen Centrerat tabbstopp

Ett centrerat tabbstop anger positionen till mitten av texten. Texten centreras mot den här positionen när du skriver.

Flikbild

Ett tabbstop till höger anger var till höger texten slutar. När du skriver flyttas texten till vänster.

Flikbild

Ett tabbstopp för decimaltecken justerar siffror runt ett decimaltecken. Decimaltecket förblir på samma position oavsett hur många siffror som anges. (Du kan endast justera siffror runt ett decimaltecken. Du kan inte använda decimaltabbstoppet för att justera siffror runt ett annat tecken, t.ex. ett bindestreck eller ett et-tecken.)

Om du dubbelklickar på den vågräta linjalen där du vill placera tabbstoppet visas dialogrutan Stycke. På fliken Tabbar kan du ange ett tabbstop genom att ange exakta mått, och du kan lägga till utfyllnadstecken före ett tabbstopp.

Överst på sidan

Ändra standardlägena för tabbstopp

 1. Klicka i en textruta.

 2. Högerklicka, markera Ändra text och klicka sedan på Tabbar.

 3. Ange vilket avstånd du vill ha mellan tabbarna i rutan Standardlägen.

Obs!: Inställningen används endast i textrutor som du skapar i samma publikation.

Överst på sidan

Skapa ett nytt tabbstopp

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa ett nytt vänstertabbstopp klickar du på den vågräta linjalen där du vill placera tabbstoppet. En tabbstoppsmarkör visas på linjalen.

  • Om du vill skapa en ny höger, Centrera eller Decimaltabb, klicka på fliken dataväljare Flikbild (fyrkanten längst till vänster om den vågräta linjalen och upp på den lodräta linjalen) tills den visar typ av tabbstopp som du vill använda. Klicka där du vill ha tabbstoppet på den vågräta linjalen.

 3. Om du vill använda det nya tabbstoppet klickar du i texten där du vill infoga tabben och trycker sedan på TABB.

Obs!: I en cell i en tabell klickar du där du vill infoga ett tabbstopp och trycker sedan på CTRL+TABB.

Överst på sidan

Ta bort ett tabbstopp

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett enstaka tabbstopp från stycken som har samma inställningar för tabbstopp drar du bort tabbstopsmarkören från den vågräta linjalen.

  • Högerklicka, markera Ändra text och klicka sedan på Tabbar.

Överst på sidan

Lägga till streck, punkter eller linjer före ett tabbstopp

 1. Klicka i ett stycke som innehåller tabbstoppet du vill ändra.

 2. Dubbelklicka på tabbstoppsmarkören på den vågräta linjalen.

 3. Klicka på det alternativ du vill använda under Utfyllnadstecken och sedan på OK.

Överst på sidan

Ange ett eller flera tabbstopp vid vissa mått

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Högerklicka, markera Ändra text och klicka sedan på Tabbar.

 3. Ange positionen för varje tabbstopp du vill infoga under Tabbläge och klicka på Ange.

 4. Markera de alternativ som du vill använda under Justering och Utfyllnadstecken och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×