Ange eller ändra tabbstopp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med tabbstopp, kan du Rada upp texten till vänster, höger, mitten eller till ett decimaltecken. Du kan också automatiskt infoga specialtecken före en flik, till exempel streck, punkter eller linjer. Du kan skapa olika tabbstopp för alla textrutor i en publikation.

När du infogar ett tabbstopp i en textruta i Publisher visas tabbstoppet på linjalen högst upp på arbetsytan.

Tabbstoppsmarkör

Du kan hitta alla på fliken stoppa typer genom att klicka på tabbväljaren i hörnet mellan de vågräta och lodräta linjalerna. När tabbstopp som du vill använda visas klickar du på platsen på linjalen där du vill placera tabbstoppet.

Vilken typ av tabbstopp ska du använda?

Flikbild

Ett Vänsterställt tabbstopp anger startpositionen för text som skrivs åt höger medan du skriver.

Knappen Centrerat tabbstopp

Centrerat tabbstopp anger mitten av texten. Texten centreras runt den här positionen medan du skriver.

Flikbild

Ett rätt tabbstopp anger den högra änden av texten. När du skriver flyttas texten till vänster.

Flikbild

En decimaltabb justerar siffror runt decimaltecknet. Oberoende av antalet siffror decimaltecknet förblir i samma position. (Du kan justera siffror runt ett decimaltecken endast. Du kan inte använda Decimaltabb för att justera siffror runt något annat tecken, till exempel ett bindestreck eller ett et-symbol.)

Dubbelklicka på den vågräta linjalen där du vill ha tabbstoppet och öppnas dialogrutan Tabbar. Här kan du ställa in ett tabbstopp med hjälp av specifika mått och lägga till utfyllnadstecken före ett tabbstopp.

 1. Klicka i en textruta.

 2. Klicka på Start och klicka sedan på dialogruteikonen för stycke.

  Klicka på dialogruteikonen för stycke

 3. I rutan Standardavstånd skriver du det avstånd du vill ha mellan tabbstopp.

Obs!: Den här inställningen gäller endast för textrutor som du skapar i samma publikation.

Skapa ett nytt tabbstopp

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på den vågräta linjalen där du vill ha tabbstoppet om du vill skapa ett nytt Vänsterställt tabbstopp.

   Det visas en tabbstoppet på linjalen.

  • Om du vill skapa en ny höger, Centrera eller Decimaltabb, klicka på fliken dataväljare Flikbild (fyrkanten längst till vänster om den vågräta linjalen och upp på den lodräta linjalen) tills den visar typ av tabbstopp du vill använda. Klicka där du vill ha tabbstoppet på den vågräta linjalen.

 3. Klicka på texten där du vill infoga på fliken och tryck på TABB-tangenten på tangentbordet.

Obs!: Klicka där du vill infoga en tabb i en tabellcell och tryck sedan på CTRL + TABB.

Ta bort ett tabbstopp

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort ett enstaka tabbstopp från stycken med samma inställningar för tabbstopp drar du tabbstoppsmarkör från den vågräta linjalen.

  • Om du vill ta bort alla tabbstopp från de markerade styckena klickar på Start, klicka på dialogruteikonen för stycke, klicka på Tabbar och klicka sedan på Radera alla.

   Klicka på dialogruteikonen för stycke

 1. Klicka i ett stycke som innehåller tabbstoppet som du vill ändra.

 2. Dubbelklicka på tabbstoppet på den vågräta linjalen.

 3. Klicka på den formatmall utfyllnadstecknet under utfyllnadstecken och klicka sedan på OK.

 1. Markera de stycken som du vill ändra.

 2. Klicka på Start och klicka sedan på dialogruteikonen för stycke.

  Klicka på dialogruteikonen för stycke

 3. Klicka på fliken flikar.

 4. Ange tabbstoppet positionen för varje tabbstopp du vill infoga under Tabbläge, och sedan på Ange.

 5. Markera de alternativ som du vill använda under Justering och Utfyllnadstecken och klicka sedan på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×