Ange egenskaper för flera former med hjälp av lager

Ange egenskaper för flera former med hjälp av lager

Genom att använda lager i Visio kan du ändra egenskaper för alla former som har kopplats till ett visst lager. Du kan ange följande egenskaper:

 • Synligt – Aktivera eller inaktivera synlighet.

 • Skriv ut – Ta med eller utelämna formerna när diagrammet skrivs ut.

 • Aktivt – Koppla automatiskt former till aktiva lager när formerna läggs till i diagrammet.

 • Lås – Förhindra eller tillåt ändringar i formerna.

 • Fäst – Aktivera eller inaktivera fästning.

 • Limma – Aktivera eller inaktivera limning.

 • Färg – Visa eller dölj lagerfärgen.

Mallar har standardlager som former kopplas till när du släpper dem på sidan. Du kan behålla dessa standardlager eller ta bort dem och skapa egna. Så här ser du vilka lager en form är kopplad till:

 1. Markera formen på ritningssidan.

 2. Gå till gruppen Redigering på fliken Start, klicka på Lager och sedan på Tilldela till lager.

Dialogrutan Lager öppnas med en lista över lager i diagrammet. Lagren som formen hör till markeras. Du kan lägga till och ta bort lagerassociationer genom att markera och avmarkera kryssrutorna i den här dialogrutan.

Om du vill använda egna, anpassade lager börjar du med att skapa lagren och kopplar sedan former till dem.

Skapa ett lager

 1. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Lageregenskaper.

 3. Skriv ett namn på lagret och klicka sedan på OK.

I den här dialogrutan kan du också ta bort ett befintligt lager, som dessutom tar bort alla former som är kopplade till det lagret från diagrammet. Om du vill behålla formerna tar du först bort alla former från lagret med Tilldela till lager och tar sedan bort lagret med Lageregenskaper.

Låsa ett lager

Former i ett låst lager kan inte markeras, flyttas eller redigeras. Det går inte heller att lägga till former i ett låst lager.

 1. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan i kolumnen Lås för lagret i dialogrutan Lageregenskaper.

Tilldela en färg till ett lager

 1. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper.

 2. Markera kryssrutan i kolumnen Färg för det lager som du vill färglägga.

 3. Markera lagrets namn och klicka på en färg i listan Lagerfärg.

 4. Om du vill göra lagret genomskinligt drar du skjutreglaget Transparens till önskat värde.

  Värdet 100 % gör lagret helt genomskinligt, värdet 0 % gör det helt täckande.

Den färg och transparens som du ger former i ett lager åsidosätter tillfälligt formernas ursprungliga färg och transparens. Inaktivera lagerfärgen om du vill att formerna ska återfå sina ursprungliga färger. Former som är kopplade till flera lager behåller sin ursprungsfärg. Lagerfärger visas i ritningen både på bildskärmen och i utskrifter.

Aktivera ett eller flera lager

 1. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper.

 2. Markera kryssrutan i kolumnen Aktivt för varje lager som du vill göra aktivt.

Lagret är aktivt för den aktuella sidan. När du drar en form som inte har en fördefinierad lagerassociation till sidan, kopplas den automatiskt till det aktiva lagret. Genom att göra ett lager aktivt kan du snabbt tilldela formerna samtidigt som du lägger till dem på sidan. Du kan inte aktivera ett lager som är låst för redigering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×