Ange behörighet för en delad mapp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Instruktioner för hur du konfigurerar en ny delad anteckningsbok

OneNote har skapat den delade anteckningsboken på din dator på den plats du angav i guiden Ny anteckningsbok.

Om du vill Slutför konfigurationen av den här delade anteckningsboken och ge andra tillgång till den, måste du ange dess behörigheter. Följ instruktionerna i den här artikeln för att ange åtkomstbehörigheter i Windows Vista eller Microsoft Windows XP.

Om du vill fortsätta, klickar du på rubriken för operativsystem som körs på datorn:

Windows Vista

Ange behörigheter för delad anteckningsbok i Windows Vista

Varje användare som du vill dela din anteckningsbok med måste ha ett användarkonto och lösenord på samma nätverk som du.

 1. Klicka på knappen Starta Bild av knapp i Windows Vista och klicka sedan på dokument.

 2. Öppna mappen OneNote-anteckningsböcker i mappen Dokument. Här lagras vanligtvis alla anteckningsbokmappar i OneNote. Om mappen för en viss anteckningsbok som du vill dela ut ligger på en annan plats på datorn navigerar du till rätt plats.

 3. Klicka på namnet på den delade anteckningsboken som du har skapat med guiden Ny anteckningsbok och klicka sedan på Dela på menyraden. Dialogrutan Fildelning öppnas.

  Dialogrutan Fildelning i Windows Vista

 4. Gör något av följande i dialogrutan Fildelning:

  • Om du vill dela din anteckningsbok med alla i nätverket klickar du på pilen till höger om textrutan och sedan på Alla.

  • Om du vill dela anteckningsboken med en viss användare eller grupp, skriver du namnet på användaren eller gruppen och klicka på Lägg till. Upprepa för varje ytterligare användare eller grupp som du vill lägga till i din lista med behörigheter.

  • Om du vill leta upp särskilda användare i nätverket innan du lägger till dem klickar du på pilen till höger om textrutan och sedan på Sök. Ange namnet på den person du vill dela filer med, klicka på Kontrollera namn och sedan på OK.

 5. När namnet på den användare eller grupp du har valt visas i fildelningslistan klickar du på pilen bredvid behörighetsnivån för den användaren eller gruppen och gör något av följande:

  • Klicka på Läsare för att ge den här användaren eller gruppen behörighet att visa din anteckningsbok. Användare på den här nivån kan inte ändra eller ta bort information i den delade anteckningsboken.

  • Klicka på Deltagare för att ge den här användaren eller gruppen behörighet att visa, lägga till, ändra och ta bort information i den delade anteckningsboken.

  • Klicka på Medägare för att ge den här användaren eller gruppen behörighet att visa, ändra, lägga till och ta bort filer i den delade mappen.

   Varning!: Om du inte använder lösenordsskyddad fildelning och du väljer Alla eller Gäst från listan över personer du delar filer med kan alla som har tillgång till nätverket få åtkomst till den delade mappen. Det rekommenderas därför inte att du tilldelar behörighetsnivå Medägare eller Deltagare för gruppen Alla eller användarkontot Gäst om du är en del av ett större företag eller ingår i ett skolnätverk. Mer information finns i Berätta om olika sätt att dela filer i Windows i Windows Vista-dialogrutan Fildelning.

 6. När du har valt färdigt de personer eller grupper du vill dela filer med klickar du på Dela. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller UAC-bekräftelse (User Account Control) anger du lösenordet eller bekräftelsen för att fortsätta.

 7. Klicka på Klar för att stänga dialogrutan Fildelning.

Meddela användarna om den delade anteckningsboken

När du har gett andra användare behörighet att visa eller redigera din delade anteckningsbok kan du meddela dem att den är tillgänglig genom att skicka dem en länk till anteckningsboken. Ett e-postmeddelande kan skapas automatiskt i OneNote så att mottagarna hittar till rätt plats.

 1. Öppna eller navigera till den delade anteckningsboken i OneNote.

 2. Klicka på Skicka andra en länk till en delad anteckningsbokDela-menyn.

 3. I det e-postmeddelande som skapas av OneNote anger du mottagarna och lägger till eventuell extrainformation och sedan skickar du meddelandet.

Windows XP

Ange behörigheter för delad anteckningsbok i Windows XP

Om du använder OneNote på Windows XP ska dialogrutan Egenskaper för mappen delade anteckningsboken automatiskt visas på skärmen när den här artikeln visas.

Klicka här om dialogrutan Egenskaper inte visades automatiskt.

Om dialogrutan Egenskaper för mappen delad anteckningsbok inte är öppen gör du följande:

 1. Klicka på Start i Microsoft Windows XP, och klicka sedan på Mina dokument.

 2. Öppna mappen OneNote-anteckningsböcker i Mina dokument. Det här är där OneNote vanligtvis lagrar alla mappar anteckningsbok. Om mappen för en viss anteckningsbok som du vill dela är placerat någon annanstans på datorn, navigerar du till rätt plats.

 3. Högerklicka på mappen för den anteckningsbok som du vill dela och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

Hur du lägger till andra datorer eller specifika användare i din behörighetslista beror på om du är ansluten till ett enkelt hemnätverk eller kontorsnätverk, eller om du är ansluten till ett mer komplext företagsnätverk med en domänkontrollant.

Om du vill fortsätta, klickar du på typ av nätverk som datorn är ansluten till:

Ett enkelt nätverk

Dela ut en anteckningsbok i ett enkelt hemnätverk eller kontorsnätverk

Följ de här anvisningarna om du använder OneNote i Windows XP och vill dela din anteckningsbok med andra datorer som är anslutna i ett enkelt hemnätverk eller kontorsnätverk.

Obs!: Om den föreslagna konfigurationen stegen i det här avsnittet stämmer överens inte med vad du ser på din dator är det möjligt att på en annan typ av nätverk eller på ett nätverk med begränsade behörigheter. I båda fallen kontaktar du nätverks- eller systemadministratören för hjälp.

 1. Markera kryssrutan Dela ut den här mappen på nätverket under Nätverksdelning och -säkerhet i dialogrutan Egenskaper för mappen.

  Dialogrutan Egenskaper för mappen i ett hemnätverk med Windows XP

  Obs!: Om du har aldrig innan delat en mapp i ditt nätverk kryssrutan dela den här mappen i nätverket kanske inte visas förrän du ignorera en säkerhetsvarning och välj alternativet som bara aktivera fildelning.

 2. Kontrollera att namnet på rätt anteckningsbok visas i rutan Resursnamn. Du behöver inte ändra standardnamnet.

 3. Markera endast kryssrutan Tillåt att användare på nätverket ändrar mina filer om du vill att andra användare ska kunna lägga till, redigera eller ta bort information i den delade anteckningsboken.

 4. Klicka på Använd så att de nya säkerhetsinställningarna sparas för den valda anteckningsboken och sedan på OK.

Tips: Om du vill se till att anteckningsboken har delats kan testa du anslutningen från en annan dator i nätverket.

Meddela användarna om den delade anteckningsboken

När du har gett andra användare behörighet att visa eller redigera din delade anteckningsbok kan du meddela dem att den är tillgänglig genom att skicka dem en länk till anteckningsboken. Ett e-postmeddelande kan skapas automatiskt i OneNote så att mottagarna hittar till rätt plats.

 1. Öppna den delade anteckningsboken i OneNote. (Peka på ÖppnaArkiv-menyn och klicka på Anteckningsbok.)

 2. Klicka på Skicka andra en länk till en delad anteckningsbokDela-menyn.

 3. I det e-postmeddelande som skapas av OneNote anger du mottagarna och lägger till eventuell extrainformation och sedan skickar du meddelandet.

Ett stort företagsnätverk med en domänkontrollant

Dela ut en anteckningsbok i ett nätverk med en domänkontrollant

Följ anvisningarna nedan om du använder OneNote i Windows XP och vill dela en anteckningsbok med specifika personer som är anslutna till ett stort nätverk, t.ex. ett företagsnätverk eller et skolnätverk som styrs av en domänkontrollant.

Obs!: Om den föreslagna konfigurationen stegen i det här avsnittet stämmer överens inte med vad du ser på din dator är det möjligt att på en annan typ av nätverk eller på ett nätverk med begränsade behörigheter. I båda fallen kontaktar du nätverks- eller systemadministratören för hjälp.

 1. Klicka på Dela ut den här mappen på fliken Dela ut i dialogrutan Egenskaper för mappen.

  Dialogrutan Egenskaper för mappen i ett företagsnätverk med Windows XP

 2. Klicka på Behörighet.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Behörigheter.

 4. Ange vilka personer som ska kunna komma åt den delade anteckningsboken i dialogrutan Användare, datorer eller grupper. Du kan ange fullständiga namn, användarnamn eller e-postadresser. De användare som du lägger till i behörighetslistan måste finnas i samma nätverk som din egen dator.

 5. Klicka på Kontrollera namn och kontrollera namnen i nätverket. Klicka sedan på OK.

 6. Markera en användare i dialogrutan Behörigheter genom att klicka på användaren i listan och ange behörigheter för användaren. Markera exempelvis kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt om du vill låta den här personen öppna och ändra sidor i den delade anteckningsboken.

 7. Klicka på Använd så att behörigheterna för aktuell användare sparas innan du går vidare till nästa användare i listan.

 8. Upprepa steg 6 och 7 för alla användarna i listan.

 9. Klicka på OK när du är klar med ställa in behörigheter för alla användare.

 10. Om fliken säkerhet i dialogrutan Egenskaper visas är datorn ansluten till ett nätverk med en domänkontrollant. Om du vill dela en anteckningsbok mapp på sådana nätverk, måste du upprepa steg 3 – 8 och ange samma behörighet på fliken säkerhet som du tidigare har på fliken Dela. Om du inte ser fliken säkerhet i dialogrutan Egenskaper klickar du på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för mappen.

Tips: Om du vill kontrollera att din anteckningsbok har delats, kan du testa anslutningen från datorn av någon i behörighetslistan.

Meddela användarna om den delade anteckningsboken

När du har gett andra användare behörighet att visa eller redigera din delade anteckningsbok kan du meddela dem att den är tillgänglig genom att skicka dem en länk till anteckningsboken. Ett e-postmeddelande kan skapas automatiskt i OneNote så att mottagarna hittar till rätt plats.

 1. Öppna den delade anteckningsboken i OneNote. (Peka på ÖppnaArkiv-menyn och klicka på Anteckningsbok.)

 2. Klicka på Skicka andra en länk till en delad anteckningsbokDela-menyn.

 3. I det e-postmeddelande som skapas av OneNote anger du mottagarna och lägger till eventuell extrainformation och sedan skickar du meddelandet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×