Ange att ett värde måste anges i ett fält

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns två sätt att du kräver ett värde i ett fält:

 • Ange det fältet obligatoriska egenskapen till Ja    Du kan göra detta genom att öppna tabellen i Designvyn. Den här metoden är enkel och ett bra alternativ om du bara vill ändra ett fält en gång.

 • Använda en datadefinitionsfråga som skapar ett null-index för fältet    du kan göra detta med hjälp av SQL-vy. Den här metoden är inte lika enkelt som att använda designvyn, men har en fördel: du kan spara datadefinitionsfråga och använda den igen senare. Detta är användbart om du regelbundet ta bort och återskapa tabeller och vill kräva värden för vissa fält.

Vad vill du göra?

Ange egenskapen obligatorisk för ett fält till Ja

Skapa ett null-index för ett fält genom att använda en datadefinitionsfråga

Ange egenskapen obligatorisk för ett fält till Ja

 1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det fält som du vill kräva alltid har ett värde.

 3. Ange egenskapen obligatoriskJa på fliken Allmänt i fönstret fältegenskaper.

  Fältegenskapen Obligatorisk

Obs!: Om du anger egenskapen obligatoriskJa för ett fält i en tabell som redan innehåller poster ger åtkomst möjlighet att kontrollera om fältet har ett värde i alla befintliga poster. Oavsett om du accepterar det här alternativet kommer krävs nya poster ett värde för fältet.

Överst på sidan

Skapa ett null-index för ett fält genom att använda en datadefinitionsfråga

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Annat på fliken Skapa.

 2. Klicka på pilen under Vy i gruppen Resultat på fliken Design, och klicka sedan på SQL-vy.

 3. Ta bort all SQL-kod från frågan.

 4. Skriv eller klistra in följande SQL-uttryck i frågan:

  CREATE INDEX index_name
  ON table (field) WITH DISALLOW NULL
 5. Ersätt variablerna i SQL-koden på följande sätt:

  • Ersätt index_name med ett namn för indexet. Det är en bra idé att använda ett namn som hjälper dig att avgöra vilken indexet är för. Till exempel om indexet ska se till att personnummer finns för varje post kan du döpa det require_SSN.

  • Ersätt tabell med namnet på den tabell som innehåller fältet som ska indexeras. Om tabellnamnet innehåller blanksteg eller specialtecken, måste du omge namnet med hakparenteser.

  • Ersätta fält med namnet på fältet som ska indexeras. Om fältnamn innehåller blanksteg eller specialtecken, måste du omge namnet med hakparenteser.

 6. Spara och stäng frågan.

 7. Kör frågan för att skapa index. Observera att du kan köra frågan från ett makro genom att köra makroåtgärden KörSQL (RunSQL). Mer information finns under Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×