Ange antal månader eller veckor som ska skrivas ut i kalendervyn i Project

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du planerar att skriva ut vyn Kalender i Microsoft Office Project kan du ange antalet månader (upp till 2) eller veckor (upp till 99) som du vill skriva ut på varje sida. Du kan även skriva ut en förklaring av nästa eller föregående kalendrar.

  1. Klicka på KalenderVisa-menyn.

  2. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och klicka sedan på fliken Vy.

  3. Du anger antalet månader per sida genom att gå till Skriv ut, klicka på Månader per sida och sedan på 1 eller 2.

    Om du vill ange antal veckor som ska visas klickar du på Veckor per sida och skriver sedan in eller markerar antalet veckor i den intilliggande rutan. Om du vill att veckorna i utskriften ska ha samma höjd som i vyn klickar du på Veckohöjd som på skärmen.

    Du kan också ändra antalet veckor per sida genom att förstora vyn. Klicka på ZoomaVisa-menyn. Under Veckor som ska visas markerar du antalet veckor du vill ta fram eller anger det datumintervall du vill visa.

  4. Om du vill ta med föregående och följande månads kalendrar i en förklaring går du till Information och markerar kryssrutan Skriv ut föregående/följande månad i förklaringen. Markera sedan var du vill ha förklaringen på fliken Förklaring under Förklaring för.

    Meddelanden: 

    • Kalendern blir oläsbar om du försöker skriva ut för många veckor per sida eller hela år. Använd istället ett Gantt-schema och följ de här tipsen:

      • Ändra tidsskala i Gantt-schemat så att det sträcker sig över ett år. Du kan till exempel ändra tidsskalan så att kvartal visas i stället för månader eller använda förkortningar för kvartal och månader.

      • Minska teckenstorleken så att den anpassas till texten på sidan.

      • Dölj alla aktiviteter så att bara sammanfattningsaktiviteterna visas.

      • Om du vill skriva ut vyn på en sida kan du använda rutorna Anpassa till på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat. Använd Datum-rutorna i dialogrutan Skriv ut om du vill skriva ut hela året.

    • Om du skriver ut kalendervyn kan du ange vilket datumintervall du vill skriva ut i Datum-rutorna i dialogrutan Skriv ut. Du kan också ändra tidsskalan för att visa datumintervallet.

    • Om du formaterar tidsskalan och texten kan du därefter formatera kalendervyn så att mängden information som visas på en sida maximeras.

    • Du kan bara ange ett datumintervall eller ett antal på varandra följande veckor. Det går inte att visa eller skriva ut icke-löpande veckor.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×