Ange alternativ för telefon

Innehåll i det här avsnittet

Mina telefonnummer

Styra åtkomst till dina telefonnummer

Om Active Directory och anledningen till att vissa telefonnummer inte kan ändras eller avpubliceras

Telefonintegration

Mina telefonnummer

Använd alternativen under Mina telefonnummer för att ange och publicera eller avpublicera telefonnummer. Dina telefonnummer är en del av din närvaroinformation och används av andra Communicator-användare som vill kontakta dig. När du publicerar telefonnummer kan (och bör) du styra åtkomsten till telefonnumren genom att ange åtkomstnivåer. Genom att ange åtkomstnivåer för dina kontakter kan du se till att dina mobil- och hemtelefonnummer bara blir tillgängliga för dina närmaste medarbetare, och inte för alla användare på företaget. Instruktioner finns i Styra åtkomst till dina telefonnummer längre fram i det här avsnittet.

 • Telefon, jobb     Här visas telefonnumret till ditt arbete om det här numret finns i din organisations katalog. Om detta nummer tillhandahålls genom katalogtjänsten Microsoft Active Directory kommer du inte att kunna redigera det och knappen Telefon, arbete är inaktiverad. Ditt arbetstelefonnummer är tillgängligt för alla Communicator-användare på företaget. Om du vill publicera det här telefonnumret som en del av din närvaroprofil markerar du kryssrutan Visa det här telefonnumret bredvid numret.

 • Mobiltelefon     Om du vill lägga till eller ändra ett mobilnummer klickar du på Mobiltelefon. Om du vill publicera det här telefonnumret som en del av din närvaroprofil markerar du kryssrutan Visa det här telefonnumret bredvid numret. Ditt mobiltelefonnummer visas för alla kontakter som du tilldelar åtkomstnivån Team eller Personlig.

 • Telefon, hem     Om du vill ändra eller lägga till ett hemtelefonnummer klickar du på Telefon, hem. Om du vill publicera det här telefonnumret som en del av din närvaroprofil markerar du kryssrutan Visa det här telefonnumret bredvid numret. Ditt hemtelefonnummer visas för alla kontakter som du tilldelar åtkomstnivån Personlig.

 • Annan telefon     Om du vill lägga till eller ändra numret klickar du på Annan telefon. Detta telefonnummer kan vara ett nummer till ett tillfälligt kontor eller ett alternativt mobiltelefonnummer. Om du vill publicera det här telefonnumret som en del av din närvaroprofil markerar du kryssrutan Visa det här telefonnumret bredvid numret. Detta telefonnummer visas för alla dina kontakter som du har gett åtkomstnivån Personlig.

Överst på sidan

Styra åtkomst till dina telefonnummer

När du har publicerat ett telefonnummer, särskilt hem- eller mobiltelefonnummer, bör du kontrollera att åtkomstnivåerna är inställda så att

 • numret är tillgängligt för de kontakter som du vill ska kunna använda numret

 • numret inte är tillgängligt för de kontakter som du inte vill ska kunna använda numret.

I följande tabell visas de åtkomstnivåer som en kontakt måste tilldelas för att få tillgång till respektive telefonnummer. Som standard tilldelas kontakterna åtkomstnivån Företag när du lägger till dem i din kontaktlista, vilket innebär att de endast har tillgång till ditt telefonnummer på arbetet.

Telefonnummer

Blockera

Offentlig

Företag

Team

Personlig

Telefon, jobb*

X

X

X

Mobiltelefon*

X

X

Telefon, hem*

X

Annan telefon*

X

Obs!: * Telefonnummer som definieras i Active Directory visas för alla kontakter i företaget som har åtkomstnivån Företag, Grupp eller Personlig. De visas inte för kontakter som har åtkomstnivån Blockera eller Offentlig. Telefonnummer som definieras i Active Directory kan inte redigeras på fliken Telefoner.

Så här tilldelar du en åtkomstnivå till en kontakt

Gör något av följande:

 • Högerklicka på kontakten i kontaktlistan, peka på Ändra åtkomstnivå och välj en åtkomstnivå. Om du till exempel vill att en kontakt ska ha tillgång till ditt mobiltelefonnummer tilldelar du kontakten åtkomstnivån Grupp eller Personlig.

 • Klicka på knappen Ändra sättet du visar dina kontakter på i Communicator-fönstret, välj Åtkomstnivåer och dra kontakten till den åtkomstnivå som du vill tilldela.

 • När du får ett Communicator-meddelande om att en kontakt har lagt till dig i sin kontaktlista kan du ange åtkomstnivån för kontakten i listrutan Den här personens åtkomstnivå.

Överst på sidan

Om Active Directory och anledningen till att vissa telefonnummer inte kan ändras eller avpubliceras

Telefonnummer som tilldelas Communicator av Microsoft Active Directory visas på fliken Telefoner som inaktiva fält och kan inte redigeras. Sådana här nummer kan inte heller avpubliceras. Om du avmarkerar kryssrutan Publicera för nummer som tillhandahålls av Active Directory kommer numren inte att avpubliceras.

Överst på sidan

Telefonintegration

 • Aktivera integration med ditt telefonsystem     Markera den här kryssrutan om du vill integrera Communicator med din skrivbordstelefon. När telefonintegration har aktiverats kan du använda Communicator för att styra skrivbordstelefonen. Till exempel kan du ringa samtal genom att klicka på telefonknappen i kontaktlistan, eller ta emot ett samtal genom att klicka på telefonmeddelandet i popup-fönstret på skärmen. Telefonintegration ställs oftast in av systemadministratören. Om du har frågor om tillgängligheten för telefonintegration inom ditt företag kontaktar du din systemadministratör.

 • Avancerat     Välj Avancerat om du vill öppna dialogrutan Konfigurering av avancerad telefonintegration där du manuellt kan konfigurera fjärrsamtalskontrollens URI (Uniform Resource Identifier) och telefonens URI. Observera att den här konfigurationen vanligtvis utförs av systemadministratören.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×