Ange alternativ för ringsignaler och ljud i Lync 2010 Attendee

I dialogrutan Alternativ kan du ange olika ringsignaler för telefonen och andra ljud, till exempel för meddelanden.

Vad vill du göra?

Visa alternativ för ringsignaler och ljud

Ge olika samtal olika ringsignaler

Välja ljudalternativ

Ange specifika ljud

Visa alternativ för ringsignaler och ljud

Du kan visa alternativen för Ringsignaler och ljud genom att göra något av följande:

 • Innan du ansluter till ett möte klickar du på Start, Alla program, Microsoft Lync 2010 Attendee och sedan på Ringsignaler och ljud. I dialogrutan Lync Attendee - Alternativ klickar du på Ringsignaler och ljud.

 • När du befinner dig i ett möte kan du när som helst klicka på knappen Alternativ och sedan på Ringsignaler och ljud.

Överst på sidan

Ge olika samtal olika ringsignaler

Microsoft Lync 2010 Attendee innehåller flera olika ringsignaler och du kan ange olika ringsignaler för olika typer av samtal. Du kan också ange när du vill att ljudet ska höras.

 • Klicka på den typ av samtal du vill använda ringsignalen för i listan Samtal till under Ringsignaler i alternativen för Ringsignaler och ljud.

 • Klicka på önskad ringsignal i listan Ringsignal. En testsignal spelas upp i Lync Attendee 2010 så att du kan höra hur den låter.

Överst på sidan

Välja ljudalternativ

Som standard spelas ljud upp i Attendee vid vissa händelser.

Om kryssrutan Spela upp ljud i Lync (inklusive ringsignaler för inkommande meddelanden och snabbmeddelanden) har markerats under Ljud i alternativen för Ringsignaler och ljud spelas den valda ringsignalen upp i Attendee när telefonen ringer. Om du inte vill höra aviseringsljud för snabbmeddelanden markerar du kryssrutan Stäng av aviseringsljud för inkommande snabbmeddelanden när en snabbmeddelandekonversation visas. Även ljud som valts i dialogrutan Ljud kommer att höras (klicka på Ljudinställningar om du vill ändra dessa).

Om du vill stänga av alla ljud i Attendee avmarkerar du kryssrutan Spela upp ljud i Lync (inklusive ringsignaler för inkommande meddelanden och snabbmeddelanden).

Överst på sidan

Ange specifika ljud

Gör följande om du vill ange specifika ljud:

 1. Klicka på Ljudinställningar under Ljud i alternativen för Ringsignaler och ljud.

 2. I listan Programhändelser på fliken Ljud bläddrar du ned till Microsoft Lync 2010 Attendee.

 3. Under Microsoft Lync 2010 Attendee klickar du på en händelse (till exempel Samtal avslutades).

 4. Klicka på en ljudfil i listan Ljud. Om du vill höra den klickar du på Testa.

Ljudinställningar innehåller flera flikar med alternativ, inklusive fliken Ljud som beskrivs ovan. Den bästa möjliga kombinationen av ljudinställningar har valts automatiskt för användning i ett onlinemöte. Du kan anpassa inställningarna på fliken Uppspelning (till exempel för högtalare) eller Inspelning (till exempel för mikrofonen).

På den fjärde fliken, Kommunikation, kan du ange vad som ska hända vid olika kommunikationsaktiviteter, till exempel för aviseringsmeddelanden. När du använder datorn som telefon justeras volymen för de olika ljuden automatiskt beroende på följande alternativ:

 • Stäng av alla andra ljud

 • Minska volymen på andra ljud med 80 %

 • Minska volymen på andra ljud med 50 %

 • Gör ingenting

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×