Ange alternativ för aviseringar

Den här artikeln handlar om alternativfönstret Aviseringar, där du kan ange vilka typer av aviseringar som du vill ta emot i Lync, och från vem.

Ange alternativ för meddelanden om att du har blivit tillagd som kontakt

När någon lägger till dig som kontakt kommer den personen som standard att läggas till i en löpande lista med personer som du kanske vill lägga till i din egen kontaktlista i Lync. Du kan granska listan när du vill genom att klicka på fliken Nytt i kontaktvyn i huvudfönstret i Lync. Titta igenom listan med potentiella kontakter, bestäm vilka du vill lägga till i din egen kontaktlista och koppla sedan sekretessrelationer till de nya kontakterna .

Om du vill kan du annars välja att alla personer som lägger till dig som kontakt automatiskt ska läggas till i din egen kontaktlista. Med den inställningen kommer du aldrig att se några kontakter i listan Nytt. I stället läggs de nya kontakterna automatiskt till i din kontaktlista, där de tilldelas sekretessrelationen kollega. Så här ställer du in alternativet att lägga till kontakter automatiskt:

  • Öppna alternativfönstret Aviseringar och avmarkera kryssrutan Meddela mig när någon lägger till mig i sin kontaktlista under rubriken Allmänna aviseringar.

Ange alternativ för funktionen Stör ej

Om du är väldigt upptagen kan det vara användbart att ange din statur som Stör ej för att minska antalet avbrott du får. Men du kanske fortfarande vill hålla kontakten med viktiga kontakter. Du kan göra undantag för de kontakter som du har tilldelat relationen Arbetsgrupp (vanligtvis dina närmaste medarbetare).

Öppna alternativfönstret Aviseringar och välj ett av följande alternativ under rubriken När min status är Stör ej:

  • Om du vill dölja alla Lync-aviseringar så att du inte kan bli avbruten när du har ställt in Stör ej som status markerar du Visa inte aviseringar.

  • Om du bara vill visa konversationsförfrågningar från arbetsgruppsmedlemmar, och dölja alla andra aviseringar när du har ställt in Stör ej som status, markerar du Visa endast konversationsaviseringar från personer med sekretessrelation i min arbetsgrupp.

  • Om du vill visa alla aviseringar, men bara ta emot konversationsförfrågningar från arbetsgruppsmedlemmar när du har ställt in Stör ej som status, markerar du Visa alla aviseringar, men endast konversationsaviseringar från personer med sekretessrelation i min arbetsgrupp.

Obs!: Om du ringer 112 när din status är angiven som Stör ej ändras din status automatiskt till Tillgänglig. Du kan återställa statusen när du vill.

Ange alternativ för att hantera aviseringar från kontakter utanför Lync

Eftersom kontakter som inte använder Lync troligtvis kommer utifrån din organisation kanske du vill ställa in aviseringar från dem annorlunda än aviseringar från medarbetare och andra Lync-användare. Om du vill göra det öppnar du alternativfönstret Aviseringar och välj ett av följande alternativ under rubriken Kontakter som inte använder Lync:

  • Om du vill blockera alla aviseringar från kontakter som inte använder Lync, markerar du Blockera all inbjudningar och kommunikationer.

  • Om du vill ta emot aviseringar (meddelanden om att du lagts till på någon annans kontaktlista) men blockera övrig kommunikation från kontakter som inte använder Lync, markerar du Tillåt inbjudningar men blockera övrig kommunikation.

  • Om du vill visa alla kommunikationsaviseringar från kontakter utanför Lync, markerar du Tillåt alla att kontakta mig.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×