Ange aktivitetsprioritet för resursutjämning

Manuell utjämning av personers arbetsbelastning kan bara besvärligt vilken projektledare som helst. Du kan använda resursutjämningsfunktionen i Project för automatisk fördröjning och uppdelning av aktiviteter så att de tilldelade resurserna inte längre överallokeras. Du styr vilka aktiviteter som kan utjämnas genom att ange deras prioritet. Läs mer.

Ange aktivitetsprioriteterna

 1. Dubbelklicka på aktivitetens namn i Gantt-schemat så att rutan Aktivitetsinformation visas.

 2. Ange ett tal mellan 1 och 1 000 i rutan Prioritet på fliken Allmänt . Aktiviteter med lägre prioritet fördröjs jämfört med dem med högre prioritet.
  Om du inte vill att en aktivitet ska utjämnas i Project, t.ex. om den måste inledas ett visst datum, anger du dess prioritetsnivå till 1 000. Standardvärdet för prioritetsnivå är 500, vilket motsvara en medelnivå av kontroll.

Tips till projektledare    Det kan snabbt bli långrandigt att ange prioritet för flera aktiviteter i rutan Aktivitetsinformation. I stället kan du använda en listkolumn. Högerklicka på en kolumnrubrik, klicka på Infoga kolumn och klicka på Prioritet.

Ett exempel

Aktiviteten ”installera rör” har prioriteten 800. Det innebär att den kan flyttas under utjämningen eftersom den har lägre prioritet än 1 000. Om det är lämpligt för planeringen att den här aktiviteten inte flyttas höjer du prioriteten till 1 000. Vid 1 000 kan inte aktiviteten flyttas vid utjämning av resurser i Project.

Ange aktivitetsprioritet för utjämning

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Ange aktivitetsprioriteterna

 1. På menyn Visa klickar du på Gantt-schema.

 2. I fältet Aktivitetsnamn väljer du den aktivitet vars prioritet du vill ändra och klickar sedan på Aktivitetsinformation Bild av knapp .

 3. Klicka på fliken Allmänt och ange eller välj sedan ett värde i rutan Prioritet.

Ställa in projektprioriteter

 1. Klicka på Projektinformation på menyn Projekt.

 2. Skriv eller välj en prioritet i rutan Prioritet.

Fördela projektarbetet med utjämning

 1. Klicka på Utjämna resurserVerktyg-menyn.

 2. Under Utjämningsberäkningar klickar du på Automatiskt eller Manuellt.

  Manuell utjämning (standardvärdet) sker bara när du klickar på Utjämna. Automatisk utjämning sker direkt när du ändrar en aktivitet eller resurs. Använd automatisk utjämning om du vill schemalägga om aktiviteter när resurser tilldelas mer arbete än de har kapacitet för.

 3. Avmarkera kryssrutan Rensa utjämningsvärden innan utjämning om du väljer automatisk utjämning. När den här kryssrutan är avmarkerad utjämnar Project bara nya tilldelningar och tilldelningar som inte utjämnats. Den här kryssrutan är markerad som standard men vid automatisk utjämning kan det fördröja ditt arbete i schemat eftersom alla aktiviteter utjämnas. I rutan Leta efter överbeläggningar klickar du på en tidsperiod eller en bas för känsligheten som utjämningen ska använda för att identifiera överbeläggningar. Standardvärdet är Dag för dag. Den här inställningen anger när du vill att utjämningen ska börja fungera: när du har en överbeläggning inom en minut, en dag, en vecka eller en månad.

 4. Under Utjämningsperiod för väljer du att utjämna hela projektet eller att bara utjämna de aktiviteter som ligger inom ett visst tidsintervall.

 5. I rutan Utjämningsordning väljer du den utjämningsordning som du vill använda:

  • Välj Endast ID för att utjämna aktiviteter stigande efter ID-nummer innan andra villkor bearbetas.

  • Välj Standard för att först undersöka beroenden för föregående aktivitet, slack, datum, prioriteter och begränsningar för att ta reda på om och hur aktiviteter ska utjämnas. (Det här är standardinställningen.)

  • Välj Prioritet, Standard för att först kontrollera aktivitetsprioriteter och sedan undersöka standardvillkor.

 6. För att förhindra att projektets slutdatum förskjuts markerar du kryssrutan Förskjutning enbart inom slack.

  Obs!: Om du markerar den här kryssrutan kan felmeddelanden visas med information om att Project inte kan utjämna hela schemat. Project kan misslyckas med att utjämna schemat eftersom det oftast inte finns tillräckligt med slack i ett schema för att ändra tilldelningar utan att slack-tiden tar slut.

 7. För att tillåta att utjämning justerar när en resurs arbetar på en aktivitet oberoende av övriga resurser som arbetar med samma aktivitet markerar du kryssrutan Utjämning kan justera enskilda tilldelningar för en aktivitet.

 8. Om du vill tillåta att utjämning avbryter aktiviteter genom att dela upp återstående arbete för aktiviteter eller tilldelningar markerar du kryssrutan Utjämning kan skapa delningar i återstående arbete. Om en resurs är tilldelad till samtidiga aktiviteter bortom vad resursens schema kan hantera kan en aktivitet som har kvarvarande arbete delas och utföras när resursens schema tillåter det.

 9. Du tar med föreslagna resurser genom att markera kryssrutan Utjämna aktiviteter med föreslagen bokningstyp.

 10. Om du vill rensa föregående utjämningsresultat innan du utför den nya utjämningen klickar du på Ta bort utjämning.

 11. Om du utjämnar manuellt klickar du på Utjämna. Om du utjämnar automatiskt klickar du på OK.

  Dialogrutan Utjämna visas om en resursvy som har valda resurser visades när du öppnade dialogrutan Resursutjämning. Klicka på Markerade resurser om du bara vill utjämna de markerade resurserna. I annat fall klickar du på Alla resurser.

 • För att rensa utjämning direkt innan någon annan åtgärd utförts klickar du på Ångra Utjämning. Om du inte ångrar utjämningen kan du även klicka på Ta bort utjämning för att rensa föregående utjämningsresultat.

 • Om du utjämnar aktiviteter i projekt som schemaläggs från ett slutdatum så tillämpas negativa fördröjningsvärden från slutet på aktiviteten eller tilldelningen, vilket får aktivitetens eller tilldelningens slutdatum att infalla tidigare.

 • Du kan se de ändringar som utjämning gjort i aktiviteter genom att på menyn Visa klicka på Fler vyer sedan på Utjämna Gantt och sedan på Använd.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×