Ange öppna dokument (ODF) som standardfilmallen för ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange ett öppet dokument (ODF)-fil som standardfilmallen för ett dokumentbibliotek. Det här sättet när någon skapar en ny fil i biblioteket, filen öppnas och sparas som en ODF-fil. Deltagarna kan använda ett program de har valt för att redigera den nya filen.

Du kan också ange andra inställningar eller ange standardinnehåll som visas i alla nya filer, till exempel en önskade disposition för marketing campaign förslag eller en officiell friskrivning i en sidfot.

Om du vill konfigurera flera mallar för ett bibliotek måste du skapa olika typer av webbplatsinnehåll och koppla dem till biblioteket i stället använda standardmallen för biblioteket.

Obs!: Du behöver fullständig behörighet att skapa en mall för ett dokumentbibliotek. Du behöver fullständig behörighet för webbplatsen kan du ställa in olika typer av webbplatsinnehåll.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om filmallar i ett dokumentbibliotek

Var filmallar lagras i biblioteket

Använda innehållstyper för att konfigurera bibliotek dokumentmallar

Skapa ett dokumentbibliotek

Skapa en mall för ODF

Ändra standardfilmallen för ett dokumentbibliotek

Redigera standardfilmallen

Ange en anpassad Filmall

Konfigurera flera anpassade mallar för bibliotek med hjälp av olika typer av webbplatsinnehåll

Skapa en ODF webbplatsinnehållstyp

Associera en dokumentmall ODF med en webbplatsinnehållstyp

Aktivera flera innehållstyper i ett bibliotek

Lägga till ODF innehållstyper i ett bibliotek

Mer information om olika typer av webbplatsinnehåll och bibliotek

Lär dig mer om filmallar i ett dokumentbibliotek

Spara filmallar i biblioteket

När ett dokument har en standardfilmall kan lagras i mappen formulär i biblioteket.

Öppna biblioteket i Utforskaren och finns i mappen formulär som innehåller filmallen för biblioteket. Kontrollera att du ser dolda filer i Utforskaren (i Utforskaren, klicka på Visa > dolda objekt.)

Innehållet i mappen Formulär i ett dokumentbibliotek

Ett dokumentbibliotek har en Filmall kallas template.dotx, som standard, men du kan ändra den här filen om du behöver. Om du vill ange en annan mall, måste du först skapa den i ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Word, och spara den till mappen formulär i ett bibliotek. Sedan kan du ange adressen till den anpassade mallen i de avancerade inställningarna.

Använda innehållstyper för att konfigurera bibliotek dokumentmallar

Du behöver inte nödvändigtvis är Använd innehållstyper om allt du behöver är en egen mall för ett bibliotek. I så fall kan du bara Ändra standardfilmallen för ett befintligt bibliotek. Du bör använda webbplatsinnehållstyper, men om du vill återanvända samma mall i flera bibliotek.

För befintliga bibliotek med flera innehållstyper som redan har aktiverats och mallar som angetts för de innehållstyper som måste du anpassa webbplatsinnehållstyper för biblioteket. Det beror på att biblioteket använder mallar som anges av innehållstyper och inte standardfilmallen.

Om du vill använda flera mallar för samma bibliotek måste du använda innehållstyper. Nya bibliotek skapa biblioteket (Inställningar > Lägg till ett program > Dokumentbibliotek ) och sedan ställa in flera anpassade mallar för biblioteket.

Överst på sidan

Skapa ett dokumentbibliotek

Om du inte redan har ett dokumentbibliotek, följer du de här instruktionerna för att skapa ett.

 1. Klicka på den webbplats där du vill skapa biblioteket Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet > Lägg till ett program.

 2. Klicka på Dokumentbibliotek och ange ett namn för biblioteket.

  Obs!: Namnet på biblioteket måste anges och visas längst upp på bibliotekssidan. Det blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i de navigeringselement som hjälper användarna att hitta och öppna biblioteket.

  Dokumentbibliotek

Överst på sidan

Skapa en mall för ODF

Du kan skapa en ODF-fil från ett program som är kompatibelt med ODF. Om du vill skapa en ODF-mall från Microsoft Office-program, skapa eller öppna en fil och spara filen som ett OpenDocument-format. Till exempel med en fil som är öppen i Word, klicka på Arkiv > Spara som, Välj den plats där du vill spara och sedan skall vara FilformatOpenDocument-Text (*.odt).

Överst på sidan

Ändra standardfilmallen för ett dokumentbibliotek

Du kan ändra standardmallen på två sätt:

 • Om dokumentbiblioteket har en standardfilmall för ett program som är kompatibelt med SharePoint, kan du redigera standardmallen.

 • För andra program kan du inte redigera standardmallen direkt, men du kan kopiera en ny mallfil till mappen Formulär för biblioteket för att ange en anpassad mall.

Redigera standardfilmallen

 1. I det bibliotek där du vill redigera standardmallen på bibliotek > Inställningar för bibliotek.

 2. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 3. Klicka på Redigera mall under Mall-URL-fält i området dokumentmall.

  Mallen öppnas i ett program som är kompatibelt med SharePoint och som är associerat med filtypen för den aktuella mallen. Word öppnas exempelvis om standardmallen är en Word-mall eller Excel öppnas om standardmallen är ett Excel-kalkylblad.

  Inställningar för bibliotek, under avancerade inställningar som visar redigera fältet template.

  Obs!: Om webbplatsen är en del av ett Office365-abonnemang, kan du behöva ange Office365 prenumeration användarnamn och lösenord.

 4. Gör de ändringar du vill göra och spara mallen. Stäng programmet om du inte längre vill att det ska vara öppet, eller växla till webbplatsen.

 5. På din webbplats, längst ned på sidan Avancerade inställningar för dokumentbibliotek och klicka på OK.

Överst på sidan

Ange en anpassad filmall

 1. Skapa och spara den anpassade mallen i ett program som är kompatibelt med SharePoint. Notera mallens plats och växla sedan till SharePoint.

 2. Gå till det bibliotek där du vill ange en anpassad mall.

 3. Klicka på bibliotek > Öppna med Utforskaren.

  Viktigt!: Om Utforskaren öppnas inte eller om du ser ett felmeddelande visas, kan du behöva lägga till webbplatsen som en betrodd plats i webbläsarens inställningar. Mer information finns i avsnittet hur du använder kommandot ”Öppna med Utforskaren” och hur du felsöker problem med det här alternativet i SharePoint Online för Office 365.

 4. Öppna en annan Utforskaren och bläddra till den anpassade mallen som du har skapat.

 5. Kopiera eller dra din anpassade mall till fönstret Utforskaren som är öppen till det bibliotek där du vill ange den anpassade mallen.

 6. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till biblioteket på webbplatsen.

 7. Klicka på bibliotek >Inställningar för bibliotek.

 8. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 9. Skriv adressen till din egen mall i rutan Mall-URL i avsnittet Dokumentmall. Platsen är webbadressen för mallen på webbplatsen i förhållande till namnet på webbplatsen. Till exempel om mallen kallas ODT_Document.odt och lägga till mappen formulär för Delade dokument, dokumentbibliotek, skriver du följande:

  Delad Documents/Forms/ODT_Document.odt

  Obs!:  Om inte inställningarna i rutan Dokumentmall är tillgängliga kan en administratör ha angett att flera innehållstyper ska användas. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du om Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i Innehållstyper direkt ovanför Dokumentmallar. Om Ja har aktiverats måste du redigera mallen för innehållstypen.

Överst på sidan

Konfigurera flera anpassade mallar för ett bibliotek med hjälp av olika typer av webbplatsinnehåll

De flesta bibliotek kan innehålla flera innehållstyper. Genom att definiera flera innehållstyper för ett bibliotek kan kan du göra det lättare att skapa bibliotek som lagrar olika typer av dokument tillsammans i en och samma plats. Till exempel kan ett bibliotek innehålla dokument och bilder som hör till ett projekt. I biblioteket visas grafiska filer med kolumner med information som tilldelats grafik innehåll typ och dokumenten visas med de kolumner som tilldelats innehållstypen dokument.

Webbplatsinnehållstyper att göra det lättare att tillhandahålla ännu mer konsekvent över en webbplats. Som webbplatsägare kan ställa du in innehållstyp med de egenskaper som du vill använda, till exempel en viss mall, specifika metadata och så vidare. Sedan kan associera du webbplatsinnehållstypen med biblioteket så att när en användare väljer ett objekt från menyn Nytt dokument, de använder den innehållstyp som du har definierat.

Kommandot Nytt dokument i ett bibliotek med anpassade mallar

Om du vill se till att ODF dokument har konsekvent innehåll på en webbplats och tillhörande underwebbplatser kan koppla du en ODT, ods eller ODP mall till en webbplatsinnehållstyp.

Överst på sidan

Skapa en ODF webbplatsinnehållstyp

Upprepa dessa steg för varje webbplatsinnehållstyp som du vill skapa.

Viktigt!: Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för en webbplats måste du ha fullständig behörighet för webbplatsen. Om du vill skapa webbplatsinnehållstyper för webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen måste du vara administratör för webbplatssamlingen.

 1. Gå till den webbplats som du vill skapa en webbplatsinnehållstyp för.

 2. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på webbplatsinnehållstyperunder Webbdesignergallerier.

  Alternativ för Webbdesignergallerier på sidan Webbplatsinställningar i SharePoint Online

  Den webbplatsinnehållstyper galleriet visar den befintliga webbplatsen innehållstyper, grupperade i kategorier. Använd listan Visa grupp för att filtrera visningen av innehållstyper.

 4. Klicka på Skapa.

 5. Ange ett namn (till exempel ODT_Document) och en beskrivning för den nya innehållstypen på sidan ny webbplatsinnehållstyp.

 6. Markera Innehåll dokumenttyper i avsnittet Överordnad innehållstyp under Välj överordnad innehållstyp formulär, och klicka på dokument under Överordnad innehållstyp.

 7. I avsnittet grupp väljer du Dokumentinnehållstyper från den befintliga listan.

 8. Klicka på OK.

  Sidan Webbplatsinnehållstyp öppnas. Nästa steg är att Associera en dokumentmall ODF med webbplatsinnehållstyp som du just har skapat.

Överst på sidan

Associera en dokumentmall ODF med en webbplatsinnehållstyp

När du skapar den ODF innehållstypen är redo du att associera ODF-mallen som du skapade med webbplatsinnehållstypen. Om du ännu inte har en mall finns i Skapa en ODF-mall.

 1. Klicka på Avancerade inställningar under Inställningar på sidan webbplatsinnehållstyp.

  Om du inte redan på sidan webbplatsinnehållstyp klickar du på Inställningar > Webbplatsinställningar > webbplatsinnehållstyper till går det inte.

 2. Ange mallens plats:

  • Om mallen är lagrad på din webbplats klickar du på Ange URL:en för en befintlig dokumentmall och skriver sedan URL-adressen för den mall som du vill använda.

  • Om dokumentmallen lagras på den lokala datorn klickar du på Ladda upp en ny dokumentmall och klickar sedan på Bläddra. Leta rätt på filen som du vill använda i dialogrutan Välj fil, markera den och klicka på Öppna.

   Lägga till malltextrutor på sidan Avancerade inställningar för en innehållstyp

 3. Klicka på Ja under Vill du uppdatera alla innehållstyper som ärver från den här typen? om du vill uppdatera alla innehållstyper som ärver från denna innehållstyp med dokumentmallen.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Aktivera flera innehållstyper i ett bibliotek

Innan du kan lägga till olika typer av innehållstyper i ett bibliotek, måste du aktivera stöd för flera innehållstyper. Du gör detta en gång för varje bibliotek där du vill använda innehållstyper.

Obs!: Du kan inte aktivera flera innehållstyper i en wiki-biblioteket.

 1. I det bibliotek där du vill aktivera flera innehållstyper på bibliotek > Inställningar för bibliotek.

 2. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar på sidan Inställningar.

 3. Klicka på Ja under på sidan Avancerade inställningar i avsnittet Innehållstypertillåta hantering av innehållstyper?.

  Mall-URL i avsnittet Dokumentmall kommer nu tillgängligt om du vill växla från att använda en standardmall för det här biblioteket till med hjälp av olika typer av webbplatsinnehåll.

 4. Ändra andra inställningar om du vill och klicka på OK.

Överst på sidan

Lägga till ODF innehållstyper i ett bibliotek

Det sista steget är att lägga till ODF innehållstyper i biblioteket. Du kan lägga till flera innehållstyper i biblioteket på samma gång.

 1. I det bibliotek där du vill lägga till innehållstypen på bibliotek > Inställningar för bibliotek.

 2. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatsinnehållstyper under Innehållstyper på sidan Inställningar.

 3. Markera Innehåll dokumenttyper i avsnittet Välj innehållstyper i listan Välj webbplatsinnehållstyper från.

 4. Klicka på namnen på den innehållstyp som du vill använda i listan Tillgängliga webbplatsinnehållstyper och klicka sedan på Lägg till om du vill flytta den valda innehållstypen innehållstyper som du lägger till listan.

 5. När du markerat alla innehållstyper som du vill lägga till klickar du på OK.

Överst på sidan

Mer information om olika typer av webbplatsinnehåll och bibliotek

Om du vill veta mer om innehållstyper och hur de fungerar med bibliotek, finns i följande länkar:

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×