Analysera trender i data med hjälp av miniatyrdiagram

Miniatyrdiagram är små diagram inuti enskilda kalkylbladsceller som kan användas för att visuellt presentera och visa en trend i dina data. Miniatyrdiagram kan framhäva viktiga objekt, t.ex. säsongsvariationer eller ekonomiska cykler och markerar de största och minsta värdena i en annan färg. Att visa trender i kalkylbladets data kan vara praktiskt, särskilt när du delar data med andra.

Kalkylblad med miniatyrdiagram

 1. Markera en tom cell bredvid eller i närheten av de data du vill visa i ett miniatyrdiagram.

 2. Under fliken Infoga i gruppen Miniatyrdiagram klickar du på Linje, Kolumn eller Vinst/förlust.

  Miniatyrdiagramskommandon på fliken Infoga

 3. I rutan Dataområde anger du det cellområde som innehåller de data du vill visa i miniatyrdiagrammet.

  Om data till exempel finns i cellerna A, B, C och D på rad 2 skriver du A2:D2.

  Dialogrutan Skapa miniatyrdiagram

  Om du hellre vill markera cellområdet på kalkylbladet klickar du på Bild av knapp så minimeras dialogrutan tillfälligt. Markera då cellerna på kalkylbladet och klicka på Bild av knapp så visas hela dialogrutan igen.

 4. Klicka på OK.

  Verktyg för miniatyrdiagram visas i menyfliksområdet. Använd kommandona på fliken Design om du vill anpassa miniatyrdiagrammen.

  Verktyg för miniatyrdiagram i menyfliksområdet

Tips!

 • Eftersom ett miniatyrdiagram är inbäddat i en cell används ett miniatyrdiagram som bakgrund för all text som du anger i en cell på följande sätt:

  En cell som innehåller ett miniatyrdiagram och text

 • Om du markerade en cell kan du alltid kopiera ett miniatyrdiagram senare till andra celler i en kolumn eller på en rad genom att dra eller använda Fyll nedåt (Ctrl+D).

Anpassa miniatyrdiagram

När du har skapat miniatyrdiagram kan du när som helst uppdatera typ, stil och format.

 1. Markera de miniatyrdiagram du vill anpassa så visas Verktyg för miniatyrdiagram i menyfliksområdet.

  Verktyg för miniatyrdiagram i menyfliksområdet

 2. Välj önskade alternativ på fliken Design. Du kan göra följande:

  • Visa markören för att framhäva enskilda värden i linjeminiatyrdiagram.

   Gruppen Visa på fliken Design under Verktyg för miniatyrdiagram

  • Ändra formatmall för eller formatera miniatyrdiagram.

   Formatmallar på fliken Design under Verktyg för miniatyrdiagram

  • Visa och ändra axelinställningar.

   Knappen Axlar på fliken Design under Verktyg för miniatyrdiagram

  • Ändra hur data visas.

   Knappen Redigera data i gruppen Miniatyrdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×