Analysera projektförlopp genom analys av upparbetat värde

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Analys av upparbetat värde är en metod för att mäta prestanda för projekt. Anger hur stor del av budget som bör ha använts med hänsyn till mängden arbete hittills och originalkostnad för aktivitet, tilldelning eller resurser.

Lär dig mer om analys av upparbetat värde

En analys av upparbetat värde utgår från tre nyckelvärden:

 • Den budgeterade kostnaden för enskilda uppgifter baserat som de schemaläggs i project-plan på kostnaderna för de resurser som tilldelats aktiviteterna plus fasta kostnader som hör till aktiviteterna. Det här är den budgeterade kostnaden för planerat arbete (BKPA). BKPA är originalkostnaden fram till statusdatum som du väljer. Budgeterad kostnadsvärden lagras i originalplansfälten eller, om du har sparat flera originalplaner i Originalplan 1 till och med Originalplan 10.

 • Den faktiska kostnaden som krävs för att slutföra alla eller en del av aktiviteterna fram till rapportdatumet. Det här är den faktiska kostnaden för utfört arbete (VKUA). Normalt korreleras Microsoft Office Project 2007 de verkliga kostnaderna med verkligt arbete.

 • Värdet för det arbete som utförs av rapportdatum, mätt i valuta. Det här ger ordagrant värdet på utfört arbete och kallas budgeterad kostnad för utfört arbete (BKUA). Det här värdet beräknas för varje enskild aktivitet men analyseras på en mängd nivå (vanligtvis på projektnivå).

En analys av det upparbetade värdet gäller alltid rapportdatumet som du väljer. Datumet kan vara det aktuella datumet eller ett tidigare datum.

Överst på sidan

Beräkna och granska upparbetat värde

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Beräkning.

 2. Klicka på Upparbetat värde.

 3. I rutan Standardmetod för upparbetat aktivitetsvärde klickar du på beräkningsmetoden som du vill att Office Project 2007 ska använda till beräkningen av BKUA.

  Obs!: Ändra den här inställningen påverkar endast de uppgifter som läggs till i aktivitetslistan efter ändringen. Det har ingen effekt på befintliga uppgifter. Markera önskade aktiviteter vars metod för upparbetat värde som du vill ändra, klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp och klicka sedan på fliken Avancerat om du vill ändra metod för upparbetat värde för befintliga aktiviteter. Klicka på den beräkningsmetod du vill använda i rutan metod för upparbetat värde.

 4. Markera den specifika uppsättningen originalvärden som du vill att Office Project 2007 ska använda när de upparbetade värdena beräknas i rutan Originalvärden för beräkning av upparbetat värde. Klicka sedan på Stäng.

 5. Visa totalsummor för upparbetat värde på projekt- och aktivitetsnivå i tabeller genom att klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 6. Klicka på Aktivitetslista i listan Vyer och sedan på Använd.

 7. Peka på TabellVisa-menyn och klicka på Fler tabeller.

 8. Klicka på Upparbetat värde, Schemaindikatorer för upparbetad kostnad eller Schemaindikatorer för upparbetat värde i listan Tabeller och sedan på Använd.

  Obs!: Om du vill visa detaljerad information om varje Upparbetat värde-fält pekar du på fältrubriken.

 9. Visa upparbetat värde per aktivitet och period och identifiera på så sätt datumet då pengarna för projektet kommer att ta slut genom att klicka på AktivitetsanvändningVisa-menyn.

 10. Klicka på InformationsfältFormat-menyn och klicka sedan på fliken Information.

 11. Markera de Upparbetat värde-fält som du vill visa i listan Tillgängliga fält, klicka på Visa och sedan på OK.

Obs!: 

 • Använd rapporten om upparbetat värde över en viss tid om du vill visa ett diagram över VKUA (verkliga kostnader för utfört arbete), planerat värde (budgeterad kostnad för planerat arbete) och upparbetat värde (budgeterad kostnad för utfört arbete) under en viss tid. Du tar fram rapporten genom att klicka på Visuella rapporterRapport-menyn, klickar på Upparbetat värde över en viss tid och sedan på Visa.

 • Du kan välja att beräkna värdena i fälten för upparbetat värde fram till och med ett datum som du anger i stället för det aktuella datumet. Klicka på ProjektinformationProjekt-menyn. Ange eller markera i rutan Rapportdatum det datum du vill att Office Project 2007 ska använda som rapportdatum.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×