Analysera projektets slutdatum (kritiska linje)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Visa den kritiska linjen för att se varför ett projekt är börja eller avslutas på ett visst datum. Den kritiska linjen är den serie aktiviteter (eller en enskild aktivitet) som bestämmer beräknade startdatum eller slutdatum av projektet. Visa projektinformation på detta sätt kallas ibland metoden kritiska linjen i projektledning.

Vad vill du göra?

Mer information om kritiska linjen

Markera den kritiska linjen

Visa den kritiska linjen

Visa en enskild kritiska linjen för flera projekt

Beräkna flera kritiska linjer

Förstå den kritiska linjen

Om du har sparat en originalplan för ett projekt kan den kritiska linjen indikera om projektet kommer att slutföras på tid och var de kritiska punkterna finns. Följ råden nedan för att få ut så mycket som möjligt av analysen av den kritiska linjen:

 • Kontrollera den kritiska linjen regelbundet    Tänk på att den kritiska linjen kan ändras från en serie aktiviteter till en annan i takt med att arbetet framskrider. Den kritiska linjen kan ändras när kritiska aktiviteter slutförs eller om andra aktiviteter försenas.

 • Övervaka nära kritiska aktiviteter    Alla aktiviteter på den kritiska linjen är en kritisk aktivitet. Övervaka de här uppgifterna utförs regelbundet om du vill se om några av dem försenas. Om en kritisk aktivitet försenas ändras din slutdatum för projektet. Spara en originalplan och Använd vyn Uppföljnings-Gantt kan du visa försenad uppgifter.

 • Granska serie aktiviteter som kan bli den kritiska linjen    Om en icke-kritiska serie länkade aktiviteter försenas dess datum tillräckligt, blir den aktuella serien uppgifter den kritiska linjen. Du kan visa andra potentiellt riskabel aktiviteter genom att Visa flera kritiska linjer i ett projekt.

 • Skydda dig själv genom att visa aktiviteter som kan försenas utan att påverka den kritiska linjen    Som standard visar den kritiska linjen de aktiviteter som inte kan försenas alls utan att projektdatumet försenas. Du kanske vill visa aktiviteter som kan komma att försenas med en dag utan att den kritiska linjen påverkas eftersom de förvandlas till kritiska aktiviteter om de försenas med mer än en dag. Genom att visa dessa aktiviteter med slack kan du snabbt upptäcka aktiviteter som håller på att bli kritiska medan du fortfarande har en buffert.

  Tips: Om du vill ändra känsligheten för kritiska aktiviteter öppnar du Verktyg-menyn och klickar på Alternativ. Ange när (i antal dagar) som en aktivitet ska betraktas som kritisk under Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med på fliken Beräkning.

Överst på sidan

Formatera den kritiska linjen

Du kan visa den kritiska linjen i vyn Detalj-Gantt.

 1. Klicka på Fler vyerVisa-menyn.

 2. Klicka på Detalj-Gantt och sedan på Använd.

Du kan också visa den kritiska linjen med hjälp av guiden Gantt-schema.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på Guiden Gantt-schema Bild av knapp .

 3. Följ anvisningarna i guiden Gantt-schema för att formatera den kritiska linjen.

Som standard, kritisk aktivitet Gantt-staplar och länk är röda linjer.

Obs!: Den här formatändringen åsidosätter eventuella direkta formateringsändringar som du har gjort för stapelformaten eller enskilda staplar. Formateringen av kritiska aktiviteter gäller bara den aktuella Gantt-schemavyn i det aktiva projektet. Om du vill spara formateringen använder du funktionen hanterare på Verktyg-menyn för att kopiera det formaterade Gantt-schemat till en annan fil.

Överst på sidan

Bara visa den kritiska linjen

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på Kritisk i listan Filter.

Om du vill visa alla aktiviteter igen klickar du på Alla aktiviteter i listan Filter.

Tips: Om du snabbt vill visa listan med aktiviteter på den kritiska linjen öppnar du Projekt-menyn i den aktuella vyn, pekar på Gruppera efter och klickar på Kritisk. Aktiviteterna på den kritiska linjen visas tillsammans under rubriken Kritisk.

Överst på sidan

Visa en enda kritisk linje för flera projekt

När du har flera projekt som infogats i ett huvudprojekt kan se du vilka infogade projekt utgör den kritiska linjen för det överordnade projektet. Om du vill göra detta måste du konfigurera det överordnade projektet om du vill beräkna de infogade projekt på samma sätt som sammanfattningsaktiviteter beräknas.

Viktigt!     Den här proceduren fungerar bara i ett huvudprojekt.

Jag har inte ett huvudprojekt

 1. Öppna det projekt som du vill förvandla till ett huvudprojekt eller öppna ett nytt, tomt projekt.

 2. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 3. Klicka på raden under den nivå där du vill infoga underprojektet i fältet Aktivitet.

  Obs!: Du kan infoga ett projekt på valfri nivå i huvudprojektets disposition.

 4. Klicka på ProjektInfoga-menyn.

 5. Leta upp och klicka på det projekt som du vill infoga.

 6. Om du inte vill att underprojektet ska uppdateras med ändringar från det ursprungliga projektet eller att ändringar från underprojektet ska visas i det ursprungliga projektet avmarkerar du kryssrutan Länka till projekt.

 7. Klicka på Infoga.

I huvudprojektet:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Beräkning.

 2. Markera kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

  Obs!: Det här är en inställning på projektnivå.

Överst på sidan

Beräkna flera kritiska linjer

Du kan välja att beräkna och visa en kritisk linje för varje oberoende nätverk med aktiviteter inom projektet. Som standard används det sena slutdatumet för aktiviteter utan efterföljande aktiviteter eller villkor som projektets slutdatum. Om du väljer att beräkna flera kritiska linjer används det sena slutdatumet för dessa aktiviteter som deras tidiga slutdatum, vilket gör aktiviteten kritisk.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Beräkning.

 2. Markera kryssrutan Beräkna flera kritiska linjer.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×