Analysera projektets slutdatum (kritiska linje)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En av de första stegen i Hantera projekt upptäcka hur slutdatum för projektet ändras som uppgifter och ändra resursbehov. Välkommen till kritisk linje.

Den kritiska linjen är den serie aktiviteter (eller en enskild aktivitet) som bestämmer beräknade startdatum eller slutdatum av projektet. Om en enskild aktivitet utförs för sent på den kritiska linjen blir slutdatum för hela projektet också sen. Visa projektinformation på det här sättet GAMMAFÖRD även kallas metoden kritiska linjen i projektledning.

Vad vill du göra?

Förstå den kritiska linjen

Formatera den kritiska linjen

Bara visa den kritiska linjen

Visa en enda kritisk linje för flera projekt

Beräkna flera kritiska linjer

Förstå analysen av den kritiska linjen

Gör följande om du vill få ut så mycket som möjligt av analysen av den kritiska linjen:

 • Kontrollera den kritiska linjen regelbundet    Tänk på att den kritiska linjen kan ändras från en serie aktiviteter till en annan i takt med att arbetet framskrider. Den kritiska linjen kan ändras när kritiska aktiviteter slutförs eller om andra aktiviteter försenas.

 • Övervaka nära kritiska aktiviteter    Alla aktiviteter på den kritiska linjen är en kritisk aktivitet. Övervaka de här uppgifterna utförs regelbundet om du vill se om några av dem försenas. Om en kritisk aktivitet försenas ändras din slutdatum för projektet. Du kan spara en originalplan och använda vyn Uppföljnings-Gantt kan du visa försenad uppgifter.

 • Granska serie aktiviteter som kan bli den kritiska linjen    Om en icke-kritiska serie länkade aktiviteter försenas dess datum tillräckligt, blir den aktuella serien uppgifter den kritiska linjen. Du kan visa andra potentiellt riskabel aktiviteter genom att Visa flera kritiska linjer i ett projekt.

 • Skydda dig genom att visa uppgifter som kan försenas utan att påverka den kritiska linjen    Som standard visar den kritiska linjen de uppgifter som inte kan försenas alls eller Projektdatum kommer försenas. Du kanske vill visa aktiviteter som för närvarande kan försenas av en dag utan att påverka den kritiska linjen eftersom om de med mer än en dag, blir de kritiska aktiviteter. Visa uppgifter med slack (eller "flyter") hjälper avisering har du aktiviteter som börjar bli kritiska när du fortfarande några buffert.

  Tips: Om du vill ändra känslighet kritiska aktiviteter, klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och sedan på Avancerat. Ange hur många dagar slack som en aktivitet anses kritiska i listan aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med.

Till sidans början

Formatera den kritiska linjen

Det är ingen idé att analysera den kritiska linjen om den inte visas. Du kan visa den kritiska linjen i vyn Detalj-Gantt.

 1. Klicka på fliken Visa.

 2. I gruppen Aktivitetsvyer klickar du på pilen under Gantt-schema och sedan på Fler vyer.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 3. I listan Vyer i dialogrutan Fler vyer markerar du Detalj-Gantt och klickar sedan på Använd. Som standard visas aktivitetsstaplar och sambandspilar för de kritiska aktiviteterna i rött.

  Den här formatändringen åsidosätter eventuella direkta formateringsändringar som du har gjort för stapelformaten eller enskilda staplar. Formateringen av kritiska aktiviteter gäller bara den aktuella Gantt-schemavyn i det aktuella projektet. Om du vill spara formateringen klickar du på Organisera i dialogrutan Fler vyer.

Till sidans början

Visa endast den kritiska linjen

 1. Gå till en Gantt-schemavy, om du inte redan befinner dig i en.

 2. Klicka på listan Filter i gruppen Data på fliken Visa och klicka sedan på Kritisk.

  datagruppsgrafik

 3. Om du vill visa alla aktiviteter igen klickar du på Inget filter i listan Filter.

Tips: Om du snabbt vill se listan med aktiviteter på den kritiska linjen klickar du på listan Grupp i gruppen Data på fliken Visa och sedan på Kritisk. Aktiviteterna på den kritiska linjen listas tillsammans under rubriken Kritisk.

Till sidans början

Visa en enda kritisk linje för flera projekt

När du har flera projekt som infogats i ett huvudprojekt kan se du vilka infogade projekt utgör den kritiska linjen för det överordnade projektet. Om du vill göra detta måste du konfigurera det överordnade projektet om du vill beräkna de infogade projekt på samma sätt som sammanfattningsaktiviteter beräknas.

Viktigt!     Den här proceduren fungerar bara i ett huvudprojekt.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. I dialogrutan Projektalternativ klickar du på Avancerat och markerar sedan kryssrutan Infogade projekt beräknas som sammanfattningsaktiviteter.

  Obs!: Den här inställningen gäller endast för det aktuella huvudprojektet och inte för andra projekt, andra huvudprojekt eller nya projekt.

Till sidans början

Beräkna flera kritiska linjer

Beräkna eller visa en kritisk linje för varje oberoende nätverk av aktiviteter i projektet. Som standard, Project anger sent slutdatum för aktiviteter utan efterföljande aktiviteter eller villkor är projektets slutdatum. Om du väljer att beräkna flera kritiska linjer Project uppsättningar det sena slutdatumet för dessa aktiviteter som deras tidigt slutdatum, vilket gör aktiviteten kritisk.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ.

 2. I dialogrutan Projektalternativ klickar du på Avancerat och markerar sedan kryssrutan Beräkna flera kritiska linjer.

Till sidans början

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×