Analysera portföljen baserat på tidsbaserat krav på resurser

När du har skapat analyser och prioriterat projekt, och analyserat portföljen i förhållande till organisationens ekonomiska begränsningar är nästa steg att granska portföljens resursbehov. När du har granskat projektets tidsplan och det tidsbaserade kravet på resurser är en vanlig slutsats att många av förslagen inte kan genomföras utan en betydande ändring i schema och antalet resurser. Funktionen för resursvillkorsanalys i Project Web App identifierar resurser för projekt som använder rollbaserad beräknaing av tillgänglighet och krav för projekt.

Obs!:  Denna artikel och de videoklipp den innehåller beskriver ett typiskt scenario för en portföljanalys. Din organisation kan ha anpassat denna process för att tillgodose särskilda behov.

 1. På sidan Analysegenskaper för en analys markerar du kryssrutan Analysera tidfasade projektresurskrav jämfört med resurskapaciteten i organisationen under Tidfasad resursplanering.

 2. Under Horisont och precision för planering väljer du tidsramen för förslagen i analysen genom att ange datum för Start för planeringshorisont och Slut för planeringshorisont.

 3. Välj om du vill titta på månads-eller kvartalsuppgifter i listan Planeringsprecision.

 4. Under Resursalternativ väljer du Anpassat rollfält som organisationen använder och väljer sedan eventuella ytterligare filter.

 5. Under Start- och slutdatum för projekt väljer du om du vill Använda inställningar för utnyttjande av resursplan, vilket innebär att projektets start-och slutdatum kommer från angivna data om resurskrav i förslagen, eller använd Anpassade fält, vilket innebär att datumen kommer att hämtas från de fält som du identifierar som Startdatum och Slutdatum.

 6. Klicka på Nästa för att fortsätta med analysen. När du har avslutat kostnadsvillkorsanalysen är nästa steg att utföra en resursvillkorsanalys.

 7. Granska de rödmarkerade resursbristerna och hantera dem genom att:

 8. Tvinga förslag in eller ut

 9. Justera schemat

 10. Anställa ytterligare resurser och dra på dig kostnader

 11. Minska resurskostnaden och anställa resurser utan att dra på dig kostnader

 12. Ändra organisationens resurskapacitet och resurskrav för förslagen

När du har slutfört dessa procedurer är nästa steg att fatta beslut om projekten och meddela portföljens intressenter.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×