Analysera en arbetsbok

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!:  This feature isn’t available in Office on a Windows RT PC. Inquire is only available in the Office Professional Plus and Office 365 Professional Plus editions. Read Excel 2010 workbooks with Power Pivot don't work in some versions of Excel 2013. Want to see what version of Office you're using?

Om du använder kommandot Analysera en arbetsbok får du en omfattande analys av arbetsbokens logiska struktur och felstatus. Informationen kan vara avgörande för att du ska kunna avgöra arbetsbokens potentiella risk och inverkan på organisationen. Om Microsoft Office Professional Plus 2013 är installerat på datorn kan du aktivera tillägget Inquire för kalkylblad, så att du dessutom får tillgång till kommandot Arbetsboksanalys.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Tillägg.

 2. Make sure COM Add-ins is selected in the Manage box, and click Go.

  Hantera COM-tillägg

 3. Kontrollera att rutan bredvid Inquire-tillägg i dialogrutan COM-tillägg är markerad.
  Efter att tillägget aktiverats visas fliken Inquire i Excel.

Obs!    Om du inte kan se någon post för tillägget Inquire i dialogrutan COM-tillägg beror det antingen på att din version av Office eller Excel inte innehåller Inquire, eller också på att organisationens systemadministratör har gjort tillägget otillgängligt.

Starta analys av arbetsbok

 1. In Excel, click Inquire > Workbook Analysis.

  Kommandot Arbetsboksanalys

 2. Spara arbetsboken om du uppmanas att göra det.
  Det kan ta några sekunder eller upp till flera minuter innan rapporten visas, beroende på arbetsbokens storlek och komplexitet. Det här exemplet visar en arbetsbok med 98 formler, 2 dolda blad, 1 länkad arbetsbok, 1 dataanslutning till en extern fil, 1 pilformel och 2 formler som resulterar i fel.

  Resultat från Arbetsboksanalys
 3. Välj en kategori för att visa fler detaljer om den, som det relevanta kalkylbladet, cellen eller området med celler, dataanslutningar, formler eller fel.

Rapporten har följande kategorier:

 • Sammanfattning – allmän information om arbetsbokens struktur och innehåll

 • Arbetsbok (med underkategorier) – allmän statistik för arbetsbok

 • Formler (med underkategorier) – specifik information om formler i arbetsboken

 • Celler (med underkategorier) – specifik information om celler i arbetsboken

 • Områden (med underkategorier) – specifik information om områden i arbetsboken

 • Varningar – flera typer av varningar om arbetsbokens struktur och innehåll

När du markerar underkategorin Dataanslutningar i det här exemplet kan du se detaljerad information om den externa anslutningen. Det här visar att arbetsboken är ansluten till en textfil med namnet Kunder.txt som finns lagrad på användarens hårddisk.

Rapportdetaljer för en dataanslutning

Obs!    Om ett blad i en arbetsbok har mer än 100 miljoner celler i det område som påverkas kan inte hela arbetsboken bearbetas och ett felmeddelande visas.

Du kan exportera uppgifterna till en rapport genom att klicka på knappen Excel-export. Då skapas det en arbetsbok som innehåller alla data från arbetsboksanalysen i ett format som du kan använda för att dokumentera den underordnade filen.

Top of Page

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×