AMORT (funktionen AMORT)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar amorteringsdelen av en betalning för en viss period av ett annuitetslån, baserat på periodiska, fasta betalningar och en fast ränta.

Syntax

AMORT(ränta;period;perioder;nuvärde;slutvärde;typ)

Se NUVÄRDE för en fullständig beskrivning av argumenten till AMORT.

Ränta     är räntan per period.

Period     anger perioden som måste vara i intervallet 1 till periodantal.

Periodantal     är det totala antalet betalningsperioder i en annuitet.

Nuvärde     är det nuvarande värdet – det nuvarande värdet av ett antal framtida betalningar.

Slutvärde     är det värde eller saldo som önskas när den sista betalningen har gjorts. Om slutvärde utelämnas antas argumentet vara 0 (noll), d.v.s. det framtida värdet av ett lån är 0.

Typ     är värdet 0 eller 1 och anger när betalningen förfaller.

Typ är

Om betalning ska göras

0 eller utelämnat

I slutet av perioden

1

I början av perioden

Kommentar

Kontrollera att du är konsekvent med enheterna du använder för att ange ränta och periodantal. Om du gör månadsbetalningar på ett fyraårigt lån med 12 % årlig ränta använder du 12%/12 för ränta och 4*12 för periodantal. Om du på samma lån gör årliga avbetalningar använder du 12 % för ränta och 4 för periodantal.

Exempel 1

I följande exempel är räntesatsen dividerad med 12 för att ge månadsräntan. Lånets löptid (antal år) är multiplicerad med 12 för att ge antalet betalningar.

Ränta

Periodantal

Nuvärde

Formel

Beskrivning (resultat)

10 %

2

2000

=AMORT([Ränta]/12; 1; [Periodantal]*12; [NUVÄRDE])

Amortering av lån den första månaden (-75,62)

Exempel 2

Ränta

Period

Nuvärde

Formel

Beskrivning (resultat)

8 %

10

200 000

=AMORT([Ränta]; [Period]; 10; [NUVÄRDE])

Amorteringsinbetalning för det sista året på lånet med angivna argument (-27 598,05)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×