Alternativ i statusfältet i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Status visas i statusfältet längst ned i Office-program på alternativ som ska visas i statusfältet. Många alternativ är valt som standard. Om du vill anpassa statusfältet högerklickar du på den och klicka sedan på de alternativ du vill använda.

Följande alternativ är tillgängliga i statusfältet i Excel.

Obs!: Några alternativ kanske inte tillgängliga beroende på Excel-version du använder.

Detta alternativ

Visar följande i statusfältet

Cell-läge

Det här alternativet visar markerat som standard den aktuella cellen redigeringsläge till vänster i statusfältet. Något av följande lägen visas.

  • Är du redo att visa en allmän status.

  • RETUR om du vill ange innehåll inmatningsläget. Det visas när du markerar en cell och börjar skriva eller när du trycker på F2 två gånger.

  • Redigera om du vill ange i en cell redigeringsläge. Det visas när du dubbelklickar på en cell eller när du trycker på F2 så att du kan ange eller redigera data i en cell.

  • Punkten som indikerar formeln cellmarkeringsläge. Det visas när du startar en formel och klicka sedan på de celler som du vill ska ingå i formeln.

Flash fyllning tomma celler

Valt som standard anger det här alternativet antalet celler som har tomt efter en Snabbfyllning åtgärd.

Snabbfyllning ändrats celler

Valt som standard anger det här alternativet antalet celler som har fyllts i av Snabbfyllning.

Signaturer

Valt som standard innebär det här alternativet att den aktiva arbetsboken har signerats digitalt.

Informationshanteringsprincip

Valt som standard anger det här alternativet att Information Rights Management (IRM) har använts för att begränsa behörighet till innehåll i den aktiva arbetsboken.

Behörigheter

Valt som standard visas det här alternativet en ikon bredvid indikatorn Cell läge som du kan klicka på om du vill visa aktuella läsa och redigera dokumentbehörigheter.

Den här ikonen visas endast när åtkomst till dokumentet har begränsats. Använd begränsning i Excel 2007, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , förbereda, Begränsa behörighet, Begränsad åtkomst. I andra versioner på Arkiv > Info > Skydda arbetsbok > Begränsa åtkomst > Begränsad åtkomst.

Skiftlåstangent

När du väljer visas det här alternativet Caps Lock om du vill indikera att CAPS LOCK är aktiverat för att tillåta inmatning i versaler. Det här alternativet är inte valt som standard.

Num Lock

När du väljer visas det här alternativet Num Lock om du vill indikera att NUM LOCK är aktiverat så att använda tangenterna på det numeriska tangentbordet för att skriva tal i kalkylbladet. Det här alternativet är inte valt som standard.

ScrollLock

Det här alternativet visar markerat som standard ScrollLock om du vill indikera att SCROLL LOCK är aktiverat så att bläddra i kalkylbladet med hjälp av piltangenterna.

Fasta decimaler

Valt som standard visas det här alternativet Fast Decimal om du vill ange att alla numeriska värden som du anger i kalkylbladet visas med fasta decimaler. Det här alternativet är aktiverat när du markerar automatiskt decimalkomma kryssrutan Infoga under Alternativ för redigering på fliken Avancerat i dialogrutan Excel-alternativ ( Excel 2007, klicka på i Bild av Office-knappen Microsoft Office-knappen , Excel-alternativ, Avancerat. I andra Excel-versioner på Arkiv > Alternativ > Avancerat.).

Överskrivningsläge

När du väljer det här alternativet visas överskrivning om du vill indikera att infoga var intryckta att aktivera överskrivningsläget när du redigerar cellinnehåll i cell redigeringsläge (Dubbelklicka på en cell eller trycker på F2). Det här alternativet är inte valt som standard.

End-läge

Det här alternativet visar markerat som standard End-läge om du vill indikera slutet har intryckta att aktivera end-läge. Trycka på END och sedan en piltangent flyttas markeringen i riktningen piltangent stoppa i början och slutet av data, och sedan början eller slutet av kalkylbladet.

Makroinspelning

Valt som standard visas det här alternativet en knapp bredvid indikatorn Cell läge som du kan klicka på om du vill börja spela in ett makro.

Markeringsläget

Valt som standard visas det här alternativet något av följande lägen i cell markeringen.

  • Utöka markering när du trycker på F8 för att utöka cellmarkeringen med hjälp av piltangenterna.

  • Lägg till i markering när du trycker på SKIFT + F8 för att lägga till en icke angränsande cell eller ett cellområde i ett cellområde med hjälp av piltangenterna.

Sidnummer

Valt som standard visas det här alternativet sidnummer på den markerade kalkylblad och antalet sidor i kalkylbladet när du arbetar i vyn Sidlayout eller Förhandsgranska.

Medel

Det här alternativet visar markerat som standard medelvärdet beräknas från markerade celler som innehåller numeriska värden.

Antal

Det här alternativet visar markerat som standard antalet markerade celler.

Ett numeriskt värde

När du väljer visas det här alternativet antalet markerade celler som innehåller numeriska värden. Det här alternativet är inte valt som standard.

Lägsta värde

När du väljer visas det här alternativet det minsta numeriska värdet i markerade celler. Det här alternativet är inte valt som standard.

Största värde

När du väljer visas det här alternativet det största numeriska värdet i markerade celler. Det här alternativet är inte valt som standard.

Summa

Valt som standard visas det här alternativet om summan av numeriska värden i celler som är markerade.

Ladda upp Status

Valt som standard anger det här alternativet presentationens Överföringsstatus kalkylblad på webben.

Visa genvägar

Det här alternativet visar valt som standard normalvyn, vyn Sidlayout och Förhandsgranska sidbrytningar knappar. Du kan klicka på knapparna om du vill ändra den aktuella vyn.

Zooma

Det här alternativet visar markerat som standard zoomnivå. Du kan klicka på Zooma om du vill öppna dialogrutan Zooma där du kan ange hur stor procentandel av förstoring som du vill använda.

Zoomreglage

Det här alternativet visar markerat som standard skjutreglaget Zooma med knapparna Zooma ut och Zooma in. Du kan dra skjutreglaget eller klicka på knapparna Zooma ut och Zooma in om du vill förstora innehållet i kalkylbladet ska ha en närmare titt eller minska storleken på innehållet i kalkylbladet så att du kan visa mer innehåll.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×