Alternativ i statusfältet i Excel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Status visas i statusfältet längst ned i Microsoft Office-program på alternativ som ska visas i statusfältet. Många alternativ är valt som standard. Om du vill anpassa statusfältet högerklickar du på den och klicka sedan på de alternativ du vill använda.

I Microsoft Office Excel 2007 är följande alternativ tillgängliga i statusfältet.

Detta alternativ

Visar följande i statusfältet

Celläge

Väljs som standard och visar aktuellt redigeringsläge till vänster i statusfältet. Ett av följande lägen visas.

  • Klar anger ett allmänt läge.

  • Skriv anger inmatningsläge för innehåll. Det visas när du markerar en cell och börjar skriva, eller när du trycker på F2 två gånger.

  • Redigera anger redigeringsläge i cellen. Det visas när du dubbelklickar i en cell eller trycker på F2 så att du kan skriva eller redigera data i en cell.

  • Peka anger cellmarkeringsläge för formler. Det visas när du börjar skriva en formel och sedan klickar i cellen som du vill infoga i formeln.

Signaturer

Väljs som standard och anger att den aktiva arbetsboken har signerats digitalt.

Policy för informationshantering

Väljs som standard och anger att IRM (Information Rights Management) används för att begränsa behörigheten till innehåll i den aktiva arbetsboken.

Behörigheter

Valt som standard visas det här alternativet en ikon bredvid indikatorn Cell läge som du kan klicka på om du vill visa aktuella läsa och redigera dokumentbehörigheter. Den här ikonen visas endast när åtkomst till dokumentet har begränsad (Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , förbereda, Begränsa behörighet, Begränsad åtkomst ).

Caps Lock

När det här alternativet väljs visas Caps som anger att CAPS LOCK är aktiverat så att du kan skriva versaler. Det här alternativet väljs inte som standard.

Num Lock

När det här alternativet väljs visas Num som anger att NUM LOCK är aktiverat så att du kan använda det numeriska tangentbordet för att skriva siffror i kalkylbladet. Det här alternativet väljs inte som standard.

Scroll Lock

Väljs som standard och visar Scroll som anger att SCROLL LOCK är aktiverat så att du kan rulla i kalkylbladet med hjälp av piltangenterna.

Fasta decimaler

Valt som standard visas det här alternativet Fast Decimal om du vill ange att alla numeriska värden som du anger i kalkylbladet visas med fasta decimaler. Det här alternativet är aktiverat när du markerar automatiskt decimalkomma kryssrutan Infoga under Alternativ för redigering på fliken Avancerat i dialogrutan Excel-alternativ (Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Excel-alternativ, Avancerat ).

Överskrivningsläge

När det här alternativet väljs visas Överskrivningsom anger att du har tryckt på INSERT för att aktivera överskrivningsläge när du redigerar cellinnehåll i cellredigeringsläge (dubbelklicka i en cell eller tryck på F2). Det här alternativet väljs inte som standard.

Slutläge

Väljs som standard och visar Slutläge som anger att du har tryckt på END för att aktivera slutläget. Om du trycker på END och sedan en piltangent flyttas markeringen i pilens riktning och stannar vid början eller slutet av informationen, och sedan vid början eller slutet på kalkylbladet.

Inspelning av makro

Väljs som standard och visar en knapp bredvid indikatorn Celläge som du kan klicka på när du vill börja spela in ett makro.

Markeringsläge

Väljs som standard och visar ett av följande cellmarkeringslägen.

  • Utöka markering när du trycker på F8 för att utöka cellmarkeringen med hjälp av piltangenterna.

  • Lägg till i markering när du trycker på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller områden i en markering med hjälp av piltangenterna.

Sidnummer

Väljs som standard och visar sidnumret på den markerade kalkylbladssidan och antalet sidor i kalkylbladet när du arbetar i sidlayout- eller förhandsgranskningsläge.

Medel

Väljs som standard och visar det medelvärde som beräknas från de markerade celler som innehåller numeriska värden.

Antal

Väljs som standard och visar antalet markerade celler.

Numeriskt antal

När det här alternativet väljs visas antalet markerade celler som innehåller numeriska värden. Det här alternativet väljs inte som standard.

Min.

När det här alternativet väljs visas det minsta numeriska värdet som finns i de markerade cellerna. Det här alternativet väljs inte som standard.

Max.

När det här alternativet väljs visas det högsta numeriska värdet som finns i de markerade cellerna. Det här alternativet väljs inte som standard.

Summa

Väljs som standard och visar summan av de numeriska värdena som finns i markerade celler.

Visa genvägar

Väljs som standard och visar vyn Normal och Sidlayout samt knapparna för Förhandsgranska sidbrytning. Klicka på knapparna om du vill byta den aktuella vyn.

Zooma

Väljs som standard och visar nivån för Zooma. Klicka på Zooma om du vill öppna dialogrutan Zooma där du kan ange den procentuella förstoring som du vill använda.

Skjutreglaget Zooma

Väljs som standard och visar skjutreglaget Zooma med knapparna Zooma ut och Zooma in. Dra skjutreglaget eller klicka på knapparna Zooma ut och Zooma in om du vill förstora innehållet i kalkylbladet för att ta en närmare titt, eller minska storleken på innehållet så att att mer av det visas.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×