Alternativ för webbsidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I dialogrutan Alternativ för webbsida anger du egenskaper och inställningar för webbsidor som du sparar i eller importerar till Microsoft Office Excel.

Fliken Allmänt

Spara alla dolda data som är nödvändiga för befintliga formler     Markera den här kryssrutan om du vill behålla externt refererade data på formler som inte finns i det markerade området publiceras, vilket ökar storleken på filen. Det här är standardvärdet. Avmarkera den här kryssrutan om du vill behålla inte externt refererar till data att ersätta formler med beräknade värden och minska storleken på filen.

Obs!: Det här alternativet gäller bara för interaktiva webbsidor där det finns Office Web Components, som inte används i Microsoft Office Excel 2007.

Läs in bildobjekt från webbsidor som inte har skapats i Excel     Markera den här kryssrutan om du vill läsa in bilder som har skapats i andra program. Det här är standardinställningen. Avmarkera kryssrutan om du vill förbise bilder som har skapats i andra program.

Fliken webbläsare

Avsnittet Målwebbläsare

Personer som visar den här webbsidan använder     Markera det alternativ som motsvarar den tidigaste versionen av den webbläsare som ska användas för visning. Som standard används alternativet för Internet Explorer 4.0.

Avsnittet Alternativ

Tillåt PNG som grafikformat     Markera den här kryssrutan för att aktivera grafikformat Portable Network Graphics (PNG). Avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera PNG grafiskt format. Det här är standardvärdet.

Använd övergripande formatmallar (CSS)     Markera den här kryssrutan om övergripande formatmallar (CSS) ska användas. Det här är standardinställningen. Avmarkera kryssrutan om CSS inte ska användas eftersom målwebbläsaren inte har stöd för det.

Använd VML för visning av grafiska element i webbläsare     Markera den här kryssrutan om VML (Vector Markup Language) ska användas för visning av grafik i webbläsaren, vilket kan ge snabbare hämtning av webbsidor. Avmarkera kryssrutan om VML inte ska användas, eftersom målwebbläsaren inte har stöd för det. Det här är standardinställningen.

Spara nya webbsidor som enkla webbsidefiler    Markera den här kryssrutan om filer ska sparas som enkla webbsidefiler (.mht, .mhtml), där innehåll från stödfiler, till exempel punkter, bakgrunder och grafik, bäddas in i webbsidan. Det här är standardinställningen. Avmarkera kryssrutan om du vill spara webbsidan med stödfiler. Använd det här alternativet om du har lagt till kommandot Spara som webbsida i verktygsfältet Snabbåtkomst.

Obs!: 

Fliken filer

Avsnittet Filnamn och platser

Ordna stödfiler i en mapp     Markera den här kryssrutan om alla stödfiler, till exempel punkter, bakgrunder och grafik, ska sparas i en separat undermapp. Det här är standardinställningen. Avmarkera kryssrutan om stödfiler ska sparas i samma mapp som webbsidan.

Använd långa filnamn när det är möjligt     Markera den här kryssrutan om du vill använda ett långt filnamn (ett filnamn med blanksteg eller med fler än åtta tecken) eftersom webbservern har stöd för det. Det här är standardinställningen. Avmarkera kryssrutan om korta filnamn (8.3-format) ska användas på grund av att webbservern inte har stöd för långa namn.

Uppdatera länkar när du sparar     Markera den här kryssrutan om du vill uppdatera adresserna till relativa länkar på webbsidan då du flyttar eller kopierar den, i stället för att webbsidans stödfiler flyttas eller kopieras. Den flyttade eller kopierade webbsidan måste sparas för att uppdatering ska ske. Avmarkera kryssrutan om stödfilerna ska flyttas eller kopieras då du flyttar eller kopierar en webbsida. Det här är standardinställningen.

Avsnittet Standardredigerare

Kontrollera om Office är standardredigerare för webbsidor skapade i Office     Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera om ett Microsoft Office-program har angetts som standardredigerare för webbsidan. Om ett annat program har registrerats som standardredigerare, visas ett meddelande där du blir ombedd att välja om ett Office-program ska vara standardredigerare när webbsidan sparas i fortsättningen. Det här är standardinställningen. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att meddelandet ska visas.

Fliken bilder

Målbildskärm     Välj en skärmstorlek i rutan Skärmstorlek. Markera en bildpunktsstorlek i rutan Bildpunkter/tum.

Grafik och text kan brytas olika beroende på videoupplösningen (storleken på skärmelementen relativt skärmstorleken). Skärmstorleken som anges kan påverka storlek och layout för bilder i en arbetsbok, inklusive tonade bakgrundssidor. Bildpunktsstorleken påverkar grafikstorleken relativt textstorleken på skärmen.

Fliken kodning

Hämta det aktuella dokumentet på     Markera det språk som du tror att sidan är kodad med. Den här inställningen används sedan även för inläsning av andra sidor om det inte går att bestämma kodningsspråket för dem.

När du öppnar en webbsida görs ett försök att bestämma sidans teckenkodning. Om fel tecken visas när du öppnar sidan i en webbläsare, kan du välja den kodning som ska användas för sidan. Prova varje kodning tills texten visas som den ska.

Spara dokumentet på     Markera alternativet för den kodning som webbsidan ska sparas med.

Spara alltid webbsidor i standardkodning     Markera den här kryssrutan om du vill använda datorns standardkodning och dölja rutan Spara dokumentet på. Avmarkera kryssrutan om du vill aktivera visning av Spara dokumentet på och använda den angivna kodningen. Inställningen är användbar om du återanvänder sidor från andra källor och vill att en viss kodning ska användas för varje sida. Det här är standardinställningen.

Fliken teckensnitt

Teckenuppsättning    Markera alternativet för den teckenuppsättning som ska användas för webbsidan.

Proportionellt teckensnitt och storlek     Välj ett teckensnitt och en storlek för normaltext. Standardvärdet är Arial, 10.

Teckensnitt med fast bredd och storlek    Välj ett teckensnitt och storlek för kolumnernas text. Standardinställningen är Ny Courier 10.

Om fel teckensnitt används för en webbsida eller textfil som importeras till Excel kan du markera den teckenuppsättning som du tror att sidan har kodats med. Därefter kan du välja ett teckensnitt som är kopplat till den valda teckenuppsättningen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×