Alternativ för trend linje i Office

I det här avsnittet beskrivs de olika trend linje alternativ som är tillgängliga i Office.

Använd den här typen av trendlinje om du vill skapa en anpassad rät linje för enkla uppsättningar av linjära data. Data är linjära om mönstret i deras datapunkter ser ut som en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

En linjär trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen för en linje:

ekvation

där m är lutningen och b är skärningspunkten.

Den linjära trendlinjen här nedanför visar att kylskåpsförsäljningen har ökat konstant under en 8-årsperiod. Observera att R-kvadratvärdet (ett tal från 0 till 1 som visar hur väl trendlinjens uppskattade värden motsvarar de verkliga värdena) är 0,9792, vilket tyder på en god linjär approximation av data.

Punktdiagram med linjär trendlinje

Trendlinjen visar en anpassad kurva som är användbar när förändringstakten i data inledningsvis är hög och sedan planar ut. En logaritmisk trendlinje kan använda både negativa och positiva värden.

En logaritmisk trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

Följande logaritmiska trendlinje visar förutsägelser om en djurpopulations tillväxt inom ett bestämt område där populationen planade ut när utrymmet för djuren minskade. Observera att R-kvadratvärdet är 0,933 vilket är en relativt god anpassning av linjen efter data.

Punktdiagram med en logaritmisk trendlinje

Denna trend linje är användbar när data fluktuerar. Till exempel när du analyserar vinster och förluster via en stor data uppsättning. Polynomens ordning kan bestämmas med antalet fluktuationer i data eller hur många kurvor (kullar och Valleys) som visas i kurvan. Vanligt vis har en polynom trend linje på beställning 2 bara en Hill eller dal, en order 3 har en eller två kullar eller Valleys och en beställning på 4 har upp till tre kullar eller Valleys.

En polynom eller krökt trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där b och Variabel är konstanter.

Följande polynoma trendlinje av andra ordningen (en topp) visar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärdet är 0,979 vilket är nära 1, så linjen är en god linjär approximation av data.

Punktdiagram med polynom trendlinje

Om du visar en böjd linje är denna trend linje användbar för data uppsättningar som jämför mått som ökar till en viss taxa. Du kan till exempel använda en tävlings bil på 1 sekunder. Du kan inte skapa en potens trend linje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

En potenstrendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

I det följande diagram över sträckenhet exemplet visas sträckan i meter varje sekund. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärdet är 0,986 vilket nästan är en perfekt approximation av data.

Punktdiagram med potenstrendlinje

Trendlinjen visar en kurva som är användbar när datavärdena ökar eller minskar i en konsekvent stigande takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

En exponentiell trendlinje använda den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

Följande exponentiella trendlinje visar den minskande mängden kol-14 i ett föremål allt eftersom det åldras. Observera att R-kvadratvärdet är 0,990 vilket betyder att linjen nästan är en perfekt approximation av data.

Diagram med en exponentiell trendlinje

Den här trendlinjen jämnar ut fluktuationer i data för att tydligare visa ett mönster eller en trend. Ett glidande medelvärde använder ett visst antal datapunkter (anges med alternativet Period) vilkas medelvärde används som en punkt i trendlinjen. Om till exempel Period anges till 2 används medelvärdet för de första två datapunkterna som den första punkten i trendlinjen med glidande medelvärde. Medelvärdet för den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen, och så vidare.

En trendlinje med glidande medelvärde använder den här ekvationen:

ekvation

Antalet punkter i en trendlinje med glidande medelvärde motsvarar det totala antalet punkter i en serie minus det antal du anger för perioden.

I ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av x-värden i diagrammet. Du måste kanske sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att få önskat resultat.

Följande trendlinje med flytande medelvärde visar mönstret i antalet sålda bostäder under en period om 26 veckor.

Punktdiagram med trendlinje med flytande medelvärde

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde i ett diagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×