Alternativ för serie

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Använd de här alternativen om du vill ändra hur dataserie eller datapunkter visas i diagrammet.

Viktigt!: Beroende på vilken typ av diagram du använder kommer olika alternativ för serier att vara tillgängliga.

Kategorietiketter     Det här alternativet markeras som standard och visar kategorietiketter för dataserien. Avmarkera den här kryssrutan om du vill dölja kategorietiketterna. Det här alternativet är bara tillgängligt för polärdiagram.

Dela serien med     Styr vilka sektorer som visas i det sekundära diagrammet för ett Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram. Du kan dela upp serien efter position, värde, procent av ett värde eller en anpassad rityta. Det här alternativet är endast tillgängligt för Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram.

Andra ritytan innehåller     Styr det antal värden som visas i det sekundära diagrammet för ett Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram. Det här alternativet är endast tillgängligt för Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram.

  • Det här alternativet ändras till Andra ritytan innehåller sista för position och du kan ange antalet sektorer i rutan Värden.

  • Det här alternativet ändras till Andra ritytan innehåller värden mindre än för värden och du kan ange önskat värde.

  • Det här alternativet ändras till Andra ritytan innehåller värden mindre än för procentvärden och du kan ange önskat procentvärde.

  • Med en anpassad rityta kan du välja vilka datapunkter du vill visa i det sekundära diagrammet.

    Punkten tillhör     Styr ritområdet för en markerad datapunkt i ett Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram. Du kan ange vart du vill flytta den markerade datapunkten genom att klicka på Första ritningen eller Andra ritningen i listrutan. Det här alternativet är endast tillgängligt för Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram.

Första sektorns vinkel

Ingen rotation – Full rotation     Roterar den markerade dataserien. Flytta skjutreglaget till önskad rotationsvinkel, eller ange ett tal mellan 0 och 360 grader. Standardinställningen är 0 grader. Det här alternativet är bara tillgängligt för cirkel- och ringdiagram.

Cirkelexplosion     Styr utrymmet mellan de markerade datapunkterna i dataserien och centrum av cirkeldiagrammet. Flytta skjutreglaget till den procentsats för explosion som du vill använda, eller ange en procentsats mellan 0 och 400 i textrutan. Standardinställningen är 0 %. Det här alternativet är bara tillgängligt för cirkeldiagram. Namnet på det här alternativet ändras till Punktexplosion när en enskild cirkelsektor markeras.

Ringexplosion     Styr utrymmet mellan de markerade dataserierna eller datapunkterna och centrum av ringdiagrammet. Flytta skjutreglaget till den procentsats för explosion som du vill använda, eller ange en procentsats mellan 0 och 400 i textrutan. Standardinställningen är 0 %. Det här alternativet är bara tillgängligt för ringdiagram. Namnet på det här alternativet ändras till Punktexplosion när en enskild ringsektor markeras.

Hålstorlek på ring     Kontrollerar storleken på hålet i ringen. Flytta skjutreglaget till önskad procentsats, eller ange en procentsats mellan 10 och 90 i textrutan. Standardinställningen är 50%. Det här alternativet är bara tillgängligt för cirkeldiagram.

Storlek på andra ritning     Styr storleken på det sekundära diagrammet. Flytta skjutreglaget till önskad procentsats, eller ange en procentsats mellan 5 och 200 i textrutan. Standardinställningen är 5 %. Det här alternativet är bara tillgängligt för Cirkel av cirkel- eller Stapel ur cirkel-diagram.

Serieöverlappning

Separerad till Överlappande    Kontrollerar utrymmet mellan enskilda datapunkter i dataserien som visas för varje kategori. Flytta skjutreglaget till den procentsats för separation eller överlappning som du vill använda, eller ange en procentsats för separation eller överlappning i rutan Procent. Använd ett negativt procenttal om du vill separera datapunkter och ett positivt procenttal om du vill att de ska överlappa varandra. Standardinställningen är 0%.

Mellanrum i y-led

Inget mellanrum till Stort mellanrum    Anger utrymmet mellan grupper av datapunkter som visas för varje kategori. Flytta skjutreglaget till den procentsats för mellanrumsbredd som du vill använda, eller ange ett procenttal mellan 0 och 500 i rutan Mellanrum i y-led. Standardinställningen är 150%. Det här alternativet är bara tillgängligt för 3D-diagram.

Mellanrum i x-led

Inget mellanrum till Stort mellanrum    Anger utrymmet mellan grupper av datapunkter som visas för varje kategori. Flytta skjutreglaget till den procentsats för mellanrumsbredd som du vill använda, eller ange ett procenttal mellan 0 och 500 i rutan Mellanrum i x-led. Standardinställningen är 150%. Det här alternativet är bara tillgängligt för 3D-diagram.

Rita serie på

Primäraxel     Det här alternativet markeras som standard och visar markerade dataserier på den primära, lodräta (värde-) axeln.

Sekundäraxel     Visar markerade dataserier på den sekundära lodräta (värde-) axeln, och lägger till denna axel i diagrammet när du ritar de första dataserierna på den sekundära axeln. Du kan rita en eller flera dataserier på sekundäraxeln.

Obs!: Om alla dataserier har flyttats till en sekundär axel, så att det inte finns några dataserier på den primära axeln, konverteras den sekundära axeln till en primär axel.

Storleken representerar

Bubblornas yta     Detta alternativ markeras som standard. Hela ytan för varje bubbla representerar de data som används för att bestämma storleken på bubblan. Detta alternativ är exempelvis praktiskt om data representerar en mätning, till exempel kvadratmeter. Det här alternativet är bara tillgängligt för bubbeldiagram.

Bubblornas bredd     Bredden eller diametern för varje bubbla representerar de data som används för att bestämma storleken på bubblan, vilket är praktiskt vid jämförelser. Det här alternativet är bara tillgängligt för bubbeldiagram.

Ändra bubbelstorlek till     Ändrar bubbelstorleken för en dataserie med en procentsats mellan 0 och 300 som du anger i textrutan – ju högre procentsats, desto större bubblor. Det här alternativet är bara tillgängligt för bubbeldiagram.

Visa negativa bubblor     Som standard visas inte serien när en hel dataserie innehåller negativa bubbelstorlekar. Om du vill visa de negativa bubblorna i diagrammet markerar du kryssrutan Visa negativa bubblor: Det här alternativet är bara tillgängligt för bubbeldiagram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×