Alternativ för PowerPoint (populär)

Praktiska alternativ för att arbeta med PowerPoint

Visa Formateringsverktygsfältet vid markering     När du väljer text på en bild eller i en form, kan du visa eller dölja ett praktiskt, litet, halvtransparent verktygsfält. Formateringsverktygsfältet hjälper dig arbeta med teckensnitt, teckenstilar, teckenstorlek, justering, textfärg, indragsnivåer, listpunkter och annat. Markera denna kryssruta för att visa Formateringsverktygsfältet eller avmarkera kryssrutan för att dölja Formateringsverktygsfältet.

Aktivera dynamisk förhandsgranskning     När du aktiverar Dynamisk förhandsgranskning kan du direkt förhandsgranska ändringar i din presentation, vilket gör att du slipper gissa när du formaterar och lägger till effekter. Markera denna kryssruta för att aktivera Dynamisk förhandsgranskning, eller avmarkera den för att inaktivera Dynamisk förhandsgranskning.

Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet     Om du behöver komma åt kontroller för utvecklare, skriva kod eller skapa makron i Microsoft Office PowerPoint 2007, måste du visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Markera denna kryssruta för att visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet eller avmarkera den för att dölja fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Använd alltid ClearType     Det här alternativet är aktiverat som standard och gör text enklare att läsa på skärmen. Om du ändrar inställningen måste du starta om Microsoft Office Word för att ändringen ska träda i kraft.

Meddelanden: 

  • Den här inställningen används i alla Office-program.

  • Om du aktiverar det här alternativet på en dator med Microsoft Windows XP, åsidosätts operativsystemets ClearType-inställning. Det här alternativet är inte tillgängligt på datorer med Windows Vista.

Format för skärmtips     Skärmtips är rutor som visas när du håller pekaren över ett kommando eller en kontroll, de kan visa ett funktionsnamn, beskrivande text om en funktion och en länk till Hjälp.

Skärmtips med endast funktionsnamn
Visar bara funktionens namn
Skärmtips med detaljerad beskrivning
Visar funktionens namn, en beskrivning och en länk till Hjälp

Välj något av följande i listan Format för skärmtips:

  • Visa funktionsbeskrivningar i skärmtips     Detta alternativ visar funktionens namn, en beskrivning av funktionen och en länk till Hjälp (om tillämpligt) när du håller pekaren över ett kommando eller en kontroll.

  • Visa inte funktionsbeskrivningar i skärmtips     Detta alternativ visar bara funktionsnamnet när du håller pekaren över ett kommando eller en kontroll.

  • Visa inte skärmtips     Detta alternativ döljer alla funktionsnamn och beskrivande texter när du håller pekaren över ett kommando eller en kontroll.

Färgschema     Genom att konsekvent använda ett visst färgschema ser alla dina material konsekventa och professionella ut. För att ställa in färgschema väljer du Blå, Silver eller Svart från listan.

Anpassa din version av Office

När du skapar eller redigerar en presentation kan du identifiera dig som författare eller redigerare.

Användarnamn     Skriv ditt namn så som du vill att det ska visas i författarbaserade fält, som i Egenskaper.

Initialer     Skriv dina initialer som du vill att de ska visas i initialbaserade fält, som granskningskommentarer.

Språkinställningar     Klicka på denna knapp för att ställa in de språkinställningar du vill använda för att skapa och redigera presentationer.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×