Alternativ för Outlook 2010 (avancerat)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat om du vill se avancerade alternativ för att arbeta med Outlook.

I den här artikeln

Outlook-fönster

Starta och avsluta Outlook

Arkivera automatiskt

Påminnelser

Exportera

RSS-feeds

Skicka och ta emot

Utvecklare

Uppringd anslutning

Övrigt

Outlook-fönster

Anpassa Outlook-fönster    

  • Klicka på Navigering om du vill välja hur många objekt som visas i navigeringsfältet längst ned i Outlook-fönstret. Du kan ändra i vilken ordning som objekten i navigeringsfönstret visas genom att välja ett objekt under Visa i den här ordningen och sedan klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

  • Klicka på Läsfönstret om du vill ange när ett nytt e-objekt markeras som lästa. Mer information finns i Markera meddelanden som lästa eller olästa.

  • Klicka på Att göra-fältet om du vill ange alternativ för att visa datumbläddring, avtalade tider och uppgifter i Att göra-fältet.

Överst på sidan

Starta och avsluta Outlook

Starta Outlook i den här mappen    Klicka på Bläddra om du vill välja mappen som du vill öppna när du startar Outlook.

Töm Borttaget-mapparna när Outlook avslutas    Välj det här alternativet om du vill att Borttaget-mapparna ska tömmas automatiskt när du avslutar Outlook.

Varning!: När Borttaget-mappen töms raderas alla objekt i den mappen permanent.

Överst på sidan

Arkivera automatiskt

Minska storleken på postlådan genom att ta bort eller flytta gamla objekt till en datafil i arkivet    Klicka på Inställningar för Arkivera automatiskt om du vill anpassa inställningarna för Arkivera automatiskt. Mer information finns i Flytta eller ta bort gamla objekt automatiskt med Arkivera automatiskt.

Överst på sidan

Påminnelser

Visa påminnelser    Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera påminnelser för avtalade tider i Outlook.

Spela ett ljud    Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera påminnelseljud. Klicka på Bläddra om du vill ersätta standardljudet för påminnelser (reminder.wav) med en egen ljudfil på datorn.

Överst på sidan

Exportera

Exportera Outlook-information till en fil för användning i andra program    Klicka på Exportera om du vill öppna Import- / exportguiden för att överföra meddelanden, kalender, uppgifter och kontakter till Outlook på en annan dator eller skapa en säkerhetskopia i form av en Outlook-datafil (.pst). Mer information om hur du exporterar Outlook-objekt finns i Exportera Outlook-objekt till en Outlook-datafil (.pst).

Överst på sidan

RSS-feeds

RSS-feedobjekt som uppdateras visas som nya    Markera det här alternativet om du vill markera objekt från RSS-feeds som nya när de uppdateras.

Synkroniserar RSS-feeds med den gemensamma feedlistan i Windows    Välj det här alternativet om du vill visa och underhålla samma prenumerationslista för RSS-feeds i både Internet Explorer och Outlook. Mer information finns i Visa samma RSS-feeds i Windows Internet Explorer och Outlook.

Överst på sidan

Skicka och ta emot

Ange inställningar för att skicka och ta emot inkommande och utgående objekt    Klicka på Skicka/ta emot för att skapa, redigera eller ta bort grupper för Skicka och ta emot. Mer information finns i Varför ska jag använda grupper för Skicka och ta emot?

Skicka omedelbart när du är ansluten    Välj det här alternativet för att säkerställa att meddelanden som du skrev offline i Outlook skickas så fort du är online igen.

Överst på sidan

Utvecklare

Konfigurera avancerade alternativ för anpassade formulär    Klicka på Anpassade formulär om du vill ställa in avancerade alternativ för anpassade formulär. Mer information finns i Anpassa Outlook-formulär.

Visa användargränssnittsfel i tillägget    Som standard visas inte ett felmeddelande i Outlook om ett tillägg som försöker ändra användargränssnittet i Outlook inte kan göra det. Du kan välja det här alternativet om du vill att Outlook ska visa meddelanden för tilläggsfel som har med användargränssnittet att göra.

Överst på sidan

Uppringd anslutning

Använd det här avsnittet om du vill ange inställningar för uppringd anslutning. Du kan välja om du vill få en varning innan du byter en befintlig anslutning, och du kan ange alternativ för bakgrund och manuella åtgärder för Skicka/ta emot.

Överst på sidan

Övrigt

Snabbklickskategori    Klicka på Snabbklick om du vill ange en standardkategori som ska tilldelas när du klickar på kolumnen Kategorier.

Fråga efter bekräftelse innan objekt tas bort permanent    Markera det här alternativet om du vill att Outlook ska be dig bekräfta innan ett objekt tas bort permanent.

Tillåt analys av skickade e-postmeddelanden för att identifiera vanliga mottagare och ämnen, och skicka informationen till standardservern SharePoint    Markera eller avmarkera det här alternativet om du vill att din aktivitet i Outlook analyseras utifrån förslag på kollegor och nyckelord (en funktion som snabbare hjälper dig få kontakt med personer och hitta information i din organisation).

Aktivera loggning av felsökning (kräver omstart av Outlook)   Välj det här alternativet för att aktivera loggning av vissa Outlook-funktioner om du vill skapa loggar som kan hjälpa supportpersonal som felsöker problem. Mer information finns i Vad är alternativet Aktivera loggning (felsökning)?

Migrera gruppscheman från en tidigare version av Microsoft Outlook   Klicka på Välj mapp om du vill välja en mapp vid migrering av gruppscheman från en annan version av Outlook.

Använd animationer när konversationer och grupper expanderas   Som standard visar Outlook en kort animation när meddelandekonversationer eller grupper expanderas. Avmarkera det här alternativet om du vill stänga av den här animationseffekten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×