Alternativ för konvertering av en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa organisationer används Microsoft Office Excel-arbetsböcker som formulär för att samla in data. Dessa arbetsböcker innehåller vanligtvis tomma celler för användare att lägga till data. Du kan konvertera en arbetsbok till en Microsoft Office InfoPath-formulärmall med hjälp av importguiden i InfoPath. Genom att konvertera en arbetsbok till en formulärmall användarna kan dra nytta av InfoPath-funktioner, till exempel validering av schema, dynamiska kontroller, till exempel upprepande avsnitt och affärslogik, till exempel dataverifiering. Dessutom kan du formulärmallen kan till mottagarna genom att skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade. Om du vill skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade, måste du publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Formulär som baseras på webbläsaraktiverade formulärmallar kan fyllas i med hjälp av en webbläsare.

Använd inställningarna i dialogrutan Importalternativ för att ändra alternativen för att importera en Microsoft Office Excel-arbetsbok till Microsoft Office InfoPath.

Vad vill du importera?

Endast layout     Klicka på det här alternativet om du vill behålla layouten för Excel-arbetsboken när du importerar men inte formulärfält om sådana finns.

Layout och formulärfält (standardkonvertering)     Klicka på det här alternativet om du vill använda standardinställningarna för att behålla layouten för Excel-arbetsboken när du har importerat och konvertera celler som används för att samla in data till textrutekontroller.

Layout och formulärfält (anpassad konvertering)      Klicka på det här alternativet om du vill behålla layouten för Excel-arbetsboken när du importerar den. Välj alternativ under Inställningar för anpassad konvertering du konverterar celler som används för att samla in data till textrutekontroller.

Inställningar för anpassad konvertering

Identifiera upprepande tabeller      Markera den här kryssrutan om du vill använda tabeller i Excel-arbetsboken som innehåller två eller flera identiska rader som ska konverteras till upprepande tabeller i den resulterande InfoPath-formulärmallen. Rader där alla celler innehåller en konsekvent kolumntyp och formatera anses vara identiska rader. Om alla celler i kolumn A är formaterade för att visa text och alla celler i kolumn B har formaterats för att visa tal som valuta, hanteras de angränsande rader som innehåller celler från de kolumnerna som identiska rader.

Konvertera till textruta

Använd följande alternativ för att anpassa konverteringen. De här alternativen är bara tillgängliga om du klickade på Layout och formulärfält (anpassad konvertering):

Celler som innehåller formler      Markera den här kryssrutan om du vill att celler i Excel-arbetsboken som innehåller formler som ska konverteras till textrutor i den resulterande InfoPath-formulärmallen. Om kolumn A, cell 2 i arbetsboken innehåller en formel, den cell som motsvarar kolumn A, cell 2 i den resulterande formulärmallen innehåller en textrutekontroll. Formler från arbetsboken bevaras inte, men.

Celler som innehåller numeriska data     Markera den här kryssrutan om du vill att celler som innehåller numeriska data som ska konverteras till textrutor i den resulterande formulärmallen. Till exempel om en cell är formaterad om du vill visa tal, konverteras den till en textrutekontroll.

Celler som refereras till av formler     Markera den här kryssrutan om du vill att celler som refereras till av formler som ska konverteras till textrutor i den resulterande formulärmallen. Om kolumn A, cell 2 i arbetsboken innehåller en formel för att visa värdet i kolumn C, cell 3, båda motsvarande celler i den resulterande formulärmallen innehåller textrutekontroller. Formler och referenser mellan kalkylblad importeras inte.

Tomma celler med kantlinjer      Markera den här kryssrutan om du vill att tomma celler i arbetsboken som har kantlinjen formatering tillämpas på alla fyra sidor som ska konverteras till textrutor i den resulterande formulärmallen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×