Alternativ för konvertering av en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vissa organisationer används Microsoft Office Excel-arbetsböcker som formulär för att samla in data. Dessa arbetsböcker innehåller vanligtvis tomma celler för användare att lägga till data. Du kan konvertera en arbetsbok till en Microsoft Office InfoPath-formulärmall med hjälp av importguiden i InfoPath. Genom att konvertera en arbetsbok till en formulärmall användarna kan dra nytta av InfoPath-funktioner, till exempel validering av schema, dynamiska kontroller, till exempel upprepande avsnitt och affärslogik, till exempel dataverifiering. Dessutom kan du formulärmallen kan till mottagarna genom att skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade. Om du vill skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade, måste du publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Formulär som baseras på webbläsaraktiverade formulärmallar kan fyllas i med hjälp av en webbläsare.

Med inställningarna i dialogrutan Importalternativ anger du alternativ för import av en Microsoft Office Excel-arbetsbok till Microsoft Office InfoPath.

Vad ska importeras?

Endast layout     Välj det här alternativet om du vill behålla Excel-arbetsbokens layout, men inte formulärfältet, när du importerar arbetsboken.

Layout och formulärfält (standardkonvertering)     Välj det här alternativet om du vill använda standardinställningarna för import. Med standardinställningarna behålls Excel-arbetsbokens layout och celler som används för datainsamling konverteras till textrutekontroller.

Layout och formulärfält (anpassad konvertering)      Välj det här alternativet om du vill behålla Excel-arbetsbokens layout när du importerar. Ange sedan alternativ under Anpassade konverteringsinställningar för konvertering av data till textrutekontroller.

Anpassade konverteringsinställningar

Identifiera upprepande tabeller      Markera den här kryssrutan om du vill använda tabeller i Excel-arbetsboken som innehåller två eller flera identiska rader som ska konverteras till upprepande tabeller i den resulterande InfoPath-formulärmallen. Rader där alla celler innehåller en konsekvent kolumntyp och formatera anses vara identiska rader. Om alla celler i kolumn A är formaterade för att visa text och alla celler i kolumn B har formaterats för att visa tal som valuta, hanteras de angränsande rader som innehåller celler från de kolumnerna som identiska rader.

Konvertera till textruta

Anpassa konverteringen genom att använda nedanstående alternativ. Alternativen är bara tillgängliga om du valde Layout och formulärfält (anpassad konvertering).

Celler med formler      Markera den här kryssrutan om Excel-arbetsbokens celler ska konverteras till textrutor i den nya InfoPath-formulärmallen. Om till exempel cell 2 i kolumn A innehåller en formel, kommer motsvarande cell i formulärmallen att innehålla en textrutekontroll. Arbetsbokens formler behålls dock inte.

Celler med numeriska data     Markera den här kryssrutan om du vill att celler som innehåller numeriska data ska konverteras till textrutor i den nya formulärmallen. Celler som är formaterade för visning av siffervärden konverteras alltså till textrutekontroller.

Celler som hänvisas av formler     Markera den här kryssrutan om celler som ingår i formelhänvisningar ska konverteras till textrutor i den nya formulärmallen. Om till exempel cell 2 i kolumn A i en arbetsbok innehåller en formel med hänvisning till cell 3 i kolumn C, kommer de båda motsvarande cellerna i den nya formulärmallen att innehålla textrutekontroller. Formler eller referenser till andra kalkylblad importeras inte.

Tomma celler med kantlinjer      Markera den här kryssrutan om tomma celler som har kantlinjer längs alla fyra kanter ska konverteras till textrutor i den nya formulärmallen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×