Allt ovan som är markerat med ett rött X visas inte i SmartArt-grafiken och kommer inte att sparas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du använder en layout för din SmartArt-grafik som endast kan innehålla ett begränsat antal figurer och detta antal överstigs, visas meddelandet "Allt ovan som är markerat med ett rött X visas inte i SmartArt-grafiken och kommer inte att sparas" längst ned i textfönstret för SmartArt-grafiken. Om du byter SmartArt-grafiklayout och väljer en layout för ett obegränsat antal figurer visas informationen under det röda X:et på nytt. Om du sparar SmartArt-grafiken utan att byta layout och sedan stänger dokumentet eller filen sparas inte informationen (eller eventuella bildfyllningar) som har markerats med ett rött X, för att skydda din integritet.

Viktigt!: Om du byter layout för att kunna se all information måste du kontrollera att den nya layouten inte är begränsad till ett visst antal figurer. Om den är det försvinner inte det röda X:et. När du har bytt layout och innan du sparar dokumentet måste du kontrollera att all information visas och att det röda X:et har försvunnit.

Det här meddelandet kan visas av följande orsaker:

  • Du har bytt från en layout som kan innehålla ett obegränsat antal figurer till en layout som endast kan innehålla ett begränsat antal figurer.

    Obs!: Vissa layouter, exempelvis Enkelt radiellt, kan endast innehålla en figur på den översta nivån.

  • Du har överskridit det högsta antalet figurer som den valda layouten kan innehålla.

  • Du har konverterat ett måldiagram eller ett Venndiagram från en tidigare version av Microsoft Office till SmartArt-grafik. Mål- och Venndiagram som har skapats i äldre Microsoft Office-versioner eller i kompatibilitetsläget i Microsoft Word kan innehålla ett obegränsat antal figurer. Motsvarande SmartArt-layouter är dock begränsande till fem figurer på den översta nivån för måldiagram och sju figurer för Venndiagram.

  • Du har konverterat en punktlista i PowerPoint till SmartArt-grafik och valt en layout för SmartArt-grafiken som inte kan visa alla punkter i den konverterade listan.

Om du vill vara säker på att du kan visa och spara all information måste du byta till en SmartArt-grafiklayout där all information kan visas.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×