Allt ovan som är markerat med ett rött X visas inte i SmartArt-grafiken och kommer inte att sparas

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om den layout som du använder för SmartArt-grafiken kan innehålla endast ett begränsat antal former, och du överstiga det maximala antalet former, visas meddelandet ”allt ovan är markerat med ett rött X visas inte i SmartArt-grafiken och kommer inte att sparas” på nedersta m i rutan Text i SmartArt-grafiken.

Om du byter till en annan layout som inte är begränsad till ett maximalt antal former, informationen nedan rött X visas igen i SmartArt-grafiken.

Om du sparar SmartArt-grafiken utan att växla till en annan layout och stäng sedan filen sparas (inklusive bildfyllning) som är markerade med ett rött X inte informationen, om du vill skydda din integritet.

Viktigt!: Om du byter layout för att kunna se all information måste du kontrollera att den nya layouten inte är begränsad till ett visst antal figurer. Om den är det försvinner inte det röda X:et. När du har bytt layout och innan du sparar dokumentet måste du kontrollera att all information visas och att det röda X:et har försvunnit.

Det här meddelandet kan visas av följande orsaker:

  • Du har bytt från en layout som kan innehålla ett obegränsat antal figurer till en layout som endast kan innehålla ett begränsat antal figurer.

    Obs!: Vissa layouter, exempelvis Enkelt radiellt, kan endast innehålla en figur på den översta nivån.

  • Du har överskridit det högsta antalet figurer som den valda layouten kan innehålla.

  • Konvertera till SmartArt-grafik, måldiagram eller Venndiagram som har skapats med en tidigare version av Microsoft Office. Målet eller Venndiagram som skapats med en tidigare version av Microsoft Office har inte ett maximalt antal former. Men har motsvarande layouter för SmartArt-grafik en gräns på fem översta nivån former för målet diagram och sju högsta former för Venndiagram.

  • Du har konverterat en punktlista i PowerPoint till SmartArt-grafik och valt en layout för SmartArt-grafiken som inte kan visa alla punkter i den konverterade listan.

Om du vill vara säker på att du kan visa och spara all information måste du byta till en layout där all information kan visas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×