Allt ovan som är markerat med ett rött X visas inte i SmartArt-grafiken och kommer inte att sparas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om den layout som du använder för SmartArt-grafiken kan innehålla endast ett begränsat antal former, och du överstiga det maximala antalet former, visas meddelandet "Allt ovan är markerat med ett rött X visas inte i SmartArt-grafiken och kommer inte att sparas" längst ned i fönstret Text i SmartArt-grafiken. Om du byter till en annan layout som inte är begränsad till ett maximalt antal former, informationen nedan rött X visas igen i SmartArt-grafiken. Om du sparar SmartArt-grafiken utan att växla till en annan layout och stäng sedan dokumentet Microsoft Office 2007-systemet sparas informationen (inklusive bildfyllning) som är markerade med ett rött X inte, om du vill skydda din integritet.

Viktigt!: Om du byter layout för att kunna se all information måste du kontrollera att den nya layouten inte är begränsad till ett visst antal figurer. Om den är det försvinner inte det röda X:et. När du har bytt layout och innan du sparar dokumentet måste du kontrollera att all information visas och att det röda X:et har försvunnit.

Det här meddelandet kan visas av följande orsaker:

  • Du har bytt från en layout som kan innehålla ett obegränsat antal figurer till en layout som endast kan innehålla ett begränsat antal figurer.

    Obs!: Vissa layouter, exempelvis Enkelt radiellt, kan endast innehålla en figur på den översta nivån.

  • Du har överskridit det högsta antalet figurer som den valda layouten kan innehålla.

  • Du har konverterat ett måldiagram eller ett Venndiagram från en tidigare version av Microsoft Office till SmartArt-grafik. Mål- och Venndiagram som har skapats i äldre Microsoft Office-versioner eller i kompatibilitetsläget i Microsoft Office Word 2007 kan innehålla ett obegränsat antal figurer. Motsvarande SmartArt-layouter är dock begränsande till fem figurer på den översta nivån för måldiagram och sju figurer för Venndiagram.

  • I Microsoft Office PowerPoint 2007, en punktlista som konverterats till SmartArt-grafik och väljer en layout för SmartArt-grafik som inte kan visa alla punkter i listan konverterade.

Om du vill kontrollera att du kan visa och spara din information, Växla till en annan layout visar som all information.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×