Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om en bild är värda tusen ord, vad är det värt för personer som inte kan se? I vår digitala värld är det enkelt för personer med nedsatt syn att missa viktig information eller ha en frustrerad och negativ upplevelse. Tänk dig att en presentations talare skickar ut presentationen efter en konferens. Presentationen innehåller infografik som illustrerar en viktig punkt. Utan beskrivningar av infografik kan vem som helst med visuell syn inte förstå infografik och missar i viktig information.

Alternativ text (alternativ text) är en beskrivande text som förmedlar innebörden av ett visuellt objekt i en digital inställning, till exempel på en app eller webb sida. När skärm läsare, till exempel Microsoft skärm läsaren, JAWS och NVDA når digitalt innehåll med alternativ text, läser de alternativ texten högt och gör det lättare att förstå vad som finns på skärmen. Skriven alternativ text dramatiskt minskar tvetydigheten och förbättrar användar upplevelsen.

Folk hör ord objektivt men förstår dem subjectively. I det här avsnittet beskrivs hur du förstår, skriver och använder effektiv alternativ text i Microsoft Office-produkter.

En grupp personer som sitter framför en dator

När ska jag använda alternativ text?

Bilder och bilder

Se till att förmedla innehållet och syftet med en bild på ett koncis och entydigt sätt. Alternativ texten ska inte vara längre än en mening eller två – det flesta av de finaste markerade orden. Tänk på vad som är viktigt för en bild. En viktig kontext kan till exempel vara inställningen, känslo uttryck på personers ansikten, färger eller relativ storlek.

Fönstret alternativ text med ett exempel på alternativ text i Word för Windows.

Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”. I exemplet nedan hänvisar alternativ texten till bilden och beskriver inte bildens innehåll.

Ett exempel på en dålig alternativ text i Word för Windows.

Diagram, flödes scheman och diagram

När du arbetar med objekt som innehåller detaljerad information, till exempel en infografik, kan du använda alternativ text för att förmedla informationen i objektet. Att beskriva ett diagram som ett stapeldiagram som visar försäljningen över tiden, till exempel inte är användbart för personer med nedsatt syn. Försök att visa insikt; Ett stapeldiagram som visar försäljningen över tid. I juli, försäljning för varumärkes en större försäljning för märke B och hålla sig ökande under hela året.

Alternativ text bör tydligt beskriva start punkten, processen och slut satsen av flödes scheman.

Exempel på alternativ text för ett cirkel diagram i Word för Windows.

Videor

Videoklipp som inte förklarar innehållet kräver alternativ text för att beskriva den visuella upplevelsen, även om användaren hör musik, bakgrunds ljud och tal. Alternativ text bör beskriva innehållet och syftet med videon.

Det bästa är om en video innehåller ett andra ljud spår med en beskrivning av de video element som är rent visuella och inte är tillgängliga för synskadade personer.

När du inte vill använda alternativ text?

Dekorativa visuella objekt

Dekorativa objekt lägger till visuellt intresse men är inte informativa (till exempel stilistiska kant linjer). Personer som använder skärm läsare hör dessa är dekorativa så de vet att de inte saknar viktig information. Om du vill markera en visuell som dekorativ markering markerar du kryss rutan Markera som dekorativt när fönstret alternativ text är öppen. Textinmatningsfältet tonas ned.

Fönstret alternativ text med alternativet Markera som dekorativt markerat i Word för Windows.

Tips: Om du exporterar dokumentet som en PDF-fil kommer alla visuella objekt som du har markerat som dekorativa att märkas automatiskt som artefakter, vilket innebär att de ignoreras av skärm läsare när du navigerar bland PDF-filer. 

Utsnitt och tabeller

Om Microsoft Office tillgänglighets kontroll inte flaggar ett objekt när det saknas alternativ text behöver du inte skriva alternativ text för den. Utsnitt och tabeller är exempel på dessa objekt.

Så här lägger du till alternativ text för ett objekt?

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på objektet och välj Redigera alternativtext.

   Menyn Redigera alternativtext för former i Excel Win32
  • Markera objektet. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i menyfliksområdet i Outlook för Windows.
 2. I fönstret Alternativtext skriver du 1–2 meningar i textrutan som beskriver objektet och dess sammanhang för någon som inte kan se det.

  Dialogrutan Alternativtext i Word för Windows

Tips för att använda alternativ text i Microsoft Office

 • Kom ihåg att använda Microsoft Office tillgänglighets kontroll under gransknings processen. Det kontrollerar att all relevant visuell information innehåller alternativ text och ger dig även förslag på hur du kan förbättra tillgänglighet för innehållet, till exempel för att kontrol lera kontrast förhållanden. Kör tillgänglighets kontroll genom att klicka på fliken Granska i menyfliksområdet och sedan klicka på kontrol lera tillgänglighet. Om du vill veta mer om tillgänglighets kontroll går du till förbättra hjälpmedel med tillgänglighets kontroll.

 • Använd inte ett fil namn, duplicera text eller URL-adresser som alternativ text. Tillgänglighets kontrollen flaggar dessa eftersom de inte är användbara för personer med nedsatt syn. Mer information finns i regler för tillgänglighets kontroll.

 • Om det finns en grupp med objekt som utgör en semantisk grupp, till exempel en grupp med foton som alla visar hundar, kan du tilldela alternativ text för hela gruppen. Om objekt har grupper ATS efter formatering delar du upp objekten och tilldelar lämplig alternativ text för varje objekt.

Tips: Om du vill stavnings kontrol lera och korrigera ett ord som du skrev i fönstret alternativ text högerklickar du på ordet och väljer bland de föreslagna alternativen.

Obs!: Om du har använt Microsoft Office på ett tag kan du ha märkt att fönstret alternativ text innehåller två fält, rubrik och Beskrivning. Nu används ett fält för en Beskrivning – det finns ett enkelt fält där det är enklare och mindre förvirrande att både du är författare och alla som använder en skärm läsare för att använda innehållet.

Automatisk alternativ text

I Office 365 kan alternativ text genereras automatiskt. När du infogar en bild kan en stapel visas längst ned i bilden med automatiskt skapad alternativ text.

I Office 2019 genereras inte alternativ text automatiskt när du infogar en bild. Om du vill lägga till automatisk alternativ text väljer du knappen Generera en beskrivning för mig i fönstret alternativ text . Beroende på innehållet i bilden får du ibland beskrivningar av funktionen, och ibland får du fullständiga meningar.

Om du har skapat en automatisk alternativ text kan du komma ihåg att granska och redigera den i fönstret alternativ text och ta bort eventuella kommentarer som "Beskrivning genererad med hög exakthet".

En bild med automatiskt skapad alternativ text längst ned i bilden i Word för Windows.

Aktivera automatisk alternativ text

Innan du kan använda automatisk alternativ text måste du aktivera intelligenta Office-tjänster i valfri Office-produkt.

 1. Välj alternativ för fil > > Allmänt och kontrol lera att Aktivera tjänster är markerat under intelligenta Office-tjänster.

 2. Välj fliken hjälpmedel och kontrol lera att automatiskt generera alternativ text för mig är markerat under Automatisk alternativ text.

Inaktivera automatisk alternativ text

 1. Välj alternativ för fil > > hjälpmedel och avmarkera alternativet generera alternativ text automatiskt för mig under Automatisk alternativ text.

Här hittar du rikt linjer för alternativ text

Få ytterligare resurser som hjälper dig att skriva effektiv alternativ text:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×