Aktuella Visio-mallar och-diagram

Visio är ett diagram verktyg som gör det enkelt och intuitivt att skapa flödes scheman, diagram, organisations scheman, plan ritningar, tekniska designer och mer med moderna mallar med den välkända Office-upplevelsen. Få till gång till några av de viktigaste mallarna och exempel diagrammen i Visio här eller begära att du vill. Om du vill se de hundratals mallar och exempel diagram som är tillgängliga kan du öppna en mall i Visio-appen eller i Visio på webben.

Obs!: Har du inte Visio ännu? Jämför abonnemang och priser för Visio här.

Mall för kors funktionellt flödes schema för godkännande av kredit

Kredit godkännande process

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett kors funktionellt flödes schema för godkännande av en kredit.

En mall för en egenskap för att köpa ett flödes schema

Fastighets uppköp

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett flödes schema som visar stegen för att köpa en egenskap.

Mallen grundläggande diagram för en marknadsförings mix

Marknads mix

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

En diagrammall som kan användas för att skapa marknadsförings strategier som påverkar kunderna att köpa ett företags produkter.

Mall för detaljerat nätverks diagram för ett stjärn nätverks diagram.

Stjärn nätverks diagram

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

En detaljerad nätverkstopologi för ett stjärn nätverks diagram.

En grundläggande nätverksmapp för ett kontors nät verk.

Kontors nätverks plan

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

En grundläggande nätverksmapp för ett mindre kontors-eller teams nätverks diagram.

Mall för process diagram för en SDLC Vattenfalls process.

SDLC subfall-process

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett process diagram för en utfalls process modell av en livs cykel för program utveckling.

En mall för block diagram på en dator.

Dator block diagram

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

En mall för block diagram för ett block diagram på en dator

Mallen SDL-diagram för en SDL-spelomgång.

SDL-spel

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

En mall för språk diagram för en specifikation och beskrivning för en SDL-spelomgång.

Mall för Azure-diagram (Azure Site Recovery)

Azure Site Recovery

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

En mall för Azure-diagram för ett Azure Site Recovery-diagram och Microsoft Azure Network-former.

Ladda ner mallen teater boknings process

Teater boknings process

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Den här mallen visar stegen för att köpa biograf biljetter från en online tjänst och hur andra åtgärder påverkar användarens webb upplevelse.

Skapa flödes scheman, uppifrån och ned, informations spårnings diagram, process planerings diagram och struktur förutsägelser.

Enkelt flödes schema

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett lodrätt flödes schema som passar bäst för uppifrån och ned-processer eller system som innehåller hierarkier eller har många komponent processer.

Ett kors funktionellt flödes schema som passar bäst för en process som innehåller uppgifter som delas mellan roller och funktioner.

Korsfunktionellt flödesschema

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett kors funktionellt flödes schema som passar bäst för en process som innehåller uppgifter som delas mellan roller och funktioner.

Organisations schema som passar bäst för att Visa hierarkinivåer och rapporterings relationer, i ett attraktivt och modernt format.

Organisationsschema

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Organisations schema som passar bäst för att Visa hierarkinivåer och rapporterings relationer, i ett attraktivt och modernt format.

Skapa gransknings diagram för redovisning, ekonomisk hantering, spårning av räkenskaps uppgifter, penning hantering, besluts flödes scheman och finansiella lager.

Grundläggande granskning

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett grundläggande gransknings diagram som passar bäst för en enkel process som måste uppfylla en besluts punkt för att kunna genomföras.

En mall för ett enkelt diagram för hem nätverk.

Grundläggande hem nätverk

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Används främst för att utforma ett hemmanätverk med kabelanslutna och trådlösa enheter i olika rum.

Ett detaljerat nätverks diagram som passar bäst för att visa ett företags nätverk för mellanstora företag.

Detaljerat nätverk

Klicka här om du vill öppna mallen i Visio för webben. Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett detaljerat nätverks diagram som passar bäst för att visa ett företags nätverk för mellanstora företag.

Skapa skissa-och kabel diagram och-ritningar. Innehåller former för brytare, reläer, överförings banor, halvledare, kretsar och slangar.

Elektrisk elektricitet

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett Basic Engineering elektriska diagram som bäst används för att rita en elektronisk krets som kan innehålla halvledar enheter.

En diagrammall för en utökad tids linje

Tids linje för expanderad block

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Passar bäst för att spåra mil stolpar, händelser, uppgifter och faser under en viss tids period. Används också för att skapa produkt översikter.

Passar bäst för att visa ett system där en klass har sammansättnings-och agg regerings relationer

UML-klass med gränssnitt

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

UML-klass diagram som bäst används för att visa ett system där en klass har sammansättnings-och agg regerings relationer

Passar bäst för att visa hur delar av ett enkelt system interagerar med varandra

Grundläggande UML-sekvens

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett grundläggande UML-sekvensdiagram som passar bäst för att visa hur delar av ett enkelt system interagerar med varandra

Används främst för att visa en användares interaktioner med händelser och processer.

Grundläggande UML-användningsfall

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Ett grundläggande UML-användningsfall som passar bäst för att visa en användares interaktioner med händelser och processer.

Ladda ned BPMN – kors funktionellt arbetsflödesmall

BPMN, kors funktionellt diagram

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Visa relationen mellan en process och organisatoriska eller funktionella enheter i ett Tim process flöde. Det här är ett BPMN-arbetsflöde på nivå 2.

Ladda ned hierarkisk organisations ChartTemplate

Hierarkiskt organisations schema

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Skapa ett organisations schema med en hierarki med flera nivåer. Prova med olika layouter som passar diagrammet i ett utskrivbar utrymme.

Ladda ner Ethernet LAN-diagram

Ethernet-diagram

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Skapa detaljerade fysiska och logiska nätverks diagram med en omfattande uppsättning nätverks-och dator utrustnings former.

Mall för att hämta plan ritningar

Plan ritning

Begära den här mallen för Visio för webben Klicka här om du vill hämta mallen för Visio-programmet.

Använd den här mallen för att skapa detaljerade och korrekta våningar och byggnads ritningar.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×