Aktivitetslänkstyper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du länka två aktiviteter, du skapar en relation mellan dem kallas ett aktivitetssamband. Dessa beroenden resurstilldelning påverkar projektschemat. Varje ändring du gör i en föregående aktivitet schemat påverkar den länkade aktiviteten, vilket påverkar nästa uppgift i rad- och så vidare.

I Project skapas som standard avslut-till-start-länkar, men sådana fungerar inte i alla situationer. I Project finns det fyra typer av aktivitetssamband.

Om du vill byta till en annan länk finns i Ändra en aktivitetslänk.

Avslut-till-Start-länk (AS)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte starta förrän aktivitet A är avslutad. Detta är standardlänktypen i Project, och den som oftast används.

Exempel: Gräva grund (aktivitet A) måste slutföras innan gruppen kan starta Hälla betong (aktivitet B).

Start-till-Start-länk (ss)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte börja innan aktivitet A startats. De behöver inte starta samtidigt: aktivitet B kan påbörjas när som helst efter att aktivitet A startats.

Exempel: Om du vill spara tid kan vill du jämna ut betong i ena änden av grunden medan den är fortfarande som fortsätter i den andra änden. Men nivå betong (aktivitet B) inte kan inledas förrän också hälla betong (aktivitet A) har startat.

Avslut-till-avslut-länk (AA)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A slutförts. De behöver inte slutföras samtidigt: aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A är klar.

Exempel: Din grupp drar ledningar till byggnaden och inspekterar dem samtidigt. Innan Dra ledningar (aktivitet A) är klar går det inte att slutföra Elinspektion (aktivitet B).

Start-till-avslut-länk (SA)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A påbörjats. Aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A påbörjats. Den här typen av länk används sällan.

Exempel: Takstolarna till byggnaden konstrueras på en annan plats. Du kan inte slutföra Montera tak (aktivitet B) innan Leverans av takstolar (aktivitet A) påbörjats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×