Aktivitetsfält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Här följer aktivitetsfält i Microsoft Office Project. Klicka på ett fältnamn för mer information.

Verklig kostnad (fält)

Verklig varaktighet (aktivitetsfält)

Verkligt slut (fält)

Verklig total övertidskostnad (fält)

Verkligt övertidsarbete (fält)

Verklig Start (fält)

Verkligt arbete (fält)

VKUA (fält)

Tilldelning (fält)

Tilldelningsförskjutning (fält)

Tilldelningsenheter (fält)

Originalkostnad (fält)

Originalvaraktighet (aktivitetsfält)

Originalslut (fält)

Originalstart (fält)

Originalarbete (fält)

Originalkostnad 1-10 (fält)

Originalvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Originalslut 1-10 (fält)

Originalstart 1-10 (fält)

Originalarbete 1-10 (fält)

BKUA (fält)

BKPA (fält)

Färdig t o m (aktivitetsfält)

Fälten Bekräftat

Villkorsdatum (aktivitetsfält)

Villkorstyp (aktivitetsfält)

Kontakt (aktivitetsfält)

Kostnad (fält)

Kostnadstabell (fält)

Kostnadsavvikelse (fält)

Företagskostnad 1-10 (fält)

CPI (fält)

Skapad (aktivitetsfält)

Kritisk (fält)

KA (fält)

KA % (fält)

Företagsdatum 1-10 (fält)

Tidsgräns (aktivitetsfält)

Varaktighet (aktivitetsfält)

Varaktighetsavvikelse (aktivitetsfält)

Varaktighet 1-10 (fält)

UK (aktivitetsfält)

Tidigt slut (aktivitetsfält)

Tidig Start (aktivitetsfält)

Metod för upparbetat värde (aktivitetsfält)

Insatsberoende (aktivitetsfält)

Företagskostnad 1-10 (fält)

Företagsdatum 1-30 (fält)

Fälten Företagsvaraktighet 1-10

Företagsflagga 1-20 (fält)

Företagsnummer 1-40 (fält)

Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet (aktivitetsfält)

Företagstext 1-40 (fält)

Uppskattning (aktivitetsfält)

Förväntad varaktighet (aktivitetsfält)

Förväntat slut (aktivitetsfält)

Förväntad Start (aktivitetsfält)

Extern aktivitet (aktivitetsfält)

Slut (aktivitetsfält)

Slutslack (aktivitetsfält)

Slutavvikelse (fält)

Slut 1-10 (fält)

Fast kostnad (fält)

Företagsflagga 1-20 (fält)

Fritt slack (aktivitetsfält)

Gruppera efter sammanfattning (fält)

Dölj stapel (aktivitetsfält)

Fälten hyperlänk

Fälten hyperlänkadress

Fälten Hyperlänkens fullständiga adress

Hyperlänkens underadress (fält)

ID (fält)

Ignorera resurskalender (aktivitetsfält)

Symboler (fält)

Sent slut (aktivitetsfält)

Sen Start (aktivitetsfält)

Utjämna tilldelningar (aktivitetsfält)

Utjämning kan delas (aktivitetsfält)

Förskjutning pga utjämning (fält)

Länkade fält (fält)

Märkt (aktivitetsfält)

Milstolpe (aktivitetsfält)

Namnfält

Negativ slack (aktivitetsfält)

Anteckningar (fält)

Tal1-20 (fält)

Objekt (fält)

Bästa varaktighet (aktivitetsfält)

Bästa slut (aktivitetsfält)

Bästa Start (aktivitetsfält)

Dispositionskod 1-10 (fält)

Dispositionsnivå (fält)

Dispositionsnummer (aktivitetsfält)

Överbelagd (fält)

Övertidskostnad (fält)

Övertidsarbete (fält)

Procent färdigt (fält)

Procent (%) Arbete färdigt (fält)

Sämsta varaktighet (aktivitetsfält)

Sämsta slut (aktivitetsfält)

Sämsta Start (aktivitetsfält)

Procent (%) fysiskt Slutföra (aktivitetsfält)

Föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Slut före utjämning (aktivitetsfält)

Start före utjämning (aktivitetsfält)

Prioritet (fält)

Projektfält

Återkommande (aktivitetsfält)

Normalt arbete (fält)

Återstående kostnad (fält)

Återstående varaktighet (aktivitetsfält)

Återstående övertidskostnad (fält)

Återstående övertidsarbete (fält)

Återstående arbete (fält)

Resursgrupp (fält)

Resursinitialer (fält)

Resursnamn (aktivitetsfält)

Resursfonetik (aktivitetsfält)

Resurstyp (aktivitetsfält)

Avvaktar svar (fält)

Fortsätt (aktivitetsfält)

Upplyft (aktivitetsfält)

SPI (fält)

Start (fält)

Startslack (aktivitetsfält)

Startavvikelse (fält)

Start1-10 (fält)

Status (aktivitetsfält)

Statusindikator (aktivitetsfält)

Stopp (aktivitetsfält)

Underprojektsfil (aktivitetsfält)

Underprojekt skrivskyddat (aktivitetsfält)

Efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Sammanfattning (aktivitetsfält)

Sammanfattningsstatus (aktivitetsfält)

SA (fält)

SV procent (fält)

Aktivitetskalender (aktivitetsfält)

PFAS (aktivitetsfält)

Avvaktar teamstatus (fält)

Text ovanför (aktivitetsfält)

Text1-30 (fält)

Totalt slack (aktivitetsfält)

Typ (fält)

Unikt ID (fält)

Unikt ID för föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Unikt ID för efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Uppdatering krävs (fält)

AVF (fält)

Struktur (fält)

Struktur föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Struktur efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Arbete (fält)

Arbetsprofil (fält)

Arbetsavvikelse (fält)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×