Aktivitet (tilldelningsfält)

Datatyp    Text

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Aktivitet innehåller namnet på en aktivitet som en tilldelning tillhör.

Beräkning    Innehållet i fältet Aktivitet för tilldelningar motsvarar innehållet i Namn-fältet för aktiviteter.

Rekommenderad användning    Du vill visa tilldelningarna för varje aktivitet. Öppna vyn Resursanvändning för att visa aktivitetsnamnen under den tilldelade resursen, eller vyn Aktivitetsanvändning för att visa tilldelade resurser under aktivitetsnamnen. Du kan också visa aktivitetsnamn för en vald resurs genom att öppna Aktivitetsformulär i kombination med en resurslista. Fältet visas också i dialogrutan Koppla tilldelningar i exportguiden, som du använder för importerar eller exporterar av tilldelningsdatum.

Exempel    Du vill exportera tilldelningsdatum till en Excel-arbetsbok. Du skapar en exportspecifikation där du innefattar fältet Aktivitet och annan tilldelningsinformation som du vill exportera till Excel.

Obs!    Om du vill exportera fältet Aktivitet till ett annat program går du till rutan Filformat och väljer det filformat som du vill exportera till (till exempel Microsoft Access-databas eller Microsoft Excel-arbetsbok). Fortsätt sedan genom exportguiden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×