Aktivera volymlicensutgåvor av Office

Du kan aktivera Microsoft Office på två sätt: med en fleraktiveringsnyckel (MAK – Multiple Activation Key) eller via nyckelhanteringstjänsten (KMS – Key Management Service). Fråga systemadministratören vilken aktiveringsmetod du ska använda. Om du inte har någon systemadministratör ska du förmodligen använda en fleraktiveringsnyckel.

Om du ska aktivera med hjälp av en fleraktiveringsnyckel måste du först skaffa en fleraktiveringsnyckel, eller be din administratör om en.

Om du ska aktivera med hjälp av nyckelhanteringstjänsten måste du be administratören om hjälp med KMS-värden eller din dator.

Min befintliga produktnyckel fungerar inte

Aktivera med fleraktiveringsnyckeln (MAK)

 1. I Office 2019, 2016 och 2013 klickar du på Arkiv > Konto > Ändra produktnyckel.

  Klicka på Arkiv > Hjälp > Ändra produktnyckel i Office 2010.

 2. Ange MAK-fleraktiveringsnyckeln.

 3. Om du markerar rutan Starta automatisk aktivering av produkten via Internet slutförs registreringen av produktnyckeln automatiskt.

 4. Starta om Office-programmet.

 5. I Office 2019, 2016 och 2013 klickar du på Arkiv > Konto.

  Klicka på Arkiv > Hjälp i Office 2010. Du kommer att se Licensierad produkt om produkten är aktiverad.

 6. Om du inte markerar kryssrutan om att aktivera automatiskt, ombeds du aktivera produkten nästa gång du öppnar ett Office-program.

Aktivera via Internet eller telefon

När du har angett den giltiga produktnyckeln körs aktiveringsguiden automatiskt och du får välja mellan två aktiveringsalternativ:

 • Aktivera via Internet     Aktiveringsguiden kontaktar automatiskt Microsofts aktiveringsservrar via din Internetanslutning. Om du använder en giltig produktnyckel som inte redan har använts för det tillåtna antalet installationer aktiveras produkten omedelbart. När du aktiverar via Internet skickas ditt produkt-ID, som hämtas från installationsproduktnyckeln, och maskinvaruinformationen till Microsoft, men den här informationen används inte för att identifiera eller kontakta dig. Mer information finns i sekretesspolicyn. Ett svar med bekräftelse-ID skickas tillbaka till din dator för att aktivera produkten. Om du väljer att aktivera produkten via Internet och du inte redan är ansluten indikerar guiden att det inte finns någon anslutning.

 • Aktivera via telefon     Du kan ringa ett aktiveringscenter och aktivera produkten med hjälp av kundtjänst.

  Viktigt!: Den här artikeln innehåller inte telefonnummer till aktiveringscenter eftersom det finns så många nummer och eftersom flera faktorer styr vilket telefonnummer du ska ringa. Du kan hämta Microsofts programvara med olika licenser, till exempel återförsäljarlicenser, OEM-licenser (Original Equipment Manufacturer) och volymlicenser. Telefonnumren kan variera efter licens och land/region. I steg 2 i Aktiveringsguiden använder du det nummer som anges för att ringa Microsofts aktiveringscenter. Telefonaktivering kan ta längre tid än aktivering via Internet. Du bör vara vid datorn när du ringer och ha din produktnyckel tillgänglig.

  1. I Aktiveringsguiden väljer du det land/den region där du bor och där du ska använda produkten. Guiden innehåller ett eller flera telefonnummer.

   Om du ser meddelandet Det är inte längre möjligt att aktivera den här produkten via telefon kan du ignorera felet och ringa numren för ditt land/region som visas i den här artikeln.

  2. Ring aktiveringscentret. Kundtjänst ber om ditt installations-ID (visas på skärmen) och annan relevant information. När ditt installations-ID har verifierats får du ett bekräftelse-ID.

  3. Ange ditt bekräftelse-ID längst ned på skärmen i Aktiveringsguiden och tryck på Retur.

   Obs!: Microsofts tjänster för texttelefon (TT/TTY) är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel som har tillgång till ett modem som hanterar TT/TTY. I USA ringer du (800) 718-1599 och utanför USA ringer du (716) 871-6859. Obs! TT/TTY-tjänsterna är endast tillgängliga på engelska.

Överst på sidan

Aktivera med nyckelhanteringstjänsten (KMS)

Be systemadministratören om hjälp om du aktiverar med nyckelhanteringstjänsten (KMS). Aktiveringen utförs i bakgrunden. Du behöver inte göra något. Felkoden i dialogrutan kan ange varför Office inte är aktiverat.

Överst på sidan

Hur kontrollerar jag om programvaran har aktiverats?

 • I Office 2019, 2016, och 2013 klickar du på Arkiv > Konto > Hantera konto.

 • Klicka på Arkiv > Hjälp i Office 2010. Du kommer att se Licensierad produkt om programmet är aktiverat.

Överst på sidan

Vad är en fleraktiveringsnyckel (MAK)?

Varje organisation får en fleraktiveringsnyckel för varje volymlicensutgåva av Microsoft Office. Varje dator måste sedan aktiveras en gång på Microsofts aktiveringsservrar. Varje nyckel medger ett visst antal aktiveringar. Exempelvis kan en organisation med en fleraktiveringsnyckel för en Microsoft Office-produkt med 100 aktiveringar installera samma nyckel på flera datorer och använda upp till 100 aktiveringar.

Aktivering med en fleraktiveringsnyckel passar för organisationer med datorer som inte är anslutna till företagsnätverket under långa perioder, till exempel bärbara datorer. För att detta ska fungera måste en fleraktiveringsnyckel installeras i stället för den förvalda KMS-klientnyckeln som används i volymlicensutgåvor av Microsoft Office.

När du aktiverar med en fleraktiveringsnyckel behöver du inte förnya aktiveringen med jämna mellanrum. Du måste aktivera produkten igen om stora maskinvaruförändringar upptäcks. Dessutom måste du begära fler aktiveringar om det förutbestämda antalet aktiveringar överskrids. Installationen av fleraktiveringsnycklar och aktiveringen av system måste göras manuellt via telefon om du saknar anslutning till Internet.

Funktionaliteten påverkas inte även om licenserna för MAK-klienterna inte kan förnyas. När aktiveringen slutförts visas inga fler meddelanden.

Överst på sidan

Vad är nyckelhanteringstjänsten (KMS)?

Med nyckelhanteringstjänsten (KMS – Key Management Service) kan produkter aktiveras via det lokala nätverket. Enskilda datorer behöver inte ansluta till Microsoft för produktaktiveringen. En dator måste konfigureras som KMS-värd. Administratören måste ange en KMS-värdnyckel för KMS-värden. KMS-värdnyckeln måste aktiveras och värden måste ansluta en gång till Microsofts servrar för aktivering.

Som standard har KMS-klientnyckeln redan installerats i volymlicensutgåvorna av Microsoft Office. Datorer som kör volymlicensutgåvor av Microsoft Office med en KMS-klientnyckel kallas KMS-klienter och ansluter till en organisations KMS-värd för att begära aktivering. Slutanvändaren behöver inte göra något och du behöver inte ange någon produktnyckel för KMS-klienter. Systemadministratören måste aktivera KMS-värden hos Microsoft och konfigurera värden. KMS-klienten kan även konfigureras för olika långa återaktiverings- och förnyelseperioder.

Om en KMS-klient misslyckas med aktiveringen får slutanvändaren ett meddelande 25 dagar efter installationen av Microsoft Office. Om en KMS-klient inte har varit ansluten till nätverket i över 180 dagar efter en lyckad aktivering visas meddelanden om att produkten inte är licensierad och en röd namnlist när Microsoft Office startas. Alla funktioner är emellertid tillgängliga även om licenserna för KMS-klienterna inte kan förnyas. Om aktiveringen lyckas visas inga fler meddelanden.

KMS-klienterna för Microsoft Office aktiverar produkten genom att ansluta till en KMS-värd i en klient/server-topologi. KMS-klienterna hittar KMS-värdarna med hjälp av DNS (Domain Name System) eller genom att ange KMS-värdnamnet i registret. KMS-klienterna kontaktar värden via ett RPC-anrop (Remote Procedure Call). Aktiveringsprocessen visas inte för slutanvändaren och inga åtgärder krävs.

Överst på sidan

Min befintliga produktnyckel fungerar inte

Om produktnyckeln för Office inte fungerar eller har slutat fungera, kontaktar du återförsäljaren och begär pengarna tillbaka. Om du köpte en produktnyckel separat från programvaran är det mycket möjligt att produktnyckeln är stulen eller erhållits på annat olagligt sätt och därför blockerats. Det finns tyvärr många oärliga försäljare som erbjuder stulna eller på annat sätt ogiltiga produktnycklar för Microsoft-produkter. Ibland är dessa produktnycklar utskrivna på förfalskade etiketter eller kort med en länk för att ladda ned programvara från Microsoft och ibland distribueras de med programmedia som inte får säljas, exempelvis kampanjmaterial, OEM-media avsedda för ominstallation eller andra media som ingår i specifika Microsoft-program.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×