Aktivera reservation av resurser i en kalender

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gruppen kalenderfunktionen kan du reservera resurser, till exempel konferensrummen är tillgängliga och audiovisuell utrustning. Du kan till exempel veta tillgängligheten och reservera ett konferensrum när du ska schemalägga ett möte. Du kan också reservera bara en resurs, till exempel och telefonkonferens utrustning.

Följande steg måste utföras innan resurser kan reserveras.

I den här artikeln

Steg 1: Aktivera funktionen Grupparbetslistor för webbplatsen

Steg 2: Aktivera resursreservation för en kalender

Steg 3: Lägga till resurser i listan resurser

Steg 4: Gruppera resurser i listan resurser

Mer information om kalendrar och liknande funktioner finns i använda en gruppkalender.

Steg 1: Aktivera funktionen Grupparbetslistor för webbplatsen

Obs!: Om du vill aktivera en funktion, måste du ha minst behörigheter erhålls när du läggs till standard < webbplatsens namn > ägare SharePoint-grupp för webbplatsen.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärd-menyn och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Under Webbplatsåtgärder klickar du på Hantera webbplatsfunktioner.

 3. Aktivera Grupparbetslistor.

Steg 2: Aktivera resursreservation för en kalender

Obs!: Om du vill ändra inställningar för lista måste du ha minst Designer standardbehörighetsnivå eller motsvarande.

 1. I menyfliksområdet i kalendern klickar du på fliken Kalender och sedan på Listinställningar.

 2. På sidan Listinställningar klickar du på Rubrik, beskrivning och navigering.

 3. På sidan allmänna inställningar i avsnittet Grupp Kalenderalternativvärdet använder den här kalendern för resursreservation och klicka sedan på Spara.

Steg 3: Lägga till resurser i listan Resurser

Obs!: Om du vill lägga till objekt i en lista, måste du ha minst behörigheter erhålls när du läggs till standard < webbplatsens namn > SharePoint-gruppen medlemmar för webbplatsen.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Visa allt webbplatsinnehåll.

 2. Klicka på Resurser i avsnittet Listor på sidan Allt webbplatsinnehåll.

Viktigt!: Resurser är en standardlista för de flesta webbplatser. Om listan resurser inte finns på webbplatsen måste skapas.

 1. Klicka på Lägg till nytt objekt på sidan Resurser.

 2. I dialogrutan Resurser anger du resursens Namn, lägger till en eventuell beskrivning, och klickar på Spara.

  Upprepa proceduren om du vill lägga till ytterligare resurser i listan.

Nedan följer ett exempel på en resurslista som har skapats på det sätt som beskrivs ovan.

Resurser

Överst på sidan

Steg 4: Gruppera resurser i listan Resurser

Om du har många objekt av en typ, till exempel konferensrum, eller många olika typer av resurser, kan det vara en bra idé att skapa grupper för resurserna. När någon letar efter ett konferensrum eller audiovisuell utrustning behöver de bara visa den typ av resurs de söker.

Obs!: Om du vill lägga till objekt i en lista, måste du ha minst behörigheter erhålls när du läggs till standard < webbplatsens namn > SharePoint-gruppen medlemmar för webbplatsen.

 1. I listan Resurser i menyfliksområdet pekar du på Nytt objekt, klickar på nedpilen och sedan på Resursgrupp.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Resurser – Nytt objekt:

  1. Skriv namnet på gruppen, till exempel uppringning rum.

  2. Markera de resurser som du vill lägga till i gruppen och Klicka på Lägg till. Du kan hålla ned CTRL för att markera flera resurser samtidigt.

  3. Ange en frivillig beskrivning för gruppen.

  4. Klicka på Spara .

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×