Aktivera poststöd för inkommande e-för en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Innan en lista eller ett bibliotek kan ta emot e-post, måste webbplatsägaren aktivera och konfigurera stöd för inkommande e-post för listan eller biblioteket.

Vad vill du göra?

Översikt

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för ett bibliotek

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för en meddelandelista

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för en kalenderlistan

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för en diskussionstavla

Översikt

Webbplatsägare kan Windows SharePoint Services 3.0, aktivera och konfigurera inkommande e-support för följande:

 • Dokument-, bild- eller formulärbibliotek

 • Listan Meddelanden

 • Kalenderlista

 • Diskussionstavla

 • Blogg

När du skapar en lista eller ett bibliotek kan du aktivera stöd för inkommande e-post för alla typer av listor och bibliotek, om stöd för inkommande e-post har aktiverats i Central administration. I den här proceduren ska du ange e-postadressen för listan eller biblioteket. Alla andra konfigurationsalternativ anges till standardvärdena när du skapar en lista eller ett bibliotek.

Meddelanden: 

 • Du kan inte lägga till innehåll i listor och bibliotek på mötesarbetsytor genom att skicka e-post.

 • Om du vill aktivera eller konfigurera inkommande e-postsupport för en lista eller ett bibliotek måste du ha behörigheten Hantera listor på listan eller biblioteket. Som standard tilldelas behörigheten Hantera listor till namnet SharePoint webbplatsägargruppen.

Exakt hur du ändrar e-postinställningarna för en lista eller ett bibliotek beror på typen av lista eller bibliotek. I avsnitten nedan finns anvisningar till hur du aktiverar och konfigurerar stöd för inkommande e-post för de list- och bibliotekstyper som anges ovan.

Överst på sidan

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för ett bibliotek

Gör följande om du vill aktivera och konfigurera e-postinställningar för ett dokument-, bild- eller formulärbibliotek.

 1. Öppna biblioteket som du vill aktivera och konfigurera e-postinställningar för.

 2. På menyn Inställningarmenyn inställningar, klicka på Inställningar för dokumentbibliotek, Inställningar för bildbibliotekeller Formulärbiblioteket, beroende på vilken typ av bibliotek du aktivera och konfigurera.

 3. Klicka på inkommande e-inställningarunder kommunikation.

  Obs!: Länken Inställningar för inkommande e-post är inte tillgängligt om inkommande e-stöd inte har aktiverats i Central Administration.

 4. Klicka på Ja om du vill aktivera det här biblioteket ska ta emot e-post i avsnittet e-post .

 5. Skriv ett unikt namn ska användas som en del av e-postadressen för det här biblioteket i rutan e-postadress .

 6. Välj var du vill spara och hur du vill gruppera bifogade filer i det här biblioteket i avsnittet E-postbilagor och välj sedan om du vill skriva över filer med samma namn.

  Om du väljer att inte skriva över filer med samma namn och senare försöker att spara en fil med samma namn som en som redan finns i biblioteket, kommer fyra slumpmässigt valda siffror att läggas till i filnamnet på den nya bilagan. Om detta inte går, läggs en globalt unik identifierare (GUID) till i filnamnet. Om ingen av dessa åtgärder lyckas skapa ett unikt filnamn, tas bilagan bort.

 7. Välj om du vill spara det ursprungliga e-postmeddelandet i det här biblioteket i avsnittet E-postmeddelande .

  Om du väljer Ja, sparas det ursprungliga meddelandet som en separat objekt i biblioteket.

 8. Välj om du vill spara bifogade filer till din mötesinbjudningar i det här biblioteket i avsnittet E-mötesinbjudningar .

 9. Välj om du vill arkivera e-post från endast medlemmar på webbplatsen som kan skriva i biblioteket eller till arkivet oavsett som skickar e-post i avsnittet E-postsäkerhet .

  Viktigt!: Om du arkiverar e-post från alla avsändare kan alla (även ej autentiserade användare) skriva till biblioteket. Eftersom detta kan innebära en säkerhetsrisk, bör du vara försiktig med att välja det här alternativet.

 10. Klicka på OK om du vill spara dina inställningar.

Obs!: Välja Ja till det här alternativet arkiverar bifogade filer i din mötesinbjudningar till dokumentbiblioteket. Observera att e-hanterare inte är medveten om andra listor som du skickar en viss typ av e-post till. Om du skickar en inbjudan till kalendern och ett dokumentbibliotek mötesförfrågan arkiveras i kalenderlistan och bifogade filer som är associerad med mötesförfrågan arkiveras i dokumentbiblioteket.

Överst på sidan

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för en meddelandelista

 1. Öppna meddelandelistan som du vill aktivera och konfigurera stöd för inkommande e-post för.

 2. Klicka på Inställningaroch klicka sedan på Inställningar för lista.

 3. Klicka på inkommande e-inställningarunder kommunikation.

  Obs!: Länken Inställningar för inkommande e-post är inte tillgängligt om inkommande e-stöd inte har aktiverats i Central Administration.

 4. Välj Ja att aktivera den här listan för att ta emot e-post i avsnittet e-post och Skriv alias som du vill använda för att skicka e-post till den här listan.

 5. Välj om du vill arkivera e-postbilagor i den här listan i avsnittet E-postbilagor .

  Obs!: Om du väljer du Nej, ignoreras e-postbilagor.

 6. Välj om du vill spara den ursprungliga e-posten i den här listan i avsnittet E-postmeddelande .

  Om du väljer Ja, sparas den ursprungliga e-posten som en bifogad fil.

 7. Välj om du vill arkivera mötesinbjudningar som skickas som e-post i den här listan i avsnittet E-mötesinbjudningar .

  Välja Ja för det här alternativet är ett sätt att arkivera din mötesinbjudningar i listan meddelanden. Observera att eftersom e-hanterare inte känna till vilken andra listor när du skickar e-post till kan du skicka en mötesinbjudan till e-postadress i kalendern och till e-postadress i listan meddelanden (välja Ja för inställningen). Så här mötesförfrågan visas i kalendern och listan meddelanden.

 8. Välj om du vill ta emot e-post från endast medlemmar på webbplatsen som kan skriva till listan eller att ta emot e-post oavsett som skickar e-post i avsnittet E-postsäkerhet .

  Viktigt!: Om du arkiverar e-post från alla avsändare kan alla (även ej autentiserade användare) skriva till biblioteket. Eftersom detta kan innebära en säkerhetsrisk, bör du vara försiktig med att välja det här alternativet.

 9. Klicka på OK om du vill spara dina inställningar.

Överst på sidan

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för en kalenderlista

 1. Öppna kalenderlistan som du vill aktivera och konfigurera stöd för inkommande e-post för.

 2. Klicka på Inställningaroch klicka sedan på Inställningar för lista.

 3. Klicka på inkommande e-inställningarunder kommunikation.

  Obs!: Länken Inställningar för inkommande e-post är inte tillgängligt om poststöd för inkommande e-inte finns med i Central Administration.

 4. Välj Ja att aktivera den här listan för att ta emot e-post i avsnittet e-post och Skriv alias som du vill använda för att skicka e-post till den här listan.

 5. Välj om du vill att den här listan för att arkivera e-postbilagor i avsnittet E-postbilagor .

  Obs!: Om du väljer du Nej, ignoreras e-postbilagor.

 6. Välj om du vill arkivera e-post från endast medlemmar på webbplatsen som kan skriva till listan eller ta emot e-post oavsett som skickar e-post i avsnittet E-postsäkerhet .

  Viktigt!: Om du arkiverar e-post från alla avsändare kan alla (även ej autentiserade användare) skriva till biblioteket. Eftersom detta kan innebära en säkerhetsrisk, bör du vara försiktig med att välja det här alternativet.

 7. Klicka på OK om du vill spara dina inställningar.

Överst på sidan

Aktivera och konfigurera e-postinställningar för en diskussionstavla

 1. Öppna diskussionstavlan som du vill aktivera och konfigurera stöd för inkommande e-post för.

 2. Klicka på Inställningaroch klicka sedan på Inställningar för lista.

 3. Klicka på inkommande e-inställningarunder kommunikation.

  Obs!: Länken Inställningar för inkommande e-post är inte tillgängligt om inkommande e-stöd inte har aktiverats i Central Administration.

 4. Välj Ja att aktivera den här listan för att ta emot e-post i avsnittet e-post och Skriv alias som du vill använda för att skicka e-post till den här webbplatsen.

 5. Välj om du vill att den här listan för att arkivera e-postbilagor i avsnittet E-postbilagor .

  Obs!: Om du väljer du Nej, ignoreras e-postbilagor.

 6. Välj om du vill spara det ursprungliga e-postmeddelandet i den här listan i avsnittet E-postmeddelande .

  Om du väljer Ja, sparas det ursprungliga e-postmeddelandet som en bifogad fil.

 7. Välj om du vill spara mötesinbjudningar som skickas som e-post i den här listan i avsnittet E-mötesinbjudningar .

  Välja Ja för det här alternativet är ett sätt att arkivera din mötesinbjudningar diskussionstavlan. Observera att eftersom e-hanterare inte känna till vilken andra listor när du skickar e-post till kan du skicka en mötesinbjudan till e-postadress i kalendern och till e-postadressen till en diskussionstavla (välja Ja till den här inställningen). Så här mötesförfrågan visas i kalendern och diskussionstavlan.

 8. Välj om du vill arkivera e-post från endast medlemmar på webbplatsen som kan skriva till listan eller ta emot e-post oavsett som skickar e-post i avsnittet E-postsäkerhet .

  Viktigt!: Om du arkiverar e-post från alla avsändare kan alla (även ej autentiserade användare) skriva till biblioteket. Eftersom detta kan innebära en säkerhetsrisk, bör du vara försiktig med att välja det här alternativet.

 9. Klicka på OK om du vill spara dina inställningar.

Överst på sidan

Mer information finns i

Skapa en avisering eller prenumerera på en RSS-feed

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×