Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek

Aktivera och konfigurera versionshantering för en lista eller ett bibliotek

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Spåra och hantera information över tiden med versionshantering i SharePoint listor och bibliotek. Visa och återställa tidigare versioner från historiken för objektet.

När aktiverat läggs nyare versioner till ett objekt Historik efter ändringar sparas. Antal versioner lagras och visning av utkast eller delversioner kan ändras för alla listor och bibliotek.

Aktivera och konfigurera versionshantering i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Online

 1. Gå till biblioteket eller listan som du vill aktivera versionshantering för.

 2. Klicka på Inställningar Kugghjulsformad knapp för inställningar och klicka sedan på Biblioteksinställningar eller listinställningar

  Menyn Inställningar med Biblioteksinställningar markerat eller Menyn Inställningar med Listinställningar markerat

 3. Klicka på Versionsinställningar på sidan Inställningar.

  Dialogrutan Biblioteksinställningar med versionshantering markerad.
 4. På sidan Versionsinställningar har du följande tillgängliga inställningar:

  • För ett dokumentbibliotek

   • Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

   • Skapa en version varje gång du redigerar en fil i det här dokumentbiblioteket med hjälp av huvudversioner eller huvudversioner och delversioner.

   • Begränsa antalet versioner och utkast som ska sparas.

   • Ange vilka som kan se utkast.

   • Kräv att dokument markeras innan de kan redigeras.

  • För en lista

   • Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

   • Skapa en version varje gång du redigerar ett objekt i listan.

   • Begränsa antalet versioner och utkast som ska sparas.

   • Ange vilka som kan se utkast i listan.

 5. Klicka på OK.

Visa, återställa eller ta bort en tidigare version i en lista eller ett bibliotek i SharePoint Online

Följ dessa steg om du vill återställa en tidigare version av ett dokument.

 1. Gå till listan eller biblioteket med objektet eller dokumentet som du vill visa historik för.

 2. Klicka på punkterna (...) bredvid det objekt som du vill visa historik för.

 3. Klicka på Versionshistorik.

  Snabbmenyn för dokumentbibliotek med versionshistorik markerad

  Om du inte ser Versionshistorik klickar du på Mer och sedan på Versionshistorik.

 4. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du med musen över datumlänken på en tidigare version och klicka på nedpilen för att visa menyn.

  Knapp för meny för versionshistorik
 5. Du kan göra följande på menyn.

  Versionsmeny
  • Visa det aktuella dokumentet. Då visas en dialogruta där du kan redigera, återställa eller ta bort samt även se aktuell godkännandestatus.

  • Återställ dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du vill göra dokumentet till aktuellt godkänt dokument. Det läggs till som en ny version.

  • Ta bort dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du är säker på att du vill skicka objektet till Papperskorgen.

  • Avvisa den här versionen. Det här visas bara på godkända dokument i stället för Ta bort.

 6. När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet.

Aktivera och konfigurera versionshantering i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2016 eller 2013 lista

 1. Gå till biblioteket eller listan som du vill aktivera versionshantering för.

 2. Klicka på Bibliotek eller Lista i menyfliksområdet.

  Flikarna Bibliotek och Bläddra i menyfliksområdet eller Fliken Lista vald i menyfliksområdet

 3. Klicka på Biblioteksinställningar eller Listinställningar i gruppen Inställningar.

  Knappar för inställningar för SharePoint-bibliotek i menyfliksområdet eller Listinställningar i menyfliksområdet

 4. Klicka på Versionsinställningar på sidan Inställningar.

  Dialogrutan Biblioteksinställningar med versionshantering markerad.
 5. På sidan Versionsinställningar har du följande tillgängliga inställningar:

  • För ett dokumentbibliotek

   Dialogruta med versionshanteringsalternativ
   • Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

   • Skapa en version varje gång du redigerar en fil i det här dokumentbiblioteket, med endast huvudversioner eller med huvud- och delversioner.

   • Begränsa antalet versioner och utkast som ska sparas.

   • Ange vilka som kan se utkast.

   • Kräv att dokument markeras innan de kan redigeras.

  • För en lista

   • Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

   • Skapa en version varje gång du redigerar ett objekt i listan.

   • Begränsa antalet versioner och utkast som ska sparas.

   • Ange vilka som kan se utkast i listan.

 6. Klicka på OK.

Inaktivera versionshantering i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2016 eller 2013

Gör på samma sätt som när du aktiverar men klicka på Ingen versionshantering på sidan Versionsinställningar. Du kan också markera Nej för Kräv godkännande av innehåll.

Visa, återställa eller ta bort en tidigare version

Följ dessa steg om du vill återställa en tidigare version av ett dokument.

 1. Gå till listan eller biblioteket med objektet eller dokumentet som du vill visa historik för.

 2. I menyfliksområdet klickar du på Filer eller på Objekt. Om det inte finns något menyfliksområde klickar du på punkterna (…) bredvid det objekt som du vill visa historik för.

 3. Klicka på Versionshistorik.

  Fliken Arkiv med Versionshistorik markerat

  Om du inte ser Versionshistorik klickar du på punkterna (…) i den dialogrutan och klickar sedan på Versionshistorik.

 4. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du med musen över datumlänken på en tidigare version och klicka på nedpilen för att visa menyn.

  Knapp för meny för versionshistorik
 5. Du kan göra följande på menyn.

  Versionsmeny
  • Visa det aktuella dokumentet. Då visas en dialogruta där du kan redigera, återställa eller ta bort samt även se aktuell godkännandestatus.

  • Återställ dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du vill göra dokumentet till aktuellt godkänt dokument. Det läggs till som en ny version.

  • Ta bort dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du är säker på att du vill skicka objektet till Papperskorgen.

  • Avvisa den här versionen. Det här visas bara på godkända dokument i stället för Ta bort.

 6. När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet.

Aktivera och konfigurera versionshantering i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2010

Gör följande för att aktivera och konfigurera versionshantering i en lista eller ett bibliotek.

 1. Navigera till listan eller biblioteket som du planerar att arbeta i. Om namnet inte visas i snabbstartsfönstret klickar du på Allt webbplatsinnehåll och väljer sedan namnet på listan eller biblioteket.

 2. I menyfliksområdet, i gruppen Listverktyg eller Biblioteksverktyg klickar du på fliken Lista eller Bibliotek.

 3. Klicka på Listinställningar eller Biblioteksinställningar.

  Knappen Listinställningar i ett SharePoint-menyfliksområde eller Knappen Inställningar för bibliotek i menyfliksområdet i SharePoint Foundation-bibliotek

  Sidan Lista eller Biblioteksinställningar.

 4. Under Allmänna inställningar klickar du på Versionsinställningar.

  Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar

  Dialogrutan Versionsinställningar öppnas.

  Ange huvudversioner och delversioner, kräv godkännande, ange vem som kan se objekt och kräv utcheckning.
 5. Gör något av följande:

  För dokumentbibliotek, i avsnittet Objektversionshistorik, under avsnittet Skapa en version varje gång du redigerar en fil i det här dokumentbiblioteket? väljer du endast huvudversioner endast huvud- och delversioner.

  För listor, i avsnittet Objektversionshistorik, under avsnittet Skapa en version varje gång du redigerar ett objekt i den här listan? klickar du på Ja.

 6. Valfritt: Välj hur många versioner som ska behållas i listan.

 7. Valfritt: För listor väljer du hur många godkända versioner du vill behålla utkast för. Det här alternativet är tillgängligt om du har valt Ja i avsnittet Godkännande av innehåll.

  För bibliotek anger du ett nummer under Behåll utkast för följande antal huvudversioner.

 8. Valfritt: Bestäm vilka användare som kan se utkast av objekt. I en lista är det här alternativet bara tillgängligt när Kräver godkännande av innehåll för skickade objekt är inställt på Ja i avsnittet Godkännande av innehåll

  Välj något av följande alternativ.

  • Alla användare som kan läsa objekt. Det här alternativet ger åtkomst till alla som har behörigheten Läsa på webbplatsen.

  • Endast användare som kan redigera objekt. Det här alternativet begränsar visningen av utkast till dem som har behörighet att redigera.

  • Endast användare som kan godkänna objekt (och författaren av objektet). Det här alternativet begränsar visningen till den ursprungliga författaren samt till dem som har behörighet att godkänna objekt i listan.

 9. Klicka på OK för att stänga dialogrutan och gå tillbaka till sidan Inställningar.

Överst på sidan

Inaktivera versionshantering i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2010

Följ samma steg för att aktivera versionshantering men gör något av följande:

För dokumentbibliotek: i avsnittet Objektversionshistorik, under Skapa en version varje gång du redigerar en fil i det här dokumentbiblioteket? väljer du Ingen versionshantering.

För listor, i avsnittet Objektversionshistorik, under avsnittet Skapa en version varje gång du redigerar ett objekt i den här listan? klickar du på Nej.

Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa, återställa eller ta bort versioner i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2010

 1. Gå till listan eller biblioteket med objektet eller dokumentet som du vill visa historik för.

 2. Klicka på nedpilen bredvid dokumentet eller objektet som du vill visa versionshistorik för. Klicka sedan på Versionshistorik.

  Listruta från dokument med Versionshistorik markerat
 3. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du med musen över datumlänken på en tidigare version och klicka på nedpilen för att visa menyn.

  Versionshanteringsmeny med Visa markerat
 4. Du kan göra följande på menyn.

  • Visa det aktuella dokumentet. Då visas en dialogruta där du kan redigera, återställa eller ta bort samt även se aktuell godkännandestatus.

   Dialogruta för versionshistorik i SharePoint 2010

   I dialogrutan Visa kan du redigera men det är oftast inaktiverat. Om du vill redigera väljer du Redigera egenskaper via den nedrullningsbara menyn på filen eller objektet.

  • Återställ dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du vill göra dokumentet till aktuellt godkänt dokument. Det läggs till som en ny version.

   Listrutan Version med Återställ markerat
  • Ta bort dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du är säker på att du vill skicka objektet till Papperskorgen.

   Versionshistorik med Ta bort markerat för en version
  • Avpublicera den här versionen visas när du använder godkännande och publicering för dokumentet eller objektet.

   Listrutan Versionshantering med Avpublicera markerat
 5. När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet om versionsdialogrutan inte redan har stängts.

Aktivera versionshantering för ett objekt i SharePoint 2007

 1. Om listan eller biblioteket inte har öppnats klickar du på namnet i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du först på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på namnet på listan eller biblioteket.

  1. Klicka på Inställningar menyn inställningar och klicka sedan på Listinställningar eller Biblioteksinställningar.

   Välj alternativet Inställningar för dokumentbibliotek från inställningsmenyn
 2. Under Allmänna inställningar klickar du på Versionsinställningar.

 3. Gör något av följande:

  Versionsinställningar för aktivering av versionshantering, godkännande och krav på incheckning
  • Om du vill ange att versioner spåras för listobjekt klickar du på Skapa en version varje gång du redigerar ett objekt i en lista i den avsnittet Objektversionshistorik.

  • Om du vill ange att bara en typ av version spåras för filer klickar du på Skapa huvudversioner i avsnittet Dokumentversionshistorik.

  • Om du vill ange att både huvud- och delversioner spåras för filer klickar du på Skapa huvudversioner och delversioner (utkast) i avsnitt Dokumentversionshistorik.

 4. Du kan ange hur många versioner av objekt eller filer du vill behålla. Gör något av följande i avsnittet Objektversionshistorik eller Dokumentversionshistorik:

  • För att ange hur många versioner av listobjekt som lagras markerar du kryssrutan Behåll följande antal versioner och skriver sedan antalet versioner som du vill behålla.

  • För att ange hur många huvudversioner dokumentfiler som lagras markerar du kryssrutan Behåll följande antal huvudversioner kryssrutan och skriver sedan antalet huvudversioner som du vill behålla.

  • För att ange hur många delversioner av dokument som ska behållas markerar du kryssrutan Behåll utkast för följande antal huvudversioner kryssrutan och skriver sedan ett antal huvudversioner som du vill behålla utkast (delversioner) för.

 5. Klicka på OK.

Inaktivera versionshantering för ett objekt i SharePoint 2007

Följ anvisningarna för aktivering av versionshantering men i dialogrutan Versionsinställningar klickar du på Ingen versionshantering.

Versionshantering och godkännande inaktiverat

Visa, återställa eller ta bort versioner i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

 1. Gå till listan eller biblioteket med objektet eller dokumentet som du vill visa historik för.

 2. Klicka på nedpilen bredvid dokumentet eller objektet som du vill visa versionshistorik för. Klicka sedan på Versionshistorik.

  Listruta från dokument med Versionshistorik markerat
 3. I dialogrutan Versionshistorik hovrar du med musen över datumlänken på en tidigare version och klicka på nedpilen för att visa menyn.

  Versionshanteringsmeny med Visa markerat
 4. Du kan göra följande på menyn.

  • Visa det aktuella dokumentet. Då visas en dialogruta där du kan redigera, återställa eller ta bort samt även se aktuell godkännandestatus.

   Dialogruta för versionsvisning

   I dialogrutan Visa kan du ta bort eller återställa objektet eller gå tillbaka till tidigare versioner.

  • Återställ dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du vill göra dokumentet till aktuellt godkänt dokument. Det läggs till som en ny version.

   Listrutan Versionshantering för fil med Återställ markerat
  • Ta bort dokumentet. Det här alternativet visar en dialogruta som frågar om du är säker på att du vill skicka objektet till Papperskorgen.

   Listrutan Versionshantering för en fil med alternativet Ta bort markerat
  • Avpublicera den här versionen visas när du använder godkännande och publicering för dokumentet eller objektet.

   Listruta för publicerad fil med Avpublicera den här versionen markerat
 5. När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet om versionsdialogrutan inte redan har stängts.

Andra inställningar som påverkar versionshantering

Du kan konfigurera andra inställningar som påverkar versionshantering. Du kan kräva innehåll godkännas i listor eller bibliotek. Du kan kräva att filer måste checkas i bibliotek.

Mer information om bland annat dessa inställningar finns i Hur fungerar versionshantering i en lista eller ett bibliotek?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×