Aktivera och konfigurera unika dokument-ID

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dokument-ID kan hjälpa med hantering av dokument eller en post. Aktivera dokument-ID-tjänst för på en webbplats för att lägga till ett dokument-ID i varje fil på webbplatsen.

Artikelinnehåll

Översikt

Flytta filer med en dokument-ID

Aktivera och konfigurera dokument-ID

Aktivera funktionen Dokument-ID för en webbplatssamling

Aktivera och konfigurera användning av dokument-ID i en webbplatssamling

Översikt

Dokument-ID för att hantera dina dokument genom att tillhandahålla ett enkelt sätt att spåra objekt oberoende av deras placering. Till exempel om ett juridiskt avtal får flyttas från ett dokumentbibliotek på en plats i ett dokumentbibliotek på en annan webbplats, ska kontraktet vara lättare att hitta baserat på dess dokument-ID. Dokument-ID tilldelas automatiskt till överförda dokument och detta ID följer objekt i hela projektets hela livscykel. Dokument-ID kan även tilldelas till dokumentgrupper.

Spåra objekt med dokument-ID

När dokument-ID-tjänst aktiveras först, tilldelas nya dokument i webbplatssamlingen automatiskt nya ID: N. Ett tidsinställt jobb är schemalagd att tilldela ID: N till dokument som redan finns i webbplatssamlingen.

Dessutom när tjänsten är aktiverad läggs en ny kolumn automatiskt till dokumentet och dokumentgrupp innehållstyper. Dokument-ID-kolumn visar det ID som tilldelats ett objekt.

Innan du använder funktionen dokument-ID i systemet för hantering av webbinnehåll, måste du först aktivera den för varje webbplatssamling dina dokument finns i.

Flytta filer med en dokument-ID

I SharePoint Online flyttas dokument-ID normalt med filen. Men när målwebbplatsen saknar dokument-ID-tjänst aktiverat har dokumentet inte längre en dokument-ID.

För SharePoint Server är det enda sättet att behålla en dokument-ID på webbplatserna att använda sidan webbplatsinnehåll och struktur administrativa i Webbplatsinställningar medan du flyttar dokument.

Mer information om webbplatsinnehåll och struktur finns i arbeta med webbplatsinnehåll och struktur.

Kopiera filer med en dokument-ID

När en kopia av en fil skapas ett nytt dokument-ID för kopian. Till exempel är en fil som hämtats från en webbplats och överföras till en annan en kopia. Men när målwebbplatsen saknar dokument-ID-tjänst aktiverat har kopian inte ett dokument-ID.

Aktivera och konfigurera dokument-ID

Om du vill använda först dokument-ID för att spåra dokument och arkivhandlingar måste följande två steg:

Aktivera funktionen Dokument-ID för en webbplatssamling

Obs!: Aktivera funktionen dokument-ID som du måste vara en administratör för webbplatssamlingen.

 1. Gå till webbplatssamlingen på den högsta nivån.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling.

 4. Klicka på Aktivera bredvid Dokument-ID-tjänst. Ikonen för Aktiv visas bredvid objektet och funktionen är aktiverad för den aktuella webbplatssamlingen.

Aktivera och konfigurera användning av dokument-ID i en webbplatssamling

När du aktiverar funktionen dokument-ID för en viss webbplatssamling läggs ska alla dokument i webbplatssamlingen tilldelas automatiskt en dokument-ID. Kom ihåg att de, beroende på hur många dokument som finns i din webbplatssamling kan ta ett tag.

Obs!: Aktivera och konfigurera funktionen dokument-ID som du måste vara administratör för en webbplatssamling i ordning.

 1. Gå till webbplatssamlingen på den högsta nivån.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Inställningar för dokument-ID under Administration av webbplatssamling.

 4. Kontrollera att Tilldela dokument-ID, markerar du kryssrutan är markerat på inställningssidan för dokument-ID i avsnittet Tilldela dokument-ID.

Obs!: Ett meddelande visas när du har aktiverat tilldelar dokument-ID för först i en webbplatssamling: konfiguration av funktionen dokument-ID är schemalagd att utföras av en automatiserad process. Detta innebär att ett tidsinställt jobb är ansvarig för att slutföra tilldelar dokument-ID för alla dokument i webbplatssamlingen. Den tid det tar för den här processen beror på hur många dokument i webbplatssamlingen.

 1. Om du vill ange en anpassad sträng av tecken eller siffror som automatiskt läggs till i början av varje dokument-ID anger du strängen under Inled ID:n med…

 2. Markera kryssrutan Återställ alla dokument-ID:n… om du automatiskt vill lägga till prefixet till alla befintliga dokument-ID:n på webbplatssamlingen.

 3. Välj den plats som ska användas som Sökomfång för sökning efter ID i avsnitten Sökomfång för dokument-ID uppslag.

 4. Klicka på OK.

  Obs!: Som nämns ovan, när dokument-ID-tjänst är aktiverat för en viss webbplatssamling, läggs en kolumn till i dokumentet och dokumentgrupp innehållstyper som webbplatssamlingsnivå. Dokument-ID-kolumn för att visa det ID som tilldelats ett objekt.

överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×