Aktivera och inaktivera meddelandeaviseringar

Aktivera och inaktivera meddelandeaviseringar

En skrivbordsavisering är ett meddelande som visas på skrivbordet när du får ett nytt e-postmeddelande, en mötesförfrågan eller en uppgiftsförfrågan. Som standard är skrivbordsaviseringar aktiverade.

Informationen som visas i en skrivbordsavisering varierar beroende på objektet du får i Inkorgen.

 • E-postmeddelande   
  Visar namnet på avsändaren, ämnet och de två första raderna i meddelandet. En skrivbordsavisering visar inte innehållet i ett krypterat eller digitalt signerat meddelande. Du måste öppna meddelandet om du vill visa det.

 • Mötesförfrågan   
  Visar avsändare, ämne, datum, tid och plats för mötet.

 • Uppgiftsförfrågan   
  Visar avsändare, ämne och startdatum för den tilldelade uppgiften.

  Skrivbordsavisering i Outlook

Titta på en 1:54 minuter lång video om popup-aviseringar (meddelanden)

Aktivera och avaktivera aviseringar

Tips: Om du vill hålla en skrivbordsavisering synlig så att du får mer tid till att läsa den placerar du muspekaren över aviseringen innan den tonar bort ur bild.

 1. Välj Arkiv > Alternativ > E-post.

 2. Under Mottagna meddelanden markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa en skrivbordsavisering och väljer sedan OK.

  Obs!: Om du vill hindra eller aktivera andra aviseringsfunktioner, till exempel ljud, ändra muspekare eller visa en kuvertikon i aktivitetsfältet, markerar eller avmarkerar du respektive kryssrutor för de funktionerna.

När skrivbordsaviseringar inte visas

Skrivbordsaviseringar visas inte vid den första synkroniseringen av ett e-postkonto eller när du begär manuell Skicka/ta emot.

Om du använder meddelanderegler och ett nytt meddelande flyttas ut ur Inkorgen för standardkontot kanske du inte får en skrivbordsavisering.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om flera objekt kommer till Inkorgen på samma gång får du inte nödvändigtvis en skrivbordsavisering för varje objekt. Om du får ett stort antal objekt inom en viss tidsperiod visar Microsoft Outlook en enda skrivbordsavisering för att indikera att du fått flera nya objekt. På så sätt slipper du få en massa aviseringar på skrivbordet som kan störa ditt arbete och tillfälligt skymma en del av skrivbordet.

Du kan använda skrivbordsaviseringar för att bearbeta dina inkommande objekt utan att öppna Inkorgen. När en skrivbordsavisering visas kan du utföra flera åtgärder som normalt kräver att du öppnar objektet. Du kan till exempel flagga ett meddelande, ta bort ett meddelande eller markera det som läst, utan att öppna Inkorgen.

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto eller ett POP3-e-postkonto visas en skrivbordsavisering bara när ett nytt objekt tas emot i din standardinkorg. Om du vill visa en skrivbordsavisering när ett objekt tas emot i någon annan mapp, eller när du får objekt som uppfyller specifika villkor, måste du skapa en regel. Om du vill få en avisering när du får ett nytt objekt i ett IMAP-e-postkonto måste du också skapa en regel.

Tips: Om du vill hålla en skrivbordsavisering synlig så att du får mer tid till att läsa den placerar du muspekaren på aviseringen innan den tonar bort ur bild.

Inaktivera aviseringar

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar och klicka sedan på Avancerade e-postalternativ.

 3. Under När nya objekt anländer i Inkorgen avmarkerar du kryssrutan Visa en skrivbordsavisering om ny e-post (endast standardinkorgen).

  Obs!: Om du vill hindra andra aviseringsfunktioner, till exempel uppspelning av ljud, ändra muspekaren eller visa en kuvertikon i meddelandefältet avmarkerar du kryssrutan Spela upp ett ljud, Ändra muspekaren eller Visa en kuvertikon i meddelandefältet.

Inaktivera aviseringar från en skrivbordsavisering

 1. När en skrivbordsavisering visas klickar du på nedåtpilen på aviseringen.

 2. På menyn Skrivbordsavisering klickar du på Inaktivera skrivbordsavisering för ny e-post.

  Skrivbordsavisering

  1. Klicka för att öppna menyn Skrivbordsavisering.

  2. Klicka för att inaktivera skrivbordsaviseringar.

Observera att du även kan göra andra saker på menyn Skrivbordsaviseringar, till exempel öppna, flagga eller ta bort det nya meddelandet, markera meddelandet som läst eller öppna dialogrutan Inställningar för skrivbordsavisering där du kan ange hur länge skrivbordsaviseringen ska visas på skärmen och hur transparent den ska vara. Se nästa avsnitt för mer information.

Aktivera aviseringar

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar och klicka sedan på Avancerade e-postalternativ.

 3. Under När nya objekt anländer i Inkorgen markerar du kryssrutan Visa en skrivbordsavisering om ny e-post (endast standardinkorgen).

Ändra utseendet på skrivbordsaviseringar

Du kan anpassa utseendet på dina skrivbordsaviseringar. Du kan låta dem synas så kort tid som 3 sekunder eller upp till 30 sekunder. Du kan också justera genomskinligheten för att de ska synas mer eller för att de inte ska hindra dig från att se dokument och andra objekt på skrivbordet. Slutligen kan du ändra var dina skrivbordsaviseringar visas genom att dra en av dem till önskad plats på skrivbordet.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar och klicka sedan på Avancerade e-postalternativ.

 3. Klicka på Inställningar för skrivbordsavisering.

 4. Under Varaktighet drar du skjutreglaget till det antal sekunder som du vill att nya skrivbordsaviseringar ska visas på skrivbordet.

  Obs!: Även om skrivbordsaviseringar så småningom tonar bort finns meddelandeikonen för ny e-post kvar i statusfältet i Outlook tills du öppnar det nya objektet eller objekten i din standardinkorg.

 5. Under Transparens drar du reglaget till det värde på transparensen som du vill använda.

 6. Kontrollera dina inställningar genom att klicka på Förhandsgranskning.

  Obs!: De här inställningarna gäller även för den skrivbordsavisering som kan anges som en regelåtgärd.

Flytta skrivbordsaviseringen till en annan plats på skärmen

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar och klicka sedan på Avancerade e-postalternativ.

 3. Klicka på Inställningar för skrivbordsavisering.

 4. I dialogrutan Inställningar för skrivbordsavisering klickar du på Förhandsgranskning så visas ett exempel på skrivbordsavisering på skrivbordet.

 5. Dra skrivbordsaviseringen till önskad plats.

Tips: Du kan flytta skrivbordsaviseringen till en annan skärm om skrivbordet spänner över flera bildskärmar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×