Aktivera Microsoft 365 användningsanalyser

Microsoft 365 användningsanalyser är också tillgängliga för Office 365 USA Government Community.

Steg för att aktivera Microsoft 365 användningsanalyser

För att komma igång med Microsoft 365 användningsanalyser måste du först göra informationen tillgänglig i Office 365-administratörscentret och sedan instansiera innehållspaketet i Power BI.

Hämta Power BI

Om du inte redan har Power BI kan du registrera dig och få den kostnadsfria Power BI-tjänsten. Välj Kom igång utan kostnad för att hämta den kostnadsfria versionen.

Välj Kom igång utan kostnad för att hämta Power BI

Du kan också öppna Produkter och köpa en version av Power BI.

Aktivera innehållspaketet

För att aktivera innehållspaketet behöver du vara antingen global administratör, rapportläsare, Exchange-administratör, Skype för företag-administratör eller SharePoint-administratör.

Mer information finns i artikeln om administratörsroller i Office 365.

 1. Logga in med dina administratörsuppgifter och öppna administrationscentret.

 2. Öppna vänster navigeringsfält i administrationscentret och navigera till Rapporter > Användning.

 3. På sidan Användning letar du upp kortet Microsoft 365 användningsanalyser och väljer Kom igång.

 4. En panel för rapporter öppnas. Ställ in Gör data för Microsoft 365 användningsanalyser tillgängliga för Power BI till > Spara.

  Det här initierar datainsamlingsprocessen och tar mellan 2 och 48 timmar att slutföra beroende på storleken på din klientorganisation. Knappen Gå till Power BI aktiveras (ej längre gråmarkerad) när datainsamlingen är klar.

Instansiera innehållspaketet

För att instansiera innehållspaketet behöver du vara antingen global administratör, rapportläsare, Exchange-administratör, Skype för företag-administratör eller SharePoint-administratör.

 1. Kopiera klientorganisations-ID:t och välj Gå till Power BI.

 2. Logga in när du har öppnat Power BI. Välj Hämta Data. Under Fler sätt att skapa ditt eget innehåll väljer du sedan Innehåll servicepaket.

  Välj Hämta i Tjänster under Innehållspaketsbibliotek.
 3. I fliken Program skriver du Microsoft 365 i sökrutan och väljer sedan Microsoft 365 användningsanalyser > Skaffa nu.

 4. På skärmen Anslut till Microsoft 365 användningsanalyser skriver du in det klientorganisations-ID du kopierade i steg (1) > Nästa.

 5. På nästa skärm väljer du oAuth2 som autentiseringsmetod och sedan Logga in. Om du väljer någon annan autentiseringsmetod bryts anslutningen till innehållspaketet.

  Välj oAuth2 som autentiseringsmetod
 6. När du har instansierat innehållspaketet blir instrumentpanelen för Microsoft 365 användningsanalyser tillgänglig i Power BI på webben. Första inläsningen av instrumentpanelen tar 2 till 30 minuter.

  Sammanställningar på klientorganisationsnivån blir tillgängliga i alla rapporter. Information på användarnivå blir bara tillgänglig efter den 1:a eller 15:e dagen varje kalendermånad efter att du har gått med. Det här påverkar följande rapporter – som visar paneler utan data – fram till den tidpunkten:

  Se Navigering och användning av rapporter i Microsoft 365 användningsanalyser för tips om hur du visar och använder dessa rapporter.

  • Exchange – Användaraktivitet

  • Skype för företag – Användaraktivitet

  • Teams – Användaraktivitet

  • Yammer – Användaraktivitet

  • OneDrive – Användaraktivitet

  • SharePoint – Användaraktivitet

  • Införande efter avdelning

  • Införande efter produkt

  • Införande efter region

  • Yammeranvändning

Gör insamlade data anonyma

Du måste vara global administratör för att kunna anonymisera data som samlas in för alla rapporter. Det här innebär att identifierbar information som användare, grupp och platsnamn i rapporter och innehållspaket döljs.

 1. Öppna vänster navigeringsfält i administrationscentret och välj Inställningar > Tjänster och tillägg.

 2. På sidan Tjänster och tillägg väljer du Rapporter. Aktivera reglaget intill Visa anonyma identifierare istället för namn i alla rapporter. Den här inställningen tillämpas både på användningsrapporterna och innehållspaketet.

  Ställ in reglaget till på om du vill ha anonyma rapporter
 3. Välj Save.

Relaterade ämnen

Microsoft 365 användningsanalyser
Aktiva användare i Office 365 användningsrapporter
Navigering och användning av användningsanalysrapporter i Microsoft 365
Anpassa användningsanalysrapporter i Microsoft 365
Felsök Microsoft 365 användningsanalyser
Datamodell för Microsoft 365 användningsanalyser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×