Aktivera innehållspaketet för införande av Power BI för Office 365

Obs!: Den här är allmänt tillgänglig förhandsdokumentation och kan komma att ändras i kommande versioner.

Nu är innehållspaketet för införande tillgängligt för Office 365-communityn för amerikanska myndigheter.

Så här aktiverar du Power BI-rapporter för innehållspaketet Office 365 Adoption

När du vill börja använda innehållspaketet för införande behöver du först hämta Power BI och sedan skapa en instans av innehållspaketet i Office 365-administrationscentret.

Hämta Power BI

Om du inte redan har Power BI kan du registrera dig och få den kostnadsfria Power BI-tjänsten. Välj Kom igång utan kostnad för att hämta den kostnadsfria versionen.

Välj Kom igång utan kostnad för att hämta Power BI

Du kan också öppna Produkter och köpa en version av Power BI.

Aktivera innehållspaketet

För att skapa en instans av innehållspaketet behöver du vara antingen global administratör, Exchange-administratör, Skype för företag-administratör eller SharePoint-administratör.

Mer information finns i artikeln om administratörsroller i Office 365.

 1. Logga in med dina administratörsuppgifter och öppna administrationscentret.

 2. Öppna vänster navigeringsfält i administrationscentret och navigera till Rapporter > Användning.

 3. På sidan Användning letar du upp kortet Office 365 Adoption och väljer Kom igång.

  Välj Kom igång på Office 365 Adoption-kortet
 4. En rapportpanel öppnas. Ställ in Gör data tillgängliga för innehållspaketet Office 365 Adoption för Power BI till och Spara.

  Nu påbörjas datainsamlingen. [Den tar vanligtvis mellan 2 och 48 timmar beroende på klientens storlek]

  När insamlingen av data har slutförts aktiveras knappen Gå till Power BI (den är inte längre nedtonad). Kortet omfattar nu ett klient-ID.

 5. Kopiera klient-ID:t och välj Gå till Power BI.

  Välj Gå till Power BI på Office 365 Adoption-kortet
 6. Logga in när du har öppnat Power BI. Välj Hämta data. Navigera till Innehållspaketsbibliotek, välj Tjänster > Hämta.

  Välj Hämta i Tjänster under Innehållspaketsbibliotek.
 7. Skriv Office 365 i sökrutan på fliken Appar. Välj Office 365 Adoption Preview > Ladda ned nu.

 8. På skärmen Anslut till Office 365 Adoption skriver du in det klient-ID du kopierade i steg (5) och klickar på Nästa.

 9. På nästa skärm väljer du oAuth2 som autentiseringsmetod och sedan Logga in. Om du väljer någon annan autentiseringsmetod bryts anslutningen till innehållspaketet.

  Välj oAuth2 som autentiseringsmetod
 10. När du har skapat en instans av innehållspaketet blir Office 365 Adoption-instrumentpanelen tillgänglig i Power BI på webben. Den inledande inläsningen av instrumentpanelen tar mellan 2 och 30 minuter

  Du hittar tips om hur du visar och använder rapporterna i jobba med rapporterna innehållspaketet för införande.

Gör insamlade data anonyma

Du måste vara global administratör för att kunna anonymisera data som samlas in för alla rapporter. Det här innebär att identifierbar information som användare, grupp och platsnamn i rapporter och innehållspaket döljs.

 1. Öppna vänster navigeringsfält i administrationscentret och välj Inställningar > Tjänster och tillägg.

 2. På sidan Tjänster och tillägg väljer du Rapporter. Aktivera reglaget intill Visa anonyma identifierare istället för namn i alla rapporter. Den här inställningen tillämpas både på användningsrapporterna och innehållspaketet.

  Ställ in reglaget till på om du vill ha anonyma rapporter
 3. Välj Save.

Närliggande avsnitt

Innehållspaketet Office 365 Adoption
Aktiv användare i Office 365 användarrapporter
Arbeta med rapporterna i innehållspaketet för införande av Office 365
Anpassa innehållspaketet för införande av Office 365
Felsöka innehållspaket för införande av Office 365
Datamodell för innehållspaket för införande av Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×