Aktivera hanterad navigering för en webbplats i SharePoint

Aktivera hanterad navigering för en webbplats i SharePoint

I SharePoint kan du välja mellan två navigerings metoder: strukturell navigering eller hanterad navigering när du har aktiverat funktionen publicering på din klassiska SharePoint-upplevelse. Strukturell navigering är baserad på webbplatsens struktur. Hanterad navigering är baserad på termuppsättningar.

Med hanterad navigering kan du definiera och underhålla webbplatsnavigeringen med hjälp av termuppsättningar. Med hanterad navigeringen är det inte innehållets plats som avgör var i navigeringen innehållet visas, utan hur du taggar innehållet med termer från en termuppsättning. Hanterad navigering ger användarvänliga webbadresser. Med hanterad navigering kan du även skapa egna URL: er. Information om hur du använder och anpassar strukturell navigering finns i Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats.

Meddelanden: 

 • Navigationsrutedesigner stöds inte med hanterad navigering.

 • Om du har använt mallen Webbplatssamling i publiceringsportalen till att skapa webbplatssamlingen behöver du inte utföra den här proceduren. Som standard är hanterad navigering aktiverad för webbplatser i publiceringsportalen.

Innan du börjar

Gör följande innan du aktiverar hanterad navigering:

Aktivera hanterad navigering för en webbplats

 1. Välj webbplats inställningari Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. Inställningar .

 2. Välj Navigering i avsnittet Utseende på sidan Webbplatsinställningar.

  Inställningar för utseende och känsla med navigering valt
 3. I avsnittet Global navigering på sidan Navigeringsinställningar väljer du Hanterad navigering: navigeringsobjekten visas med hjälp av en termuppsättning med hanterade metadata.

  Globala navigerings inställningar med hanterad navigering markerat
 4. I avsnittet Aktuell navigering väljer du Hanterad navigering: navigeringsobjekten visas med hjälp av en termuppsättning med hanterade metadata.

  Aktuellt navigerings avsnitt med hanterad navigering markerat
 5. I avsnittet Hanterad navigering: termuppsättning väljer du den termuppsättning du vill använda för att ange webbplatsens navigering.

  Välja en term uppsättning
 6. Välj OK.

  Visa alternativet Dölj menyfliksområdet med OK markerat

Om hanterad navigering

Med hanterad navigering kan du definiera och underhålla webbplatsnavigeringen med hjälp av termuppsättningar. Med hanterad navigeringen är det inte innehållets plats som avgör var i navigeringen innehållet visas, utan hur du taggar innehållet med termer från en termuppsättning. Om du ville lägga till en ny sida under ”om företaget” i tidigare versioner av SharePoint behövde du lägga till sidan under grenen ”Om företaget” i innehållet. Med hanterad navigering kan du lägga till en sida under den gren du tycker passar bäst. Genom att tagga sidan med en term och använda sökningswebbdelar visas den på rätt plats i navigeringen. Mer information om hur du skapar term uppsättningar finns i skapa och hantera termer i en term uppsättning.

Hanterad navigering ger användarvänliga webbadresser. I tidigare versioner av SharePoint innehöll URL-adressen till en sida en referens till sidbiblioteket och eventuella mappar i biblioteket, till exempel: http://www.contoso.com/pages/products/cameras/camera-accessories.aspx. Med hanterad navigering baseras URL-adresser på termerna i termuppsättningen som styr webbplatsnavigeringen, till exempel: http://www.contoso.com/cameras/camera-accessories.

I ett scenario för publicering på flera webbplatser (endast tillgängligt på SharePoint Server 2016 eller SharePoint Online) är det ganska vanligt för publicerings webbplatsen att använda hanterad navigering. I följande exempel visas hur den läsvänliga URL-adressen för en sida skapas från termerna i termuppsättningen för den hanterade navigeringen.

Hanterad navigering och webbadress

Obs!: En termuppsättning som skapats i SharePoint-administrationscentret kan bara användas för hanterad navigering på en av klientorganisationens webbplatser. En termuppsättning som skapats i en webbplatssamling kan bara användas för hanterad navigering på en webbplats i den aktuella webbplatssamlingen. Information om hur du planerar en term uppsättning finns i Planera navigerings term uppsättningar i SharePoint.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders