Aktivera ett eller flera lager

Om en form inte redan är kopplad till ett lager kopplas formen automatiskt till det aktiva lagret när du släpper den på sidan.

Om du till exempel ska lägga till former för elektriska ledningar i en kontorslayout kan du aktivera det elektriska lagret. Alla former som du lägger till på sidan därefter kopplas till det elektriska lagret. När du vill börja lägga till fönster kan du ange vägglagret som aktivt lager.

Om du behöver kunna tilldela en form till flera lager kan du göra flera lager aktiva samtidigt. Former som då läggs in på sidan tilldelas automatiskt till alla de aktiva lagren.

Aktivera ett eller flera lager:

  1. Välj LageregenskaperVisa-menyn.

  2. Markera kryssrutan i kolumnen Aktiv för de lager som du vill aktivera.

    Lagret är aktivt för den aktuella sidan. När du drar en form som saknar fördefinierad lagertillhörighet till sidan, tilldelas den automatiskt till det aktiva lagret. Genom att göra ett lager aktivt kan du snabbt tilldela formerna samtidigt som du lägger till dem på sidan.

Obs!: Du kan inte aktivera ett lager som är låst för redigering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×