Aktivera eller inaktivera tabellrubriker i Excel

När du skapar en Excel-tabell läggs en rubrikrad till automatiskt som första rad i tabellen. Du kan välja att aktivera eller inaktivera det här alternativet.

Exempel på data som är formaterade som en Excel-tabell

När du skapar en tabell har du möjlighet att använda din egen första datarad som rubrikrad genom att markera alternativet Tabellen innehåller rubriker:

Exempel på hur du använder alternativet Formatera som tabell på fliken Start för att välja ett dataområde automatiskt

Om du inte väljer att använda egna rubriker läggs standardrubriknamn till i Excel, t.ex. Kolumn1, Kolumn2 och så vidare. Du kan ändra dem när som helst. Observera att om du har en rubrikrad för dina data, men väljer att inte använda den, kommer Excel att behandla raden som data. I exemplet nedan måste du ta bort rad 2 och byta namn på standardrubrikerna, annars kommer Excel att behandla raden som data.

Excel-tabell med rubrikdata, men alternativet Min tabell har rubriker har inte valts. Därför har Excel lagt till rubriker av standardtyp, t.ex. Kolumn1, Kolumn2 etc.

Visa eller dölja rubrikraden

 1. Klicka någonstans i tabellen.

 2. Gå till Tabellverktyg > Design i menyfliksområdet.

  På en Mac-dator går du till fliken Tabell i menyfliksområdet.

 3. Visa eller dölj tabellrubriker genom att markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ.

  Bild av alternativet Tabellverktyg i menyfliksområdet när en tabellcell är markerad

 4. Om du byter namn på rubrikraden och sedan inaktiverar den kommer de ursprungliga värdena som du matar in att behållas när du aktiverar rubrikraden igen.

Meddelanden: 

 • Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

 • Tabellrubriksrader ska inte förväxlas med kolumnrubriker i kalkylbladet eller rubriker på utskrivna sidor. Du kan läsa mer i Skriva ut rader med kolumnrubriker överst på varje sida.

 • Om du inaktiverar rubrikraden inaktiveras även Autofilter och eventuella filter som används.

 • Om du lägger till en ny kolumn när tabellrubriker inte visas går det inte att fastställa namnet på den nya tabellrubriken genom en fyllningsserie som bygger på värdet i tabellrubriken direkt till vänster om den nya kolumnen. Det här fungerar bara när tabellrubriker visas. Istället skapas en standardtabellrubrik som du kan ändra när du visar tabellrubriker.

 • Även om det är möjligt att referera till tabellrubriker som är inaktiverade i formler, så kan inte du referera till dem bara genom att markera dem. Tabellreferenser till en dold tabellrubrik returnerar nollvärden (0), men de förblir oförändrade och returnerar inte tabellrubrikvärden förrän tabellrubriken visas igen. Alla andra kalkylbladsreferenser (t.ex referenser i A1- eller RC-format) till tabellrubriken justeras när tabellrubriken inaktiveras. Detta kan leda till oväntade resultat från formelberäkningar.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt av Excel-tabeller

Video: Skapa en Excel-tabell

Skapa eller ta bort en Excel-tabell

Formatera en Excel-tabell

Ändra storlek på en tabell genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner

Filtrera data i ett intervall eller en tabell

Användning av strukturerade referenser med Excel-tabeller

Konvertera en tabell till ett område

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×