Aktivera eller inaktivera säkerhetstips i Office 365

Exchange Online Protection (EOP) lägger till, eller tidsstämplar, ett säkerhetstips i e-postmeddelanden som det levererar. De här säkerhetstipsen innebär att mottagaren på ett snabbt, visuellt sätt kan avgöra om ett meddelande kommer från en säker, verifierad avsändare, om meddelandet är märkt som skräppost av Office 365, om meddelandet innehåller något misstänkt, till exempel ett försök till nätfiske, eller om externa bilder har blockerats. Office 365- och fristående EOP-administratörer kan redigera en inställning för policy mot skräppost för att aktivera eller inaktivera visning av säkerhetstips i e-postmeddelanden i Outlook och andra skrivbordsversioner av e-postprogram.

I Office 365 är säkerhetstips som standard aktiverade för din organisation, och vi rekommenderar att du låter dem vara aktiva för att bekämpa skräppost- och nätfiskeattacker. Du kan inte inaktivera säkerhetstips för Outlook på webben.

Om du vill se exempel och lära dig mer om informationen som visas i säkerhetstipsen kan du läsa Säkerhetstips i e-postmeddelanden i Office 365.

I det här avsnittet:

Aktivera eller inaktivera säkerhetstips med Office 365 – säkerhets- och efterlevnadscenter

 1. Gå till https://protection.office.com.

 2. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 3. Välj Security policies > Anti-spam.

 4. På sidan Anti-spam settings väljer du fliken Custom.

  På den här skärmbilden visas placeringen av sidan Skräppostskydd och fliken Anpassad i säkerhets- och efterlevnadscentret.
 5. Välj växeln Custom settings för att aktivera anpassade inställningar, om det behövs. Om växeln för anpassade inställningar är inställd på Off kan du kan inte ändra principer för skräppostfilter.

  På den här skärmbilden visas avstängda anpassade principinställningar för skräppostfilter.
 6. Visa den skräppostprincip du vill ändra och välj sedan Edit policy. Klicka till exempel på nedpilen bredvid Default spam filter policy. Eller så kan du skapa en ny princip genom att välja Add a policy.

 7. Visa åtgärderna Spam and bulk.

 8. Om du vill aktivera säkerhetstips markerar du kryssrutan On under Safety Tips. Om du vill inaktivera säkerhetstips avmarkerar du kryssrutan On.

 9. Välj Save.

Aktivera eller inaktivera säkerhetstips med PowerShell

Administratörer kan använda Exchange Online PowerShell för att aktivera eller inaktivera säkerhetstips. Använd cmdleten Set-HostedContentFilterPolicy för att aktivera eller inaktivera säkerhetstips i en princip för skräppostfilter.

 1. Information om hur du ansluter till Exchange Online PowerShell finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.

 2. Kör följande kommando för att aktivera eller inaktivera säkerhetstips:

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity "policy name" -InlineSafetyTipsEnabled <$true|$false>

  Var:

  • policy name är namnet på den princip du vill ändra, till exempel standard.

  • $true aktiverar säkerhetstips för principen för skräppostfilter.

  • $false inaktiverar säkerhetstips för principen för skräppostfilter.

  Du kör till exempel följande kommando om du vill inaktivera säkerhetstips för standardprincipen för skräppostfilter:

  PS C:\> Set-HostedContentFilterPolicy -Identity "default" -InlineSafetyTipsEnabled $true

  Mer information om den här cmdleten finns i Set-HostedContentFilterPolicy.

Vill du ha mer hjälp?

Om du har inaktiverat säkerhetstips, men fortfarande ser dem i dina e-postmeddelanden, bör du kontrollera följande saker:

 • Du kan inte inaktivera säkerhetstips för Outlook på webben. Försök visa samma e-post i en annan klient, till exempel Outlook.

 • Säkerhetstips är aktiverade som standard för alla som använder EOP, vilket inkluderar alla som har Office 365. Om du vill inaktivera säkerhetstips så att de inte visas i e-postmeddelandena måste du inaktivera dem genom att använda en princip för skräppostfilter enligt beskrivningen i det här avsnittet. Glöm inte att aktivera principen när du konfigurerat den. Information om hur du aktiverar principer för skräppostfilter finns i Konfigurera principer för skräppostfilter.

Information om fler sätt att förhindra skräppost och nätfiske finns i Skydd mot skräppost för e-post i Office 365.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×