Aktivera eller inaktivera objektet och åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som standard uppmanas du att bekräfta att du vill ta bort ett objekt från navigeringsfönstret eller när du kör en redigeringsfråga. Du kan inaktivera dessa bekräftelsemeddelanden om du inte vill få en fråga. Om meddelandena inte visas och du vill få en fråga kan aktivera du dem igen.

Artikelinnehåll

Stänga av objektet borttagning av bekräftelsemeddelanden

Översikt över åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden

Styra åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden för en dator

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en databas

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en viss uppsättning uppgifter

Använd ett makro för att inaktivera meddelanden och minska för

Stänga av objektet borttagning av bekräftelsemeddelanden

Viktigt!:  Om du använder den här inställningen för att aktivera objektet bekräftelsemeddelanden av visas Access inte meddelanden på datorn när du tar bort objekt i navigeringsfönstret.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Klientinställningartill vänster i dialogrutan Access-alternativ .

 3. Avmarkera kryssrutan borttagna dokument till höger i dialogrutan Access-alternativ i avsnittet Redigering under Bekräftaoch klicka sedan på OK.

Översikt över åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden

Redigeringsfrågor är ett sätt att ändra data i databasen. En redigeringsfråga kan lägga till, ta bort, eller uppdatera data eller skapa en ny tabell med hjälp av befintliga data. Redigeringsfrågor är mycket kraftfulla, men som power innebär vissa risken för oavsiktliga ändringar. På grund av risken för dataförlust som standard får du frågan för ditt bekräftelse när du kör en redigeringsfråga. Detta hjälper till att minska risken för oavsiktliga ändringar.

Tips:  Klicka på Visaom du vill se vilka data som en redigeringsfråga påverkar innan du kör frågan, på fliken Start i gruppen vyer och klicka sedan på Datablad.

Om du föredrar att Access inte du ombeds att bekräfta redigeringsfrågor, eller om Access inte behöver bekräfta men du vill, kan du aktivera meddelanden eller inaktivera.

 • Styra åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden för en dator   
  du kan använda en inställningen i dialogrutan Access-alternativ för att ställa in standardbeteendet för Access-databaser som öppnas på en viss dator. Om du använder den här inställningen så här stänger du av meddelanden, visas inte meddelanden under några omständigheter. Om du använder den här inställningen för att aktivera meddelanden kan visas meddelanden om inte har inaktiverats av ett makro eller av VBA.

 • Inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en databas   
  väljer du den här metoden att inaktivera varningar för en viss databas när den öppnas. Du kan använda instruktionen i ett AutoExec -makro för att inaktivera meddelanden. Databasfilen måste vara betrodda för den här makroinstruktion att gälla. Mer information om betrodda databaser finns i artikeln fattar förtroendebeslut en databas.

 • Inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en viss uppsättning uppgifter   
  väljer du den här metoden för att inaktivera varningar för varaktighet för en uppsättning aktiviteter och sedan aktivera dem igen, Du kan till exempel inaktivera meddelanden när en tabell-fråga körs och sedan aktivera dem igen. Du kan använda makroinstruktionen VisaVarningaroch du kan också använda DoCmd.SetWarnings VBA-metoden. Databasfilen måste vara betrodda för den här makroinstruktion att gälla. Mer information om betrodda databaser finns i artikeln fattar förtroendebeslut en databas.

Överst på sidan

Styra åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden för en dator

Viktigt!:  Om du använder den här inställningen för att aktivera åtgärden fråga bekräftelsemeddelanden av visas Access inte meddelandena på datorn även för en databas som innehåller ett makro eller modul som aktiverar meddelanden.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Klientinställningartill vänster i dialogrutan Access-alternativ .

 3. Avmarkera kryssrutan redigeringsfrågor till höger i dialogrutan Access-alternativ i avsnittet Redigering under Bekräftaoch klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en databas

Du kan använda instruktionen i ett AutoExec-makro för att inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en databas.

Viktigt!:  Om databasen som innehåller makrot inte är betrodd går inte att köra instruktionen . Mer information om betrodda databaser finns i artikeln fattar förtroendebeslut en databas.

Obs!:  Det är möjligt att kringgå om det redan finns en makrot AutoExec, öppnar du den i designvyn och utför steg 2 till 4 i följande procedur.

 1. Klicka på Makro på fliken Skapa i gruppen Makron och kod.

  Bild av menyfliksområdet i Access, gruppen Makron och kod

 2. Välj instruktionen i listrutan högst upp i Makroverktyget.

  • Om du inte ser instruktionen som visas på fliken Design i gruppen Visa/Dölj kontrollerar du Visa alla åtgärder är markerad.

 3. Under VisaVarningar, Klicka på pilen bredvid Varningar på och välj det alternativ du vill använda.

 4. Klicka på Spara.

 5. I dialogrutan Spara som skriver du AutoExec.

 6. Klicka på OK och stäng makroverktyget. Det nya makrot körs nästa gång databasen öppnas.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

Överst på sidan

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en viss uppsättning uppgifter

Det finns två sätt att inaktivera bekräftelsemeddelanden för åtgärden fråga för en uppsättning aktiviteter: med hjälp av ett makro och med hjälp av en VBA-modul. Oavsett hur du använder koden att inaktivera varningar, utföra uppsättningen med uppgifter och sedan aktivera varningar igen. Du kan koppla koden till en händelse, till exempel Klicka på händelse för en kommandoknapp eller Händelsen öppna för ett formulär.

Bifoga en modul till en händelse och när den inträffar modulen körs. Du kan till exempel bifoga en modul till På Öppna -händelse för ett formulär. När formuläret öppnas körs modulen. I följande procedur beskrivs hur du använder metoden DoCmd.SetWarnings i händelsen på Öppna i ett formulär.

 1. Öppna formuläret i designvyn.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Klicka på fyrkanten längst upp till vänster i formuläret, precis under fliken formulärets objekt.

 4. Kontrollera att Har modul anges till Japå fliken annat på egenskapssidan.

 5. Klicka På Öppna händelsen på fliken händelse och klicka sedan på knappen Skapa (punkterna bredvid pilen).

 6. Gör något av följande i dialogrutan Välj hjälpverktyg :

 7. Skriv DoCmd.SetWarnings (WarningsOff) och tryck sedan på RETUR.

 8. Ange den kod som behövs för att kunna utföra de uppgifter som du vill använda är du klar med bekräftelsemeddelanden inaktiverat.

 9. Skriv DoCmd.SetWarnings (WarningsOn)på en ny rad.

 10. Stäng VBA-redigeraren och spara formuläret.

Använd ett makro för att inaktivera meddelanden och minska för

 1. I listrutan högst upp i Makroverktyget väljer du den VisaVarningar .

  • Om du inte ser den VisaVarningar visas på den Design med TABB-tangenten, i den Visa/Dölj grupp, kontrollera att Visa alla åtgärder är markerad.

 2. Under den VisaVarningar, Klicka på pilen bredvid Varningar på och väljer Ingen.

 3. Ange de nödvändiga makroåtgärderna för att kunna utföra de uppgifter som du vill använda klar med bekräftelsemeddelanden inaktiverat.

 4. Under den senaste åtgärden aktivitet VisaVarningar, och sedan klicka på pilen bredvid Varningar på och markera Ja.

 5. Stäng Makroverktyget, spara makrot och sedan spara formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×