Aktivera eller inaktivera digitala signaturer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du designar en formulärmall kan du ange om användare ska kunna lägga till digitala signaturer när de fyller i formulär som baseras på formulärmallen. Digitala signaturer används av samma skäl som signaturer på pappersdokument. Den autentisera digital information, exempelvis formulärmallar, formulär, e-postmeddelanden och dokument, med hjälp av kryptering. När ett formulär har signerats kan det eller den del av det som har signerats inte ändras utan att den digitala signaturen blir ogiltig.

Obs!: Om en formulärmall bygger på ett XML-Schema kan aktivera du digitala signaturer för formulärmallen om XML-schemat har en nod som är i World Wide Web Consortium (W3C) XML digital signatur namnområde.

I den här artikeln

Att tänka på kompatibilitet

Aktivera digitala signaturer så att användarna kan logga ett helt formulär

Aktivera digitala signaturer så att användarna kan logga en del av ett formulär

Inaktivera digitala signaturer

Kompatibilitetsfrågor

När du skapar en formulärmall kan aktivera du digitala signaturer så att användare kan lägga till dem i hela formuläret eller till vissa delar av formuläret. I Microsoft Office InfoPath 2007 kan du även välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. En webbläsarkompatibel formulärmall är en formulärmall som utformats i InfoPath med hjälp av en specifik kompatibilitetsläge. En webbläsarkompatibel formulärmall kan vara webbläsaraktiverade när den publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services. Du kan bara aktivera digitala signaturer ska läggas till specifika delar av ett formulär som användare fyller i webbläsaraktiverade formulärmallar. När du har aktiverat digitala signaturer för delar av formuläret gäller signaturer endast för data i de specifika delarna av formuläret.

Överst på sidan

Aktivera digitala signaturer så att användare kan signera ett helt formulär

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. Under Kategori klickar du sedan på Digitala signaturer och därefter på Aktivera digitala signaturer för hela formuläret.

  Obs!: Om du designar en webbläsarkompatibel formulärmall är alternativet Aktivera digitala signaturer för hela formuläret inte tillgängligt eftersom sådana formulärmallar endast stöder digitala signaturer för specifika delar av formuläret. Om du ändrar formulärmallens kompatibilitet efter att du har aktiverat digitala signaturer bör du köra Kontrollera layout och kontrollera att alternativen för den digitala signaturen har ställts in korrekt. Mer information om Kontrollera layout finns i avsnittet Se även.

 3. Om formulärmallen har utformats baserat på en databas, en webbtjänst eller ett XML-Schema som innehåller ett namnområde för digitala signaturer klickar du på Välj XPath Bild av knapp om du vill ange gruppen i datakällan där signaturen ska lagras. Gruppen måste vara en del av ett namnområde för digitala signaturer.

  Obs!: Om du designar en formulärmall som inte baseras på en databas, webbtjänst eller ett XML-schema med ett namnområde för digitala signaturer är det här alternativet inte tillgängligt. Fortsätt i detta fall med steg 5.

 4. Klicka på det fält eller den grupp för vilken du vill aktivera digitala signaturer i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka på OK.

 5. Om du vill att användaren ska signera formuläret innan det skickas markerar du kryssrutan Uppmana användaren att signera formuläret om det skickas utan en signatur.

  Obs!: Om du inte redan har aktiverat funktioner för att skicka formulärmallen måste du göra det nu.

Överst på sidan

Aktivera digitala signaturer så att användare kan signera en del av ett formulär

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. Under Kategori klickar du sedan på Digitala signaturer och därefter på Aktivera digitala signaturer för specifika data i formuläret.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Ange ett namn på den del av formulärmallen där du vill använda digitala signaturer i dialogrutan Signerbara data

  Tips: Namnet du använder får inte innehålla blanksteg.

 5. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan fält och grupper som ska signeras.

 6. Klicka på det fält eller den grupp för vilken du vill aktivera digitala signaturer i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka på OK.

 7. Gör något av följande under Signaturalternativ i dialogrutan Signerbara data:

  • Om du endast vill tillåta en (1) signatur för den här delen av formulärmallen klickar du på Tillåt endast en signatur.

  • Om du vill tillåta flera signaturer som är oberoende av varandra, och som kan läggas till eller tas bort utan att andra signaturer påverkas klickar du på Alla signaturer är oberoende (medsignering).

  • Om du vill tillåta signaturer som signerar föregående signaturer klickar du på Varje signatur signerar föregående signaturer (kontrasignering)

 8. I rutan Bekräftelsemeddelande för signatur skriver du den text som ska visas för användaren när han eller hon signerar den här delen av formuläret. Klicka sedan på OK två gånger.

 9. Associera den del av formulärmallen där digitala signaturer aktiverats med ett avsnitt.

  Hur gör jag?

  1. Placera markören där du vill infoga avsnittet.

  2. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på Datakälla på menyn Visa.

  3. Gör något av följande i åtgärdsfönstret Datakälla:

   • Om du vill lägga till en kontroll som är bunden till ett fält, högerklicka på fältet och klicka sedan på den kontroll som du vill binda till det här fältet.

   • Om du vill lägga till ett avsnitt som är bundet till en grupp högerklickar du på gruppen och klicka sedan på avsnitt med kontroller.

    Obs!: Om fältet eller gruppen upprepas måste du välja en grupp som inte är upprepande och som innehåller fältet eller gruppen.

 10. Dubbelklicka på etiketten Avsnitt nedanför avsnittet med övriga avsnitt och kontroller som du har infogat i formulärmallen.

 11. Klicka på fliken Digitala signaturer.

 12. Markera kryssrutan Tillåt att användare signerar det här avsnittet digitalt.

 13. I rutan Signera följande data i formuläret när det här avsnittet signeras klickar du på namnet på det avsnitt i formuläret som du skapade en digital signatur för i steg 4.

 14. Om du vill visa signaturer i avsnittet när de läggs till markerar du kryssrutan Visa signaturer i avsnittet.

 15. Om du vill att kontrollerna i avsnittet ska vara skrivskyddade efter att de har signerats markerar du kryssrutan Skrivskydda kontroller efter signering.

Överst på sidan

Inaktivera digitala signaturer

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. Under Kategori klickar du sedan på Digitala signaturer och gör något av följande:

  • Om du inte vill att digitala signaturer ska kunna användas i formulärmallen markerar du kryssrutan Aktivera inte digitala signaturer.

  • Om du vill inaktivera digitala signaturer i vissa delar av formulärmallen klickar du på Aktivera digitala signaturer för specifika data i formuläret, klickar på en del av dokumentet i listan Data som kan signeras i formuläret och klickar på Ta bort.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×