Aktivera eller inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor

Som standard uppmanas du att bekräfta att du vill köra en redigeringsfråga. Du kan inaktivera dessa bekräftelsemeddelanden om du föredrar att inte bli tillfrågad. Om meddelandena inte visas och du vill bli tillfrågad, kan du aktivera dem igen.

I den här artikeln

Översikt

Styra bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en dator

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en databas

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en särskild uppsättning uppgifter

Använda ett makro för att inaktivera meddelanden och aktivera dem igen

Översikt

Redigeringsfrågor är ett sätt att ändra data i en databas. En redigeringsfråga kan lägga till, ta bort eller uppdatera data eller skapa en ny tabell med hjälp av befintliga data. Redigeringsfrågor är mycket kraftfulla, men den kraften innebär vissa risker för oavsiktliga ändringar. På grund av risken för dataförlust uppmanas du som standard att bekräfta att du verkligen vill köra en redigeringsfråga. Detta hjälper till att minska risken för oavsiktliga ändringar.

Tips:  Om du vill se vilka data som en redigeringsfråga påverkar, innan du kör frågan, klickar du på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och klickar sedan på Databladsvy.

Om du inte vill bli ombedd att bekräfta redigeringsfrågor, eller om du inte uppmanas att bekräfta redigeringsfrågor men vill göra det, kan du aktivera eller inaktivera meddelandena.

 • Styra bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en dator   
  Du kan använda en inställning i dialogrutan Access-alternativ om du vill ange standardbeteendet för Access-databaser som öppnas på en viss dator. Om du använder den här inställningen för att inaktivera meddelandena kommer meddelandena aldrig att visas. Om du använder den här inställningen för att aktivera meddelandena visas meddelandena såvida de inte inaktiveras av ett makro eller med VBA.

 • Inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en databas   
  Välj den här metoden om du vill inaktivera varningar för en specifik databas när den öppnas. Du använder åtgärden VisaVarningar i ett AutoExec-makro för att inaktivera meddelandena. Databasfilen måste vara betrodd för att den här makroinstruktionen ska fungera. Mer information om betrodda databaser finns i artikeln Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

 • Inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en särskild uppsättning uppgifter   
  Välj den här metoden om du vill inaktivera varningar under tiden som en uppsättning uppgifter körs och sedan aktivera dem igen. Du kan till exempel inaktivera meddelandena när en fråga för att skapa en tabell körs och sedan aktivera dem igen. Du kan använda makroinstruktionen VisaVarningar och du kan också använda VBA-metoden DoCmd.SetWarnings. Databasfilen måste vara betrodd för att den här makroinstruktionen ska fungera. Mer information om betrodda databaser finns i artikeln Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

Överst på sidan

Styra bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en dator

Viktigt!:  Om du använder den här inställningen för att inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor visas inte meddelandena på den datorn även om en databas innehåller ett makro eller en modul som aktiverar meddelandena.

 1. Klicka på Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Klientinställningar till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Avmarkera kryssrutan Redigeringsfrågor under Bekräfta i avsnittet Redigering till höger i dialogrutan Access-alternativ och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en databas

Du kan använda åtgärden VisaVarningar i ett AutoExec-makro om du vill inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en databas.

Viktigt!:  Om databasen som innehåller makrot inte är betrodd körs inte åtgärden VisaVarningar. Mer information om förtroenden och databaser finns i artikeln Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

Obs!:  Detta kan kringgås: Om det redan finns ett makro med namnet Autoexec öppnar du makrot i designvyn och utför steg 2 till och med 4 i följande procedur.

 1. Klicka på Makro i gruppen Makron och kod på fliken Skapa.

  Bild av menyfliksområdet i Access, gruppen Makron och kod

 2. Välj åtgärden VisaVarningar i listrutan längst upp i Makroverktyget.

  • Om du inte ser åtgärden VisaVarningar kontrollerar du att Visa alla åtgärder är valt i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. Klicka på pilen bredvid Visa varningar under åtgärden VisaVarningar och välj det alternativ som du vill använda.

 4. Klicka på Spara.

 5. Skriv AutoExec i dialogrutan Spara som.

 6. Klicka på OK och stäng makroverktyget. Det nya makrot körs nästa gång databasen öppnas.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

Överst på sidan

Inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsfrågor för en särskild uppsättning uppgifter

Du kan inaktivera bekräftelsemeddelanden för redigeringsåtgärder för en uppsättning uppgifter på två sätt: med ett makro och genom att använda en VBA-modul. Oavsett vilket använder du koden för att inaktivera varningarna, utföra uppsättningen med uppgifter och sedan aktivera varningarna igen. Du kopplar koden till en händelse, t.ex. Klicka-händelsen för en kommandoknapp eller Öppna-händelsen för ett formulär.

Du kopplar en modul till en händelse så att modulen körs när händelsen inträffar. Du kan till exempel koppla en modul till händelsen Vid öppning för ett formulär. Modulen körs när formuläret öppnas. Följande procedur beskriver hur du använder metoden DoCmd.SetWarnings i Vid öppna-händelsen för ett formulär.

 1. Öppna formuläret i designvyn.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Klicka på kvadraten längst upp till vänster i formuläret, strax under formulärets objektflik.

 4. Kontrollera att Har modul på fliken Annat på egenskapssidan har värdet Ja.

 5. Klicka på händelsen Vid öppning på fliken Händelse och klicka sedan på Bygg-knappen (ellipsen bredvid pilen).

 6. Gör något av följande i dialogrutan Välj hjälpverktyg:

 7. Skriv DoCmd.SetWarnings (WarningsOff) och tryck på Retur.

 8. Ange koden för att utföra de uppgifter som ska göras med inaktiverade bekräftelsemeddelanden.

 9. Skriv DoCmd.SetWarnings (WarningsOn) på en ny rad.

 10. Stäng VBA-redigeraren och spara formuläret.

Använda ett makro för att inaktivera meddelanden och aktivera dem igen

 1. Välj åtgärden VisaVarningar i listrutan längst upp i Makroverktyget.

  • Om du inte ser åtgärden VisaVarningar kontrollerar du att Visa alla åtgärder är valt i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 2. Klicka på pilen bredvid Visa varningar under åtgärden VisaVarningar och välj Nej.

 3. Ange makroinstruktionerna för att utföra de uppgifter som ska göras med inaktiverade bekräftelsemeddelanden.

 4. Under den sista uppgiftsåtgärden väljer du åtgärden VisaVarningar, klickar på pilen bredvid Visa varningar och väljer Ja.

 5. Stäng Makroverktyget, spara makrot och spara sedan formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×