Aktivera anonym åtkomst

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad vill du göra?

Om anonym åtkomst

Att tänka på anonym åtkomst

Aktivera anonym åtkomst på en webbplats

Aktivera anonym åtkomst i en lista eller ett bibliotek

Om anonym åtkomst

När du aktiverar anonym åtkomst till en webbplats kan du tillåter anonyma användare (och autentiserade användare som inte har beviljats åtkomst till webbplatsen) om du vill bläddra på hela webbplatsen, bland annat lista, bibliotek och mapp i en lista eller ett bibliotek, listobjekt eller dokument som ärver dess behörigheter från webbplatsen. Om anonym åtkomst har aktiverats av serveradministratören gör medlemmar i gruppen ägare SharePoint namn du följande:

 • Bevilja anonym åtkomst på en webbplats.

 • Bevilja anonym åtkomst till enbart listor och bibliotek.

 • Spärra anonym åtkomst på en webbplats.

I tabellen nedan beskrivs olika alternativ för anonym åtkomst samt vad anonyma användare (eller autentiserade användare som har beviljats åtkomst till webbplatsen) får respektive inte får göra när ett alternativ för anonym åtkomst väljs.

Anonym åtkomst till

Ger anonyma användare möjlighet att

Ger inte anonyma användare möjlighet att

Hela webbplatsen

Använda hela webbplatsen.
Läsa alla listor, bibliotek eller mappar i en lista eller ett bibliotek som ärver behörighet från webbplatsen, samt öppna och läsa alla listelement eller dokument i dessa listor och bibliotek.

Ändra innehållet, som standard.

Listor och bibliotek

Läsa listor och bibliotek där behörigheten Visa objekt har beviljats till anonyma användare.

Meddelanden: 

 • Eftersom behörigheten Visa objekt inte anges som standard, kan anonyma användare inte visa listor och bibliotek som standard.

 • För att du ska kunna ange behörigheten Visa objekt för en lista eller ett bibliotek, måste listan eller biblioteket använda unika behörigheter. Listor och bibliotek som ärver behörigheter från webbplatsen kan inte visas av anonyma användare.

Använda webbplatsen.
(Behörighetsnivån Begränsad åtkomst tilldelas till anonyma användare på webbplatsnivå, vilket gör det möjligt för anonyma användare att få tillgång till listor och bibliotek.)
Ändra innehållet, som standard.

Inget

Ej tillämpligt

Åtkomst till hela webbplatsen och alla listor och bibliotek som finns på webbplatsen, bland annat listor och bibliotek med unika behörigheter.

Om du aktiverar anonym åtkomst blir en webbserver mindre säker, eftersom anonyma användare och autentiserade användare som inte har beviljats åtkomst till webbplatsen skulle kunna ändra inställningar eller innehållet på webbplatsen, eller starta en DoS-attack (Denial of Service) mot servern. Deras åtgärder kan heller inte spåras till något autentiserat användarkonto.

Överst på sidan

Frågor om anonym åtkomst

När du gör det möjligt för anonyma användare att visa webbplatsen, listor eller bibliotek kan anonyma användare hitta information på webbplatsen, till exempel e-postadresser och annat innehåll som anslås i listor, bibliotek och i diskussioner. När du beviljar anonyma användare annan behörighet än Läs för listor och bibliotek, kan anonyma användare bidra till listor, diskussioner och undersökningar samt redigera dokument. Detta kan påverka serverns diskutrymme och andra resurser. Du bör inte tillåta anonym åtkomst om du vill skapa säkra webbplatser, listor och bibliotek.

Anonyma användare kan inte öppna webbplatser för redigering i program som är kompatibla med Microsoft Windows SharePoint Services, t.ex. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, eller använda protokollet Webbmappar i Windows (vilket betyder att de inte kan visa webbplatsen i Mina nätverksplatser).

Tips: Du kan lägga till Autentiserade användare Windows-säkerhetsgrupp till gruppen besökare SharePoint namn i stället för hur du beviljar anonym åtkomst. Detta ger alla autentiserade medlemmar i din Windows-domän läsbehörighet till din webbplats. Till skillnad från åtgärder i anonyma användare spåras åtgärder i autentiserade användare tillbaka till användare. Mer information om att lägga till användare i SharePoint-grupper finns i hantera SharePoint-grupper.

Liksom i fallet med andra behörighetsinställningar, beviljar du också anonym åtkomst till underwebbplatser som ärver behörighet från webbplatsen när du beviljar anonym åtkomst till en webbplats.

Överst på sidan

Aktivera anonym åtkomst på en webbplats

Om du vill utföra den här proceduren måste en administratör ha aktiverat anonym åtkomst för webbprogrammet. Om så inte är fallet visas inte alternativet Anonym åtkomst.

 1. Öppna webbplatsen där du vill aktivera anonym åtkomst.

  1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

   Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 2. Klicka på Avancerade behörigheter i kolumnen Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Anonym åtkomstInställningar-menyn på sidan Behörighet.

 4. Markera de delar av webbplatsen som du vill att anonyma användare ska ha åtkomst till på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst.

  Obs!: Mer information om vilka alternativ som finns på den här sidan finns i tabellen ovan.

Överst på sidan

Aktivera anonym åtkomst till en lista eller ett bibliotek

Meddelanden: 

 • Du ska bara använda den här proceduren om du har aktiverat anonym åtkomst på en webbplats på det sätt som beskrivs ovan och har beviljat åtkomst till hela webbplatsen eller enbart till listor och bibliotek i steg 5.

 • Följande anvisningar kan bara utföras på en lista eller ett bibliotek som använder unika behörigheter.

 1. Öppna listan eller biblioteket där du vill aktivera anonym åtkomst.

 2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotekInställningar-menyn.

 3. Klicka på Behörigheter för lista eller Behörigheter för bibliotek i kolumnen Behörigheter och hantering.

  Obs!: Inställningar-menyn kan inte användas på sidan Behörighet om listan eller biblioteket ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen.

 4. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter från webbplatsen, måste du först inaktivera arvet från webbplatsen. Det gör du genom att klicka på Redigera behörigheterÅtgärder-menyn och sedan klicka på OK för att fortsätta. I annat fall går du vidare till steg 5.

 5. Klicka på Anonym åtkomstInställningar-menyn på sidan Behörighet.

 6. Markera de behörigheter som du vill ge till anonyma användare för den här listan eller det här biblioteket på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst.

  Obs!: Det går bara att använda behörigheten Visa objekt för bibliotek. Då skyddas webbplatsen från eventuella skriptattacker.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×